Tájékoztató

a képviselő-testület október 22-i üléséről

Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.

11-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási Hivatala tartott ellenőrzést a kikötőnél.

14-én városunk a civil szervezetek bevonásával részt vett a “Te szedd” akcióban, melynek keretében megtisztították a város fokozottan szennyezett területeit az eldobált szeméttől.

19-22. között kerültek megrendezésre a Városi Napok, melyet a polgármester a Gerecse Fotóklub munkáinak kiállításán nyitott meg a Gerenday Közösségi Házban.

21-én A városi napok keretében Rechnitzből delegációt fogadott a képviselő-testület, melyen a testvérkapcsolat  fennállásának 10 éves évfordulójáról emlékeztünk meg.

24-én megérkezett az önkormányzat számlájára az árvízi vis maior támogatás, a védekezés költségeit 100 %-ban támogatták.

25-én és 28-án zajlott településünkön az eboltás. Valószínűleg az idei volt az utolsó szervezett soroltás, hiszen tevékenykedő doktor állatorvosi rendelőjének megnyitása után az állatvédelmi törvény előírása szerint az oltásra a rendelőben lesz lehetőség.

Október 1-jén a Gondozási Központ “Aktív pihenő kor” címmel megrendezte az idősek részére a Ki-mit-tud-ot a Gerenday Közösségi Házban. A rendezvényen 150 süttői, lábatlani és nyergesújfalui idős ember vett részt aktívan és érezte jól magát.

Okt.1-22. között gyűjtés indult a közelmúltban elhunyt György Luca családjának megsegítésére. Az általános iskolában október 11-én jótékonysági estet szerveztek, melyen a polgármester is részt vett.

7-én délelőtt a Forest Papír Kft. tájékoztatást tartott az idei évben megvalósuló új beruházásról, az üzemcsarnok építési munkáinak átadásáról. Délután cementgyár bontásával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vett részt a polgármester és a jegyző asszony.

12-én a süttői családi rallynap keretében a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat segítségével 15 fő sérült gyermeket autóztattak meg a rally versenyzők.

17-én Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány által idén benyújtott “Piszkei Kálvária és a Gerenday család nyughelyének komplex turisztikai fejlesztése” c. Leader pályázat -döntést megelőző- ellenőrzése történt.

22-én került sor az 1956-os megemlékezésre a Zalka M. ltp-en az 56-os emlékműnél.

Következő napirend során a Képviselő-testület módosította a 2013. évi költségvetést. A támogatások, intézményi bevétel, átvett pénzeszközök összességében 19m Ft-tal növelték a költségvetés főösszegét.

A szociális törvény módosulása miatt változott a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet, január 1-től az átmeneti és a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett egységesen önkormányzati segélyt vezet be a törvény.

A képviselők elfogadták a belső ellenőrzési tervet, mely alapján az önkormányzat és a Zengő Óvoda kiemelt ellenőrzésére kerül sor.

Elhangzott a Gondozási Központ beszámolója, a testület megköszönte az intézményvezető és a dolgozók színvonalas munkáját. Rohanó világunkban fontos, hogy a gondozottak minél több odafigyelésést és  szeretetet kapjanak.

A Zengő Óvoda és Bölcsődében lezajlott ellenőrzés alapján szükségessé vált a szakmai program és a házirend megváltoztatása. A kiegészítés a tájékoztatás, a panaszjog rendszerét és a szükséges megállapodás tartalmát érinti.

A testület elfogadta az első félévben lezajlott Állami Számvevőszéki ellenőrzés szerinti intézkedési tervet.

Ugyancsak elfogadásra került a Helyi esélyegyenlőségi terv, mely helyzetelemzést, és a hátrányos helyzetű csoportok problémáira vonatkozóan tartalmaz komplex intézkedési tervet. Számos pályázat feltétele, hogy a pályázó település ilyen dokumentummal rendelkezzen.

Végül módosításra került a közbeszerzési terv. Kedvezőbb árú villamos energia beszerzése céljából lesz szükség a pályázat kiírására.

A képviselő-testület üléséről készült felvétel vágatlanul megtekinthető a városi honlapon.