Välkommen till Fontänhuset

Torsdag den 16 Augusti 2018  

08:30 Huset öppnar

9:00 Riktlinje Diskussion

9:15 Enhetsmöte

12:00 Lunch: Grönskassoppa

13:00 Enhetsmöte

15:00 Yoga

                                                                                           Visa källbilden