iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1961 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1961. szeptember

Összeállította:  Nagy Bence Ádám (2017)

Szeptember elsején Gheorghiu Dej vezetésével román párt- és kormányküldöttség látogat Budapestre. Ennek eredményeképpen aláírják az új kulturális egyezményt, és egy vízum- megállapodást, amely lehetővé teszi a két ország között a kedvezményes átjárást.

Szeptember elseje és ötödike között tartották  az el nem kötelezett országok tanácskozását Belgrádban. Akik részt vesznek, rajta felhívást intéznek a szuperhatalmak vezetőihez, hogy mielőbb rendezzék a nézeteltéréseiket míg mielőtt háborúvá válna.

Nagyváradon meghal Arady Aladár református püspök. Utódául Búthi Sándort választják, akit a román állam továbbra sem ismer el.

Szeptember 8.-án sikertelen merényletet követtek el De Gaulle francia miniszterelnök ellen. Folytatódik a francia belpolitikai válság Algéria függetlenedése miatt.

Szeptember 12.-én az MSZMP KB ülésén Czinege Lajost a PB póttagjává és a KB tagjává választják, felmentik Kiss Károly és Fock Jenő KB titkárokat és helyükre Nemes Dezsőt és Gáspár Sándort választják és határozatot hoznak a II. ötéves terv elindításáról. Ennek célja a társadalom életszínvonalának emelése, amit a mezőgazdaság és az ipar nagyszabású technikai fejlesztésével kívánnák elérni

Szeptember 13.-án a minisztertanács elnöke Kádár János lesz, Kállai Gyula, Fock Jenőt, Biszku Bélát és Apró Antal elnökhelyettesekké nevezik ki. Pap János lesz a belügyminiszter, aki eddig a Veszprém megyei pártbizottság első titkára volt.

Szeptember 14.-én a KISZ KB ülésén leváltják Komócsin Zoltánt, helyette Pullai Árpádot választják első titkárrá.

Szeptember 18.-án Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár, aki az ENSZ és a Moise Csombe katangai erők közötti fegyverszüneti tárgyalásra tartott légi szerencsétlenségben meghal. Még ebben az évben posztumusz Nobel-díjat kap.

Szeptember 21.-én Parlamenti küldöttség utazik Mongóliába, Kínába, a VDK-ba és az NDK-ba az Ogy alelnök Vass Istvánné vezetésével.

Szeptember 25.-én Az ENSZ közgyűlésen John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök beszédet mond, és egy újfajta leszerelési javaslattal áll elő.

Szíriában nacionalista katonatisztek veszik át a hatalmat Abd al-Karím vezetésével. Ezt követően elszakadnak az Egyesült Arab Köztársaságtól.

Szeptember 30.-án Megalakul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet jogutóda az OECD, melynek célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában. 18 európai országból továbbá az Egyesült Államokból és Kanadából áll.

Bemutatják Hintsch György és Marton Endre Katonazene c. filmjét. Meghal Jávorka Sándor Kossuth-Díjas botanikus, a 20. századi magyar növénytani kutatások kiemelkedő alakja.

Az amerikai mozik legnagyobb sikere ebben a hónapban az Erich Kästner: A két Lotti című regénye alapján készült The Parent Trap című vígjáték. A rádiók slágere a Michael című szám a The Highwaymen nevű zenekartól.

Havilapszemle

Tiszatáj

Irodalmi, Művészeti és Társadalmi Lap

Tiszatáj 15. évf. 9. szám, 1961. Szeptember

Siklós János: [eseményleírás] Megelevenednek az emlékek

Hatvani Dániel: [vers] (Hatvani Dániel [1937-2006] Író, költő, újságíró)  Wact Auf Europe

Ifj. Garázda Péter: [kritika] Ovidius "Szerelmei"-Magyarul

Kúti Judit: [történet] Száz apának egy leánya

Németh Ferenc: [történet] Elégtétel

Bárdos Pál: [teológiai értekezés] (Bárdos Pál [1936-] Író, egyetemi adjunktus) Kis éji zene

Claude me. Kay: [vers] (Festus Claudius "Claude" McKay [1889-1948]Amerikai író, költő) Kirakat előtt

Fenton Johnson: [vers] (Fenton Johnson [1888-1958] Amerikai költő) Szabadság, testvériség (Rakovszky József fordítása)

Simai Mihály: [vers] (Simai Mihály [1935-1981] Költő, író, újságíró) Aranyhajú nyár

