header_IMG.png

Õppemaksu reeglid

FC Ararat Jalgpallikool

 

Viimane muutmine: 26.12.2021

Õppemaks

Õppemaksu suurus

Õppemaksu tasumise viisid

Tavalise panga ülekandena

E-arvena oma internetipangas

Tulumaksu tagastamine

Lepingu lõpetamine

Maksete korrektne vormistamine

Põhimõtted, milliseid maksete teostamiseks on vaja teada

Praktilisi näiteid maksete kirjelduste koostamiseks

1. Tasu õppimise eest jalgpallikoolis

2. Tasu treeningute eest lasteaias

3. Tasu spordivarustuse eest

4. Segamaksed

Kõige levinumad eksimused


Õppemaks

 1. Klubi õppemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (st 12 kuud) ning seda ka juhul, kui treeningutest on puudutud, k.a. suvekuud.
 2. Jalgpallikooliga liitunutele tuleb õppemaksu teatis meilile, kus on märgitud viitenumber, mis tuleb kindlasti makset tehes sisestada.

Õppemaksu suurus

Alates jaanuarist 2022 õppemaksu suurus:

420 € aastas (35 € kuus)

2018-2016 aasta sündinud laste treening grupid

600 € aastas (50 € kuus)

2015-2004 aasta sündinud laste treening grupid, juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse pearaha saajaks on määratud FC Ararat.

780 € aastas (65 € kuus)

2015-2004 aasta sündinud laste treening grupid, juhul kui pearaha saajaks ei ole märgitud FC Ararat.

 1. Kui treeningutel osaleb perest kaks last siis:
 1. teise lapse õppemaks on 50% soodsam,
 2. kolmandale lapsele on treeningud tasuta.
 1. Lapsevanemal on võimalik taotleda õppemaksu soodustust või vabastust saates põhjendusega vabas vormis avaldus aadressile noored@fcararat.ee.
 2. Õppemaksu suurus ei sõltu lapse trenniskäimiste arvust ja tuleb tasuda ka haiguse ajal, millal trennis ei saa osaleda. Erandjuhtudel võib õppemaksu osas teha tasaarvelduse pikaajalise (üle 2 kuu kestva) haiguse korral. Kõikide haigestumiste korral tuleb informeerida oma lapse treenerit.
 3. Algajatele esimesed 2 kuni 4 nädalat on tasuta.

Õppemaksu tasumise viisid

 1. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist õppemaksu iga kuu 10-ks kuupäevaks ettemaksuna, registreerimisel saadud viitenumbriga.
 2. Viitenumber on kohustuslik ja unikaalne iga pere kohta. Viitenumbrit saab täpsustada:
 1. Treenerilt
 2. Veebis: http://www.fcararat.ee/personaalse-viitenumbri-otsing/
 3. e-posti teel noored@fcararat.ee
 4. telefoni teel: (+372) 6 560 515
 1. Õppemaksu võib tasuda igakuiselt või mitme kuu kaupa.
 2. Õppemaks tasutakse Lepingu alusel. Klubil ega Koolil ei ole õppetegevuse eest arve esitamise kohustust, kui seadus ei nõua teisiti.

Tavalise panga ülekandena

 1. Õppemaksu tasumise arveldusarve:

Saaja:

Jalgpalliklubi FC Ararat

IBAN (arveldusarved)

EE472200221061885496 Swedbank

EE251010220244619221 SEB Pank

EE367700771001607485 LHV Pank

EE091700017003761669 Luminor Bank

EE334204278604954704 Coop Pank

Selgitus

Õppemaks, lapse nimi, periood (näide: Õppemaks, Nikita Novikov, mai 2016)

Viitenumber:

XXXXX - Viitenumber on kohustuslik ja unikaalne iga pere kohta, kindlasti on vaja märkida.

E-arvena oma internetipangas

 1. FC Ararat õppemaksu on võimalik tasuda oma internetipangas e-arvena ja sõlmida püsimaksekorraldus, mis on mugavaim viis regulaarsete arvete tasumiseks. Pangad, kellega klubil on leping: Swedbank, SEB, LHV, Luminor

Tulumaksu tagastamine

 1. Kõik õppemaksud on deklareeritavad ning nende pealt tagastatakse tulumaks. Selleks, et saada õppemaksu pealt tulumaks tagasi, on vaja määrata õppemaksu tasujad (maksja nimi, isikukood, arvedlusarve number). Avaldus, maksja andmetega ja dokumendite koopiatega (maksja ja lapse) on vaja saata emeili noored@fcararat.ee. See on oluline selle jaoks, et maksuametisse aruande saatmise korral ei tekiks probleeme õppemaksult tulumaksu saamisel. Dokumentide koopiad ning allkirjastatud avaldus saate edastada ka treeneritele.

