УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

5 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

12.03.2016р.                                                                                                                       №69

Міська програма

охорони навколишнього

природного середовища

на   2016-2020роки

             

                Згідно  ст. 33 Закону України „ Про місцеве  самоврядування  в Україні”, Бершадська міська рада

                                         

                                                       ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити  міську програму  охорони навколишнього природного середовища   на 2016-2020 роки   (  додається).        

                    

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло)

                       

                            Міський  голова                                                М.Кольченко

                   

                           

                                                                                                 

                                                                                                     

 Додаток

Міська програма  охорони навколишнього природного  

середовища  на 2016-2020 роки       

                                                  Загальні положення програми

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.                

Мета   програми:

1.   Охорона і раціональне використання водних  ресурсів.

2.    Охорона атмосферного повітря.

3.Охорона і раціональне використання земель.

4.Охорона і раціональне використання мінеральних  ресурсів.

5. Охорона і раціональне використання природних  рослинних ресурсів.

6. Охорона і раціональне використання  ресурсів тваринного  світу.

7.Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних  каналів

    штучних   нерестовищ  з керованим гідрологічним режимом.

8.Збереження природно-заповідного  фонду .

9.Раціональне  використання і зберігання  відходів  виробництва  і побутових відходів.

10.Ядерна і радіаційна безпека.

11.Наука, інформація  і освіта, підготовка  кадрів ,екологічна  експертиза, організація  праці.

                                              Основні завдання програми

       Основними завданнями програми є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною, оновлення та покращення природних рослинних ресурсів.

                                                                        Заходи

з реалізації міської програми охорони навколишнього природного  середовища  на 2016-200 роки                         

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Міський бюджет

Інші кошти

1.

     Озелення міста – придбання багаторічних декоративних насаджень

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

30000

40000

40000

40000

40000

2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

100000

100000

100000

100000

100000

                           

Секретар міської ради                         О.Рижавська