Čtvrté setkání editorů PaGIS a správců MIS – Brno, COPA, 1.-3.6. 2015

Prezentace:

Pondělí 1.6.2015

Zuzana Syrová, Šimon Eismann:  Co čeká editora PaGIS před a po listopadu 2015

Svatava Podrazilová, Šimon Eismann -  Revize KP  po parcelách

Karel Jedlička (ZČU)  - 1D – 3D GIS (nejen) v památkové péči

Jan Groh (Wikimedia CZ): Wikipedie a GIS

Zuzana Syrová, Šimon Eismann – Google tabulky pro katalog, UAP a v+v, náležitosti SMO

 

Úterý 2.6.2015

Petr Volfík – Památkový katalog / Kam směřuje IISPP

Jarmila Podolníková, Jiří Sýkora (Musoft) - Památkový katalog, prototyp v 0.6

David Kreuz (Anect) – MIS a Codebook v novém IISPP

Iva Klímková (VARS) – Úpravy památkového GISu

Karel Janečka (CAGI) – Česká asociace pro geoinformace

Alena Krusová – Památkový postup Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování územně analytických podkladů

Irena Blažková – LoCloud a informační systémy NPÚ

 

Středa 3.6.2015

Jelena Ambrožová – Aktuálně k ISAD

Jiří Syrový – Aktuálně k MISu

Šimon Eismann – Interoperabilita a standardy pro GIS

Zuzana Syrová, Jiří Syrový – Interoperabilita a standardy pro Katalog a MIS