Latvijas čempionāta sievietēm galda hokejā reglaments.

Latvijas čempionāta senioriem galda hokejā reglaments.

Latvijas čempionāta junioriem galda hokejā reglaments.

1. Mērķi un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Latvijas čempionāta godalgoto un citu vietu ieguvējus sievietēm, senioriem un junioriem;

1.2. Galda hokeja popularizēšana un attīstība dažādās vecuma grupās Latvijā;

1.3. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību;

1.4. Latvijas jauniešu brīvā lietderīgā laika izmantošana.

2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas Galda Hokeja Federācijas nozīmēta tiesnešu kolēģija.

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Latvijas čempionāts sievietēm, senioriem un junioriem norisināsies

Inčukalnā, 2013.gada 2.martā (sestdiena);

3.2. Latvijas čempionāta sievietēm, senioriem un junioriem organizētāja tālruņa numurs:

Sandis Kalniņš ( 29108316 );

3.3. Sacensību sākums pulksten 10.00;

3.4. Sacensību dalībnieku piereģistrēšanās sekretariātā ( vai pa tālruņiem 29108316 un 29440350 )

no pulksten 9.00 - 9.50.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1.1. Latvijas čempionātā sievietēm var piedalīties ikviena galda hokeja spēles cienītāja, kas sasniegusi 10 gadu vecumu.

4.1.2. Latvijas čempionātā junioriem drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir dzimis 1994.gadā vai vēlāk un ir

vismaz 10 gadus vecs;

4.1.3. Latvijas čempionātā senioriem drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir dzimis 1971.gadā vai agrāk;

4.2. Latvijas čempionātā sievietēm, senioriem un junioriem drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi;

4.3. Latvijas čempionāts sievietēm, senioriem un junioriem ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti netiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā;

4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.

5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus;

5.2. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz dalībnieku pieteikuma lapu;

6. Sacensību norises kārtība.

6.1. Sacensības notiek pēc galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF noteikumiem;

6.2. Sacensības sievietēm un senioriem norisināsies 2 kārtās;

- 1.kārta: spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas ( atkarībā no dalībnieku skaita tiek izspēlēts 1 vai vairāki apļi, ko nosaka sacensību sekretariāts pēc dalībnieku piereģistrēšanās termiņa beigām );

- 2.kārtā sacensības rit pēc PLAY-OFF sistēmas ( izslēgšanas spēļu kārtu skaits atkarīgs no dalībnieku skaita ).

Spēles PLAY-OFF visās stadijās un par 3.vietu notiek līdz 3 uzvarām;

6.2.1. Sacensības junioriem notiek 2 vai 3 kārtās ( nosaka sacensību sekretariāts pēc dalībnieku piereģistrēšanās termiņa beigām );

Ja sacensības norisinās 2 kārtās,  tad:

- 1.kārta: spēlētāji atkarībā no dalībnieku skaita spēlē vienā vai 2 grupās un spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

- 2.kārtā sacensības rit pēc PLAY-OFF sistēmas ( izslēgšanas spēļu kārtu skaits atkarīgs no dalībnieku skaita ).

Ja sacensības norisinās 3 kārtās, tad:

- 1.kārta: spēlētāji atkarībā no dalībnieku skaita tiek sadalīti 3 vai vairākās grupās un spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

- 2.kārtā dalībnieki atkarībā no ieņemtās vietas grupā tiek sadalīti pa līgām un spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

- 3.kārtā sacensības rit pēc PLAY-OFF sistēmas ( izslēgšanas spēļu kārtu skaits atkarīgs no dalībnieku skaita ).

Spēles PLAY-OFF visās stadijās un par 3.vietu notiek līdz 3 uzvarām;

7. Diskvalifikācija ( sods ):

7.1. Sacensību tiesnešu komiteja var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu rezultātu;

- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

7.2. Ja spēlētājs nospēlē mazāk par 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, tad šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un viņš ieņem pēdējo vietu;

7.3. Ja spēlētājs pirms izstājas nospēlē vismaz 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, visi viņa rezultāti tiek skaitīti un vietu kārtība netiek pārrēķināta;

7.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām ( starp grupu un līgu turnīriem vai līgu turnīriem un izslēgšanas spēlēm ), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;

7.5. Ja spēlētājs tiek diskvalificēts, visas šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu kārtība tiek pārrēķināta.

Ja nākamā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vai izslēgšanas spēles jau ir sākušās, tad iepriekšējā apļa (grupas vai līgas) turnīra vietu secība netiek mainīta;

7.6. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10;

7.7. Spēlētājs, kurš izstājas vai tiek izslēgts no sacensībām, iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

8. Protesti.

8.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;

8.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

9. Sacensību tiesneši.

9.1. Sacensības tiesā Latvijas GHF valdes apstiprināts Latvijas reitinga turnīru galvenais tiesnesis;

9.2. Ja ir nepieciešams, tad galvenais tiesnesis var sev izvēlēties tiesnešus un asistentus, kā arī nozīmēt to tiesāšanas vietas;

9.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;

9.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;

9.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;

9.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem un asistentiem.

10. Uzvarētāja noteikšana.

10.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

par uzvaru - 2 punkti;

par neizšķirtu - 1 punkts;

par zaudējumu - 0 punkti;

10.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē;

11. Finansiālie noteikumi.

11.1. Sacensības notiek uz pašfinansēšanās noteikumiem;

11.2. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa - Ls 3;

11.3. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana.

- Latvijas čempionātā pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar medaļām;

- pirmo sešu vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām;

- Latvijas čempioni visās nominācijās saņems uzvarētāja kausu.

2012.gada 1.septembris

                        LGHF prezidents

R.Blumentāls_________________

                                                LRT galvenais tiesnesis

S.Kalniņš____________________