Dr. Gulya Károly: [ tanulmány] A szabadság születése Bulgáriában

Kelemen Ferenc: Egy kortárs Juhász Gyula arcáról

Papp János: [vers] [Papp János [1948-] Magyar színművész) Monológ

Bede Anna: [vers] (Bede Anna [1926-2009] Tanár,könyvtáros, újságíró, költő, műfordító) Vonulók vízek

Füssy László: [vers] Ember a relativitásban

Solymos Ida: [vers] (Solymos Ida [1922-] költő) Szólongató

Simai Mihály: [vers] (Simai Mihály [1935-1981] Költő, író, újságíró) Suttogó

Ökrös László: [műelemzés] (Ökrös László [1926-1988] Tanár, Újságíró) Szegedi Szabadtéri Játékok 1961

Szabó Endre: [esszé] (Szabó Endre [1849-1924 Író, költő, újságíró,) Szabó Iván Műterem

Szabó Iván:  [1913-1998] Szobrászművész

Sz. Simon István: [esszé] (Simon István [1926-1975] költő, műfordító, esszéíró, szerkesztő, egyetemi tanár) Képzeletbeli beszélgetés egy álomról

F. Tóth Pál: [vers] [F. Tóth Pál, Költő, Író, Újságszerkesztő) Te már tudod

Somogyi Horváth László: [vers] Vázlat

Lukács Miklós: [vers] Májusfa

Georges Govy: [kritika,tanulmány] (Georges Govy [1913-1975] Francia író, újságíró, a Prix Renaudot nyertese) Egyszerű történet (Fordító: Madácsy László)

Bécs Ernő: [vers] ( Bécs Ernő, Költő) Egy Intellektuelnek

Könyvekről

Bíró Ferenc: [műelemzés] Fülöp János könyve: Tövis (Fülöp János [1929-1983] Író, Forgatókönyvíró)

Nemes Gábor: [műelemzés, tanulmány] Gyetvai János könyve: Válságos éjszaka (Gyetvai János [1989-1967] Író, újságíró, politikus)

Szabó Ferenc: [műelemzés] Illés Sándor könyve: Tiszazug (Illés Sándor [1914-2009] Újságíró, költő, műfordító)

Kiss József: [jegyzet] Tüzek (Kiss József [1843-1921] Költő, Író)

Révész Béla: [jegyzet] Velük, Értük (Révész Béla [1876-1944] Író, újságíró)

Nagyfalusi Tibor: [vers] Nem tudom... (Nagyfalusi Tibor [1937-2014] Költő, könyvtáros)

Werner Lindemann: [vers] Acélsisak  [vers] Nem értem... (Fordító: Antally István) (Werner Lindemann [1926-1993] Német író, költő)

Szelesi Zoltán: [tanulmány]  Dél- Alföldi Képzőművészek Kiállítása Szegeden (Szelesi Zoltán [1920-1985] Művészettörténész, író)

Napra pontos események

Szeptember 1. Gheorghiu Dej vezetésével román párt- és kormányküldöttség látogat Budapestre.

Szeptember 1–5. Az el nem kötelezett országok konferenciája Belgrádban. A résztvevők felhívással fordulnak a két szuperhatalom vezetőihez, hogy mielőbb találkozzanak a béke és megegyezés érdekében.

Szeptember 7. Másfél évi betegeskedés után Nagyváradon meghal Arday Aladár nagyváradi (királyhágó melléki) református püspök. Utódává Búthi Sándort választják.

Szeptember 8. Sikertelen merényletkísérlet De Gaulle francia államelnök ellen. Tovább folytatódik a francia belpolitikai válság Algéria függetlenségének megadása körül.

Szeptember 12. Az MSZMP KB ülésén Czinege Lajost a KB tagjává és a PB póttagjává választják, felmentik Fock Jenő és Kiss Károly KB-titkárokat, és helyükre Gáspár Sándort és Nemes Dezsőt választják. Határozatot hoznak a II. ötéves terv elindításáról.

Szeptember 13. A szovjet mintát utánozva a minisztertanács elnöke ismét Kádár János, elnökhelyettesekké Apró Antalt, Biszku Bélát, Fock Jenőt és Kállai Gyulát nevezik ki. A belügyminiszter Pap János, a Veszprém megyei pártbizottság addigi első titkára.

Szeptember 14. A KISZ KB ülésén Komócsin Zoltán helyett Pullai Árpádot választják első titkárrá.

Szeptember 18. Légi szerencsétlenségben életét veszti Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár.

Szeptember 21. Vass Istvánné, az Ogy alelnöke vezetésével parlamenti küldöttség utazik Mongóliába, Kínába, a KNDK-ba és a VDK-ba.

