Pauliskolan
     (Bernadottegymnasiet)

Matematik 1B - videoklippföreläsningar

Följande länkar ger en översiktlig genomgång och föreläsning på motsvarande kapitel och sidor i boken. Innehållet är dock inte exakt som i boken. Länkarna bygger på boken Matematik 5000 av Alfredsson m.fl. Det finns mååånga fler liknande länkar. Samtliga klipp är cirka 5-9 minuter långa. En del filmer är både bra och intressanta, en del … är något annat …

Hur då använda detta? Titta på för repetition eller missad lektion. Se det flera gånger, pausa vid behov, men … ANVÄND länkarna.

Kapitel 1 Aritmetik – om tal

1.1        8        Positiva tal

        8        Naturliga tal

        11        Räkneordning

        14        Primtal och delbarhet

        17        Decimaltal

        20        Division med tiondelar och hundradelar

        21        Multiplikation med tiondelar och hundradelar

1.2        22        Negativa tal

        22        När används negativa tal?

        24        Addition och subtraktion med negativa tal

        26         Multiplikation och division med negativa tal

1.3        32        Tal i bråkform

        32        Hur stor andel?

        35        Förlängning och förkortning

        37        Addition och subtraktion av bråk

        41        Multiplikation och division med bråk

1.4        44        Tal i potensform

        44        Vad menas med 35?

        46        Några potenslagar

        48        Grundpotensform

        50        Enhetsbyten

        52        Prefix

        54        Talsystem med olika baser

1.5        58        Problemlösning

        58        Avrundning och gällande siffror

        60        Överslagsräkning

        65        Tillämpningar

        67        Problemlösningsstrategi

Kapitel 2 Procent

2.1        80        Andelen, delen och det hela

        80        Beräkning av andelar i procentform

        83        Beräkningar då vi vet procentsatsen

        90        Procent utan räknare

        91        Promille och ppm

2.2        Procentuella förändringar och jämförelser

        96        Förändringsfaktor

        99        Flera procentuella förändringar

        102        Förändringar och jämförelser

        105        Problemlösning

        108        Procentenheter

2.3        110        Lån, ränta och amortering

        110        Ränta

        112        Amortering

        114        Avgifter

        116        Index

Kapitel 3 Algebra

3.1        132        Uttryck och ekvationer

        132        Uttryck

        137        Vad menas med en ekvation?

        140        Att lösa ekvationer

        143        Ekvationer med flera x-termer

3.2        148        Potensekvationer

        148        Kvadrater och kvadratrötter

        150        Ekvationen xn = a

3.3        152        Formler och mönster

        152        Beräkningar med formler

        155        Ställa upp och tolka formler och uttryck

        160        Lösa ut formler

3.4        163        Olikheter och problemlösning

        163        Olikheter

        166        Problemlösning

3.5        169        Undersök och bevisa

        169        Uttryck och ekvationer med parenteser

        171        Faktorisera

        172        Ta bort parenteser

        174        Beskriva, troliggöra och bevisa

Kapitel 4 Geometri

3.1        190        Grundläggande geometri

        190        Omkrets och area

        194        Areaenheter

        196        Omkrets och area av en cirkel

        200        Volymenheter

        202        Volym

        208        Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot

4.2        211        Geometri och algebra

        211        Vinklar och vinkelsumma

        215        Geometri och bevis

        218        Implikation och ekvivalens

        220        Pythagoras sats

4.3        225        Likformighet och symmetrier

        225        Likformighet och skala

        230        Mönster och symmetrier

Kapitel 5 Sannolikhetslära och statistik

5.1        248        Enkla slumpförsök

        248        Inledning

        249        Den klassiska sannolikhetsmodellen

        252        Experimentella sannolikheter

5.2        254        Slumpförsök med flera föremål eller steg

        254        Försök med två föremål

        257        Träddiagram

        262        Beroende sannolikhet

        264        Komplementhändelse

5.3        267        Statistik

        267        Vad handlar statistik om?

        268        Tolka tabeller och diagram

        273        Medelvärde och median

        276        Rita diagram med kalkylprogram

        278        Vilseledande statistik

Kapitel 6 Grafer och funktioner

6.1        300        Grafer och proportionalitet

        300        Koordinatsystem

        302        Formel, värdetabell och graf

        307        Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp

        310        Proportionalitet

        313        Grafritande räknare

6.2         316        Funktioner

        316        Funktionsbegreppet

        321        Linjära funktioner

        325        Skillnader mellan begreppen algebraiskt uttryck, ekvation, olikhet och funktion

        329        Exponentialfunktioner

        332        Potensfunktioner

        334        Grafisk lösning av linjära ekvationer och olikheter

        337        Olika matematiska modeller

Bonus 1:

Att världens största tal är stort, det fattar man ju. Men hur stort, egentligen? Och vilket är världens största tal, egentligen? (Det är g64. Det är för stort för att beskrivas med vanliga matematiska operatorer – man måste använda hyperoperatorer.)

Bonus 2:

En matematisk serie summan av ett antal tal. Summan av serien 1+2+3+4+5+ … (o.s.v. i all oändlighet) blir … -1/12! Det är sant.

Bonus 3:

Värsta youtube-kanalen: Numberphile.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stefan Samuelsson | Filosofi | Matematik | Religionskunskap | Naturguidning | stefan.samuelsson@skola.malmo.se | +46-40-34 65 82