XVI BOROWIACKI Marsz na Orientację

o Puchar Burmistrza Czerska

Puchar Polski Młodzieży w kategorii TM

Puchar Borów Tucholskich

IV POMORSKI ROGAINING

o Puchar Wójta Gminy Osieczna

Puchar Borów Tucholskich

Puchar Woj. Pomorskiego w Długodystansowych Imprezach na Orientację

        

-      REGULAMIN      -

Osieczna, 4 – 5 czerwca 2016

Organizator:

Sekcja Turystyki Kwalifikowanej

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”

Termin:

04-05 czerwca 2016 r. (sobota – niedziela)

Miejsce:

Osieczna

Współpraca:

Urząd Miejski w Czersku

Gmina Osieczna

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku

Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

Sponsorzy:

Steico

Natural Born Runners

Baza i biuro zawodów:

Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

Cele zawodów:

Zespół Organizacyjny:

Kierownik Zawodów – Wiesław Narloch

Sędzia Główny – Radosław Literski

Budowa tras:

Bartłomiej Gromowski, Wiesław Narloch, Radosław Literski

Program Zawodów Pucharu Polski Młodzieży kategorii TM (oraz PBT TM):

04 czerwca 2016 (sobota):

godz. 9.30 rozpoczęcie pracy biura zawodów, Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

godz. 11.00 Etap I, start Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

           oraz Etap II

godz. 16.00 obiad, czas wolny

godz. 22.00 Etap III nocny

05 czerwca 2016 (niedziela):

godz. 8.00 zakończenie zawodów.

Program - IV Pomorski Rogaining:

04 czerwca 2016 (sobota):

godz. 17.30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, wydawanie map, Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

godz. 18 start wszystkich tras:

- rogaining 

- MTBO 

- TJ

godz. 21.05  - zmierzch

05 czerwca 2016 (niedziela):

godz. 2.00 meta wszystkich tras, Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

godz. 8.00 oficjalne zakończenie zawodów, Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

Punktacja i sędziowanie:

Puchar Polski TM

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2015 roku

Na etapach I oraz II punktacja będzie zmodyfikowana.

IV Pomorski Rogaining

Zespoły zdobywają punkty kontrolne (PK) z przypisanymi im wartościami wagowymi (np. zdobycie PK o nr od 90 do 99 daje 9 pkt, PK 45 daje 4 pkt, itd.). Wygrywa zespół który w czasie 8 godzin potwierdzi PK o największej sumie pkt wagowych i zgłosi się na metę. Kolejność zdobywania PK jest dowolna. Za spóźnienie na mecie naliczane będą pkt karne (odejmowane od zgromadzonych PK): 1 pkt za każdą minutę spóźnienia.

Forma i kategorie:

Puchar Polski Młodzieży w kategorii  TM 2016:

2 etapy dzienne, jeden nocny

TM - osoby urodzone w latach 2000 – 2002 (PBT także młodsze)

zespoły dwuosobowe

3 x 4 pkt do odznaki InO

TD – osoby urodzone w 2003 roku i młodsze (kategoria nie rozgrywana w ramach PPM)

zespoły dwuosobowe lub trzyosobowe

3 x 3 pkt do odznaki InO

IV Pomorski Rogaining:

TZ, TJ, MTBO zgodnie z regulaminem PBT:  TZ i TJ zespoły 1-2 osobowe; TR zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe (www.pbt.turystyka.pl)

kategorie TJ:

MJ, XJ, WJ

kategorie TZ:

MO, XO, WO

MV, XV, WV

MSV, XSV, WSV

M- zespół męski, W – zespół żeński, X – zespół mieszany

2 pkt do odznaki InO

Brak tras TU, TD, TT. Poza konkurencją na trasę rogainingową (pieszą i rowerową) dopuszczamy na start drużyny w innym składzie, niż regulaminowy. Udział za 2 pkt do odznaki InO.

Informacja o etapach:

Teren łatwo przebieżny, pagórkowaty, miejscami podmokły, z widocznym wpływem człowieka, etapy od 4 do 10 km, mapy kombinowane (OCAD i inne).

Opłata startowa:

Opłata normalna:

40 zł, po 01 czerwca 50 zł.

Zniżki:

Osoby zgłoszone przez organizatorów PBT – 10 zł.

Zwolnieni z opłat:

- uczniowie szkół z Gminy Czersk oraz Osieczna,

- członkowie STK LUKS „Pol” Czersk.

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

konto: PKO BP 63 1020 1491 0000 4702 0021 0781

Radosław Literski, Starogardzka 29, 89-650 Czersk

z dopiskiem „BORO 2016” oraz nazwiskami osób, za które przekazujemy opłatę!

Zgłoszenia:

Do dnia 02 czerwca 2016 r.

Zgłoszenie w formie e-formularza – link na stronie www.stkczersk.pl

Zapisy na starcie – do wyczerpania zapasu map.

Osoby niepełnoletnie proszone są o złożenie zgody rodziców wg wzoru dostępnego na stronie: www.stkczersk.pl

Wyposażenie obowiązkowe:

- telefon komórkowy,

- zapalone światło (latarka, czołówka) w trakcie zmroku,

- MTBO: kask, światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu roweru.

Nagrody i świadczenia:

· Puchar Burmistrza Czarnej Wody dla zwycięzców rogainingu,

· Puchar Burmistrza Czerska dla zwycięzców trasy TM,

· ewentualne nagrody zależne od sponsorów,

· dyplomy do 3 miejsca w TZ, TJ, TM, MTBO oraz w każdej kategorii rogainingowej,

· drobne posiłki oraz napoje po dziennych etapach oraz posiłek główny na mecie,

· komplet map dla każdego uczestnika, informator techniczny,

· materiały krajoznawcze,

· potwierdzenie OInO i OTP, weryfikacja OInO,

· naklejka imprezowa,

· protokół z Mistrzostw w formie elektronicznej,

· nocleg w warunkach turystycznych (sugerujemy karimatę i śpiwór).

Komunikacja i dojazd:

Dojazd własny.

Postanowienia końcowe i uwagi:

· zawody odbędą się bez względu na pogodę,

· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do odzyskania opłaty startowej i świadczeń,

· zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

· na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.

· ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,

· organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w ramowym programie imprezy

· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

· za rzeczy zgubione na terenie Bazy organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności.

· za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności i obciąży nią uczestników,

· na terenie bazy rygorystycznie przestrzegana będzie konieczność zmiany obuwia (czyste obuwie o miękkiej podeszwie).

Informacje dodatkowe:

stkczersk.pl, facebook

Radosław Literski: tel. 604-637-413; radliter@poczta.onet.pl