Szeptember 25. John Kennedy amerikai elnök beszédet mond az ENSZ Közgyűlésén, és új leszerelési javaslatot terjeszt elő.

Szeptember 26. Az ENSZ közgyűlésén Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter követeli az NDK elismerését és fölvételét az ENSZ-be.

Szeptember 28. Bemutatják Marton Endre és Hintsch György Katonazene c. filmjét.Meghal Jávorka Sándor Kossuth-díjas botanikus. Szíriában Abd al-Karím Nahlávi vezetésével katonatisztek veszik át a hatalmat. Az ország kilép az Egyesült Arab Köztársaságból.

Szeptember 30. Hivatalosan is megalakul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

Szombat

Kivonat a napi sajtóból (Forrás: Népszava 89. évfolyam 214-215. szám)

Hruscsov beszédet tartott a nemzetközi helyzetről a szovjet-indiai barátsági gyűlésen. A Szovjetúnió harcba száll a két német állam felvételéért az ENSZ-be. Nehru indiai miniszterelnök ellátogatott a Szovjetunióba ahol megtekintette az „Űr meghódítása” című filmet. A Szovjet kormányfő javasolja az általános és teljes leszerelést.

Csepelen oxigéngyár építését rendelik el, hogy ne kelljen Budafokról hozatni az oxigént. Az egész országra kiterjed az esőzés, de a hét végére száraz hűvös idő várható.

Folytatódnak a Magyar-Osztrák kereskedelmi tárgyalások. Raab az Osztrák gazdasági kamara elnöke vendégül látta Sebes István bécsi magyar követet, akivel az osztrák-magyar áruforgalom kérdéseiről tárgyalt.

Fejlesztik a társadalmi bíróságokat, ily módon a dolgozók újabb rétegeit vonhatják be a társadalom ügyeinek intézésébe, a közösségi szellem és a kommunista erkölcs nevelőmunkájába.

Fényképsorozatot készítenek Kubának Magyarország fejlődéséről. Az országos béketanács a városok és falvak lakói részére előadássorozatokat tart a nemzetközi életről és a világpolitika eseményeiről.

A Béke-Világtanács megemlékezik Fridtjof Nansen norvég sarkkutató és Lomonoszov, a világhírű orosz tudós idei ünnepéről. A Csehszlovák Kultúra kezdeményezésére októberben a magyar művészek közreműködésével irodalmi estet rendeznek. A Kubai békemozgalom kérésére 25-30 fényképből álló sorozatot küldenek Magyarország életéről Kubába. Októberben pedig békevonatot indítanak a Szovjetunióba, hogy a szovjet emberek életét közelebbről is szemügyre vegyék.

Tajvanon agyvelőgyulladás járvány pusztít. Eddig 384 megbetegedést jelentettek, amelyből 100 halálosnak bizonyult, jelenti az egészségügyi hivatal.

A Pravda ismerteti Tytov őrnagy űrrepülésének ismeretlen részleteit.

Hruscsov válasznyilatkozatot küld Kennedynek és Macmillannek a nukleáris kísérletekről.

A Szovejetúnió Külügyminisztériuma szeptember 9.-én nyilatkozatot juttatott el Anglia és az Egyesült Államok moszkvai nagykövetének, hogy válaszoljon a miniszterelnökök nyilatkozatára. A válaszban Hruscsov sürgeti az államok vezetőit, hogy lássanak hozzá a kor fő akadályának a megoldásához, és lássanak hozzá a teljes leszereléshez.

A Varsói Szerződés tagállamainak honvédelmi miniszterei szeptember 9.-én ülést tartottak, amelyen A. A. Grecsko marshall főparancsnok elnökölt. Az értekezlet megállapította, hogy az észak-atlanti szövetség meggyorsította a háborús készülődést. Ebben a helyzetben a miniszterek megvizsgálták a tagállamok fegyveres erőinek létszámát és erejét.

A Nap 5 óra 13 perckor kelt fel és 18 óra 10 perckor nyugszik le. Ma Ádám névnapja van. A 200 méteres női gyorsúszásban Frank Mária Győzött. Nemzetközi kupamérkőzések előtt áll az Ú. Dózsa és az MTK. A Népstadionban az atlétikai bajnoságon Kontsek Jolán diszkoszvetőnő országos csúcsot javított.

 

Összeállította: Nagy Bence Ádám, 2017.


10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

A Népszabadság címlapjáról:

Gromiko és Lord Home megbeszélése

A televízióban:

Közvetítés a József Attila színházból. Egy kis bécsi kávéház

Szvjatoszlav Richter Budapestre érkezett


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források