Dobrý den.

 

Chci tímto velice poděkovat pořadatelům, všem lektorům a přednášejícím, všem dalším osobám zajišťujícím servis v průběhu celé akce, sponzorům,  a prostě všem, kteří se na poslední dvoudenní Agoře podíleli, byla to skvěle připravená akce. Zúčastnil jsem se všech dosud pořádaných pěti běhů Agory a sleduji stále jen zlepšování, a to jak v případě organizace akce, tak i v nabídce probíraných témat. Všechny 4 mnou navštívené workshopy v sobotu, tak i jeden, který jsem mohl stihnout za neděli, byly skvěle připraveny, lektoři byli úžasní, otevření, mohli jsme si navzájem vyměňovat zkušenosti, které máme s probíranými věcmi, nebyl to tedy monolog lektorů, ale jejich dialog s námi, byly to vskutku skvěle ztrávené dny. Nemohu nezmínit i možnost si plno předváděných věcí rovnou vyzkoušet prakticky, a to nejen v rámci nedělních workshopů „do hloubky“.

Velice oceňuji, že přestože jsme nemohli stihnout se zúčastnit všech workshopů, máme k dispozici i materiály ze všech konaných workshopů. Nabídka byla tak pestrá, že bylo velice těžké se rozhodnout, které 4 workshopy v sobotu a jeden či 2 workshopy absolvovat v neděli. No na základě těchto poskytnutých materiálů mohu nyní i po Agoře zkoušet i věci z workshopů, terých jsem se zúčastnit nemohl, to také velice oceňuji.

Sobotní společná večeře s následným posezením byl také skvělý nápad, mohli jsme se setkat s přáteli, kteří se workshopů také zúčastnili, v jejich rámci ale jaksi nebyl čas na sdílení dalších našich zkušeností, v rámci této společné večeře jsme pak mohli nejen tyto naše zkušenosti navzájem sdílet, ale i prostě jenom tak si spolu pohovořit.

Zvolenou možnost ubytování mohu také jen pochválit, bylo jednak nedaleko od střediska Teiresias, jednak také v podstatě cca 5 minut od místa společné večeře, mohli jsme tedy kvalitním spánkem nabrat síly na nedělní druhý den workshopů.

 

Můj celkový dojem z celé, vskutku skvěle připravené akce, je výborný, termín příštího běhu Agory mám již poznamenán v diáři, určitě přijedu.

 

Celá letošní květnová Agora byla tak skvěle připravená a bohatá na probíraná témata, že mne takto nedlouho po jejím konání nenapadají žádné nápady na její vylepšení, rozhodnějsem za zachování dvoudenní možnosti se zvoleným formátem – sobota 4 hodinové workshopy, v neděli pak jeden či dva workshopy „do hloubky“.

Jako jeden z možných návrhů, čeho by se workshopy na Agoře mohly více týkat, by byly novinky v oblasti speciálního hardware pro zrakově postižené,i když zároveň chápu, že když nic moc převratného není, nebo to žádný z dodavatelů nebude dodávat, bylo by těžké něco vybrat. Pokud by ale přece jenom něco bylo, mohly by tyto novinky být nějak přístupné ne v rámci workshopů, ale v určeném místě střediska, kde by si je mohli zájemci takříkajííc osahat a případně se onich dovědět více

A v souvislosti s mou účastí na vybraných workshopech mne napadl jeden možný tip na nedělní prakticky zaměřený workshop, a sice zúčastnil jsem se workshopu Teorie digitálního audia, po tomto zajímavě připraveném workshopu by mne více zajímala praktická stránka práce s digitálním audiem, navrhl bych tedy na nedělní workshop něco ve smyslu „Praktická práce se zvukovým editorem vhodným pro práci zrakově postiženého“, v současné chvíli mne napadá například práce se zvukovým editorem Audacity, případně, pokud v době konání bude nějaký sofistikovanější vhodný zvukový editor obslužitelný zrakově postiženým, pak jeden z nedělních, ať již dvou či čtyřhodinových workshopů věnovat právě praktické práci s nějakým takovým zvukovým editorem.

 

Na závěr bych chtěl ještě jednou velmi poděkovat všem aktivně se podílejícím se na přípravě a konání právě proběhnutého běhu Agory, všem sponzorům, všem účastníkům, kteří obohatili přednášená témata o své vlastní zkušenosti, největší díky patří hlavním organizátorům, Radkovi Pavlíčkovi, Pepovi Konečnému a celému středisku Teiresias.

 

Díky, na podzim se budu těšit na setkání na dalším běhu Agory.

Karel Hrubeš.