LIBIS PI priežiūrai 2017 metams

Pranešame, kad Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirinko tiekėjus

 LIBIS PI (Lietuvos integralios bibliotekų informavimo sistemos programinės įrangos)

 priežiūrai 2017 metams – UAB „ASSESO LIETUVA“, kaip vienintelį tiekėją.