01.01.2016 k danému termínu sa mení pre vybrané tovary DPH z 20% na 10%

        

        Doporučné riešenie pre sklad a predaj, kontrola nastavenia 10% DPH

 1. pozrite dennú uzávierku, či je na nej uvedený obrat 10%, štandardne sa definoval ako druhá kategória DPH
 2. v XDW PRM pozrite nastavenie DPH v Programovanie/Systémové nastavnie, štandardne sa definovala ako druhá kategória DPH
 3. v XDW SOS  skontrolujte prístup k 10% DPH pri zakladaní skladových kariet
 4. v XDW SOS pozrite nastavenie Základna evidencie/Pripojenie ECR pokladní,  štandardne sa definovala ako druhá kategória DPH

        Doporučné riešenie pre sklad zmena DPH a tlač etikiet  duálnom režime

 1. z www.x-data.sk stránka na Stiahnutie si stiahnite akuálnu verziu XDW SOS
 2. spracujte inštaláciu vo verzii 16, t.j. na PC bude k dispozícii verzia rok 2015 a verzia rok 2016
 3. vo verzii rok 2016 spracujte ročnú konverziu s verzie 2015 a s nastavením účtovného obdobia 2016
 4. spracujte konverziu pripojených pokladní s verzii 2015
 5. vykonajte zmenu DPH na požadovaných položkách aj s zmenou ceny  a tlačovou pultových etikiet
 6. pôvodné etikety platné k 31.12.2015 je vždy možné tlačiť s verzie 2015, nové etikety sa tlačia z verzie 2016
 7. pri farebnom odlíšení papiera použítého pre tlač etikiet máte možnosť na predajnej ploche umiestniť údaje pre tovar kde došlo k zmene DPH