- Dades bibliogràfiques: s’escriuen totes seguides (no una sota de l’altra) seguint la normativa internacional següent:

EXEMPLE DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES D’UN LLIBRE DE LECTURA

- Data d’inici de la lectura: 29 – 06 - 06

- Dades bibliogràfiques:

COETZE, J.M.: Les vides dels animals. The Lives of Animals. Traducció de Concepció Iribarren. © 1999. Ed. Empúries. Barcelona, 2001. Col. Narrativa, núm. 163.

- Localització i Signatura: Biblioteca IES S’Agulla de Blanes. COE 833.4

- Data de finalització de la lectura: 05 – 07 – 06

EXEMPLE DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES D’UN LLIBRE DE CONSULTA

- Data d’inici de la consulta: 09 - 11 - 05

- Dades bibliogràfiques:

LA ENCICLOPEDIA DEL ESTUDIANTE, volumen 7: Historia Universal. Ed. Santillana – El País. Madrid, 2005.

- Localització i Signatura: Biblioteca IES S’Agulla de Blanes. SAN 03(90)

- Data de finalització de la consulta: 09 – 11 – 05

EXEMPLE DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES D’UN ARTICLE D’UNA REVISTA

- Data d’inici de la lectura: 19 - 07 - 06

- Dades bibliogràfiques:

SANCHO, Javier: La mayor crisis es la del olvido.  En: MSF68 Memoria 2005 julio del 2006, p. 29, Barcelona.

- Localització i Signatura: Biblioteca Comarcal de Blanes. 05 MSF

- Data de finalització de la lectura: 19 - 07 - 06

EXEMPLE DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES D’UNA PÀGINA WEB

Pàgina web: Títol de la pàgina web

Per exemple: