Sprawdzone sposoby szybkich zamian w Wordzie

 

1. zamiana wielokrotnych spacji na pojedyncze

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: [^32^s]{2;}

okienko zamień: wcisnąć spację

 

2. zamiana dywizów w zakresach liczb na półpauzy

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: ([0-9])(-)

okienko zamień: \1–

półpauzę w okienku zamień wpisujemy przez ctrl i minus z klawiatury numerycznej

 

3. usunięcie zbędnych spacji przed znakami przestankowymi

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: ([^32^s])([\.\,\;\:\?\...])

okienko zamień: \2

 

4. zamiana cudzysłowów francuskich «» na niemieckie »«

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: («)(*)(»)

okienko zamień: \3\2\1

cudzysłowy « i » w okienku zamień wpisujemy przez lewy alt i 0171 oraz lewy alt i 0187 z  klawiatury numerycznej

 

5. szybkie sortowanie alfabetyczne indeksu, w którym są pseudonimy, więc Word na początku pliku umieści cudzysłowy

1.   ctrl H

okienko znajdź: ^p„

okienko zamień: ^p spacja

2. zaznaczyć cały indeks, przesortować A  Z

 

3. ctrl H

okienko znajdź: ^p spacja

okienko zamień: ^p„

oczywiście najpierw w pliku trzeba usunąć zbędne spacje na początku wiersza

 

6. wstawienie spacji, jeśli autor skleja s. z cyframi (np. pisze s.41)

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: (s\.)([0-9])

okienko zamień: \1 spacja \2

oczywiście można tak samo rozkleić karty i tomy, trzeba tylko wpisać k albo t zamiast s do pierwszego nawiasu

 

7. wstawienie spacji, jeśli autor skleja datę z r. (np. pisze 1953r.)

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: ([0-9])(r\.)

okienko zamień: \1 spacja \2

 

8. usunięcie zbędnych spacji między inicjałami, jeśli autor ma 2 imiona

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: ([A-ZŁ]\.)^32([A-ZŁ]\.)

okienko zamień: \1\2

9. usunięcie zbędnych przecinków między hasłami indeksu a numerami stron (np. Kowalski Jan, 15, 16, 20)

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: ([a-zżśł\,)^32([0-9])

okienko zamień: \1 spacja \3

może być potrzebne dopisanie wielkich liter do pierwszego wyrażenia, jeśli są hasła pisane wersalikami

 

10. znalezienie i zaznaczenie w tekście wszystkich skrótów do zrobienia wykazu (AK, NKWD, PRL)

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych” i przejść na kartę „znajdź”

okienko znajdź: [A-ZŻŹŁŚ]{2;}

opcja: „znajdź w” – wybrać dokument

opcja: „wyróżnienie przy odczycie” – wcisnąć i wybrać kolor – najlepiej się czyta niebieski

potem całą operację powtarza się dla przypisów, warto odznaczyć daty XII, VIII; rzymskie cyfry można znaleźć wyrażeniem I{2;}, potem normalnie bez symb. wielozn. szukać X i V

11. usunięcie dublujących się haseł podczas tworzenia białego indeksu

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

okienko znajdź: (*^13){2;}

okienko zamień: \1

12. znalezienie częściowo dublujących się haseł podczas tworzenia indeksu

ctrl H, zaptaszkować „użyj symboli wieloznacznych”

         okienko znajdź: (<[!^13]@> <*>)*^13\1

13. zamiana dowolnego tekstu na to samo + jakieś uzupełnienie

(np. jeśli po numerach przypisów autor nie dawał spacji, tylko od razu mamy tekst: 1Ibidem, to można tym sposobem wstawić brakujące spacje i uzyskać 1 Ibidem

 

ctrl H,

okienko znajdź: tekst do zamiany

w okienku zamień: ^& i tekst dodatkowy

 

Przykład z brakującą spacją po numerach przypisów:

ctrl H

okienko znajdź: ^f

okienko zamień: ^& spacja

14. zamiana kropek w ułamkach dziesiętnych na przecinki

ctrl H

okienko znajdź: ^#.^#

okienko zamień: ^&@

okienko znajdź: .^#@

okienko zamień: ,^&

okienko znajdź: ,.

okienko zamień: ,

okienko znajdź: @

okienko zamień: [nic]

1. Znajdź dowolna cyfra kropka dowolna cyfra (^#.^#)

2. Zamień na to, co znalazłeś (przycisk Specjalne i Znajdź tekst) i postaw za tym małpę (^&@)

3. Znajdź kropkę dowolną cyfrę i małpę (.^#@)

4. Zamień na przecinek i to, co znalazłeś (,^&)

5. Znajdź sekwencję przecinek kropka (,.)

6. Zamień na przecinek (,)

Wreszcie usuń wszystkie małpy, czyli

7. Znajdź małpę

8. Zamień na nic (w oknie zamień ma być pusto).