ΦΥΣΙΚΗ Β’ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Από Σελ. 13-23

Από  Σελ. 63-173

Και οι αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις

 

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Από Σελ. 35-62

Από Σελ. 85-115, εκτός από 3.3(φαινόλες)

Και οι αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις

             Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

  ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