Lepingu lõpetamine

 1. Lepingu lõpetamise soovist tuleb klubile teatada kirjalikus vormis üks kuu ette. Teate esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja ainult oma lapse/esindatava suhtes. Soovides lõpetada klubis treeningud, on vaja tasuda maksmata arved, ja informeerida lahkumisest kirjalikult (k.a. lahkumise põhjus) lapse treenerit ja noortetöö juhti noored@fcararat.ee. Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha ja järgmise kuu eest enam tasuda pole vaja.
 2. Lahkumisel teise jalgpalliklubisse peavad klubid omavahel veel ülemineku osas kokkuleppele jõudma.

Maksete korrektne vormistamine

Põhimõtted, milliseid maksete teostamiseks on vaja teada

 1. Raamatupidamistarkvara identifitseerib viitenumbri alusel lapsi, kellede eest makse tasutakse, ülekande kirjelduse alusel tuvastatakse aga käsitsi makse eesmärk. Seega on tähtis ära näidata personaalne viitenumber, aga ka vormistada korrektselt makse kirjeldus, tuues ära makset iseloomustav informatsioon.
 2. Palun juhinduge esitatud arvetes ja Teile klubi poolt meili teel saadetavatess uudislistides ära toodud juhtnööridest! Eesmärgiga säästa Teie aega, kirjeldame me seal spetsiaalselt väga põhjalikult kõiki vajalikke andmeid (piisab sellest kui kopeerida uudslistist vajalik kirjeldus ning  paigutada ta maksekorraldusse).

Praktilisi näiteid maksete kirjelduste koostamiseks

1. Tasu õppimise eest jalgpallikoolis

Makse kirjelduses on vaja kindlasti ära märkida – Õppemaks.

Näide: Õppemaks, Ivan Ivanov, 01.01.2018 - 31.01.2018 eest

Kui Te soovite tasuda ettemaksu õppetöö eest, siis tuleb makse kirjeldusse kindlasti lisada– ettemaks.

Näide: Õppemaks, Ivan Ivanov, ettemaks 01.01.2018 - 31.05.2018 eest

2. Tasu treeningute eest lasteaias

Makse kirjelduses on vaja kindlasti ära märkida – LA.

Näited:

3. Tasu spordivarustuse eest

Makse kirjelduses on vaja kindlasti ära märkida  – Varustus ning arve või tellimise number.

Kui Te pole arvet veel kätte saanud, siis tuleb makse kirjelduses ära tuua kaupade loetelu.

Näited:

4. Segamaksed

Üks makse võib sisaldada mitut otstarvet. Sellisel juhul tuleb makse kirjelduses ära tuua kõik otstarbed, nagu see on ära toodud ülal.

Kõige levinumad eksimused

 1. makse ei sisalda viitenumbrit;
 2. on ära märgitud vale viitenumber;
 3. puudub täielikult makes kirjeldus, makes sisaldab ainult viitenumbit;
 4. makse kirjelduses on ära toodud ainult lapse nimi;
 5. makse kirjeldus sisaldab ebakorrektset informatsiooni, näiteks:
 1. makse kirjelduses on märgitud, et tasutakse treeningute eest lasteaedades, tegelikult on aga vaja tasuda õppetöö eest jalgpallikoolis;
 2. makse kirjelduses on märgitud, et tasutakse õppetöö eest jalgpallikoolis, tegelikult                               on aga vaja teostada makse spordivarustuse eest.
 1. ülekanne on teostatud valele Swedbanki kontole. Jalgpallikooli õige pangakonto number Swedbankis on - EE472200221061885496.

Jalgpalliklubi „Ararat“ administratsioon tänab Teid ette ülalnimetatud eeskirjadest kinnipidamise eest!


Jalgpalliklubi FC Ararat

Pae tn 1, 11411 Tallinn

Registrikood : 80302287

Jalgpallikooli EHISe ID: 5451

www.fcararat.ee/noored

EE472200221061885496 Swedbank, SWIFT: HABAEE2X

EE251010220244619221 SEB Pank, SWIFT: EEUHEE2X

EE367700771001607485 LHV Pank, SWIFT: LHVBEE22

EE091700017003761669 Luminor Bank, SWIFT: RIKOEE22

EE334204278604954704 Coop Pank, SWIFT: EKRDEE22

Jalgpallikool FC Ararat

T. (+372) 6 560 515

M. (+372) 58 282 080

noored@fcararat.ee