" Rocznica "

    Stanisław Aleksandrzak

Trzeci Maja radością wiosenną,

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał.

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita.

                       

                    Umaiły się też pierwszym

                    kwieciem

łaki, pola i w ogrodach drzewa.

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny,

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna,

głośnym echem po ojczystym kraju.

- Witaj, witaj, Majowa Rocznico.

Pamiętny Trzeci Maju.

Edit this page (if you have permission) |

Google Docs -- Web word processing, presentations and spreadsheets.