Cada professor podrà accedir a una experiència de cada franja, de manera que en total el seu itinerari serà:

ponència inicial + 4 experiències + ponència final

12 MAIG

Horari

Espai 1

Espai 2

Espai 3

Espai 4

Espai 5

Espai 6

15:45 - 16:00

Arribada i acreditació

16:00 - 16:15

Inauguració: Maria Alorda, Directora General de FPFP

16:15 - 17:30

Ponència XarxaCB (Maria Ojuel i Marc Beltran): Importància del teixit docent

17:30 - 18:00

Presentació (mapa de sessions): l'horari i espais

18:00 - 19:00

Experiències

Educació Inclusiva 

Plans de convivència

Aprenentatge Cooperatiu

Aprenentatge de llengües

Recursos TIC-TAC

Gestió de centres i equips

19:00 - 20:00

Experiències

Lectoescriptura

Ambients / racons

 Matemàtiques

ABN

Projectes

ABP

Competències    socioemocionals

Família i Escola

13 MAIG

9:30 - 10:30

Experiències

STEM

(ciència, tecnologia, programació...)

Autoconeixement  i gestió emocional

Creativitat a l’escola

Gamificació

Hort Escolar

Psicomotricitat i joc cooperatiu a E.F

10:30 - 11:00

DESCANS

11:00 - 12:00

Experiències

Biblioteques escolars

Educar en i per als conflictes

Avaluació

 competencial

Aprenentatge Servei

La música als centres

Necessitats educatives

12:00 - 13:30

Ponència (Toni Tubio i Vanessa Cruz): experiència SINS CARDENER de Catalunya