Published using Google Docs
REGLEMENT
Updated automatically every 5 minutes

cropped-favicon.png

Reglement


• Iedereen vanaf 7 (zeven) jaar kan lid worden van de Karate Do Harmonie.
• De contributie voor het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
• Betaling geschiedt uitsluitend per maandelijkse incasso en wordt omstreeks de 1e (eerste) van
de maand automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
• Indien men lid wordt gedurende de maand, wordt het restant van de maand verrekend met de 1e (eerste) incasso.
• Bij ziekte of vakantie dient de contributie doorbetaald te worden.
• Karate Do Harmonie houdt zich het recht voor om de contributie te verhogen of te verlagen.
• Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk aan het einde van een kalendermaand. Hierna geldt een
opzegtermijn van 1(één) kalendermaand.
• Nieuwelingen zijn de eerste maand niet verplicht om een karatepak te dragen maar na deze
periode wel.
• Karate Do Harmonie en de leraar/assistenten zijn niet aansprakelijk voor blessures opgelopen
tijdens trainingen en andere activiteiten van de karateschool.
• Karate Do Harmonie en de leraar/assistenten zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken, door
verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en andere activiteiten van de
karateschool.
• Het niet opvolgen van gedragsregels tijdens de trainingen kan als gevolg hebben dat een lid de
toegang tot de lessen wordt ontzegd of dat een lid uit de les wordt verwijderd.
• Toegang tot de trainingsruimte kan, zowel voor leden als voor toeschouwers door de
leraar/assistenten worden ontzegd.
• Het lid dient zich te houden aan de etiquette en dient de aanwijzingen van de
leraar/assistenten op te volgen.
• Voor kyu- en danexamens geldt een extra bijdrage.
• Tijdens reguliere schoolvakanties is Karate Do Harmonie gesloten.
• Karate Do Harmonie houdt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van lestijden of
locatie af te wijken.

Karate Do Harmonie | Locatie Regentessekwartier | Asmansweg 16 | 2571BK | DEN HAAG
Leraar : 06-24613911 | Assistent: 06-29353536