שמואל בוקובסקי מהבל בפיו ומתייג אמא בחוסר תובנה.rtf
 שיתוף
הופסקה התמיכה בגרסת הדפדפן שמשמשת אותך. יש לשדרג לדפדפן נתמך.סגירה