Published using Google Docs
Sikkerhedsreglement
Updated automatically every 5 minutes

SIKKERHEDSREGLEMENT (opdateret juli 2014)

§ 1. FORMÅL

Formålet med dette reglement er at hindre at klubbens medlemmer bringer sig selv, andre eller materiel i fare.

§ 2. GENERELLE REGLER

Det er ethvert medlems pligt at overholde sikkerhedsreglementet, samt at påtale enhver overtrædelse heraf, som åbenlyst vil kunne føre til en farlig situation for andre, eller føre til skade på klubbens materiel.

Ved færdsel til søs har man pligt til at udvise godt sømandsskab, herunder forsøge at hjælpe andre søfarende der er i nød.

Man må aldrig ro længere fra land, end at man, i tilfælde af kæntring, kan bjærge sig i sikkerhed.

Det er ethvert medlems pligt at gøre opmærksom på defekter, som opdages ved klubbens materiel, hvis disse kan gøre det farligt at anvende. Bestyrelsen kan nedlægge forbud mod anvendelse af en privat kajak, som den finder i uforsvarlig stand.

Det er ethvert medlems pligt altid at vedligeholde sine kajakfærdigheder, således at medlemmet ikke udsætter sig selv eller andre for fare, og at klubbens materiel ikke udsættes for ukorrekt brug, som kan føre til skader.

§ 3. SÆRLIGE REGLER

Bestyrelsen kan opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer. Dette gælder specielt for medlemmer, som lider af sygdomme der medfører, at de kan miste bevidstheden eller få lammelser.

§ 4. FRIGIVELSE

For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) skal man opfylde følgende betingelser:

a. Man skal være fyldt 12 år.

b. Man skal kunne svømme 600 m.

c. Man skal kunne bjærge sig selv og kajakken efter en kæntring 200 m fra land.

d. Man skal kunne tømme en bordfyldt kajak og entre den fra stranden, i det vejr medlemmet agter at tage ud i.

e. Man skal kunne udføre "Makkerhjælp".

f. Man skal have kendskab til de almindelige regler for færdsel til søs.

g. Man skal have roet minimum 75 km.

Bestyrelsen kan inddrage rettigheden til at ro uden ledsagelse.

Medlemmer, der ikke er frigivet, skal ledsages af et frigivet medlem, som er fyldt 16 år og har roet minimum 200 km.

§ 5. SÆRLIGE REGLER FOR MEDLEMMER UNDER 16 ÅR

I perioden 1. oktober til 1. maj må man ikke ro alene. Man må ikke ro uden for det lokale rofarvand uden følge af et frigivet, myndigt medlem, medmindre bestyrelsens tilladelse foreligger. Normalt må man ikke ro længere fra land end 100 m.

For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) skal man, udover det i §4 nævnte, opfylde følgende betingelser:

a. Man skal have roet minimum 200 km.

b. Man skal have værgens tilladelse til at ro alene og til at få udleveret nøgle.

c. Bestyrelsen skal vurdere at frigivelsen er forsvarlig.

§ 6. SÆRLIGE REGLER FOR MEDLEMMER UNDER 12 ÅR

Børneroere skal ved roning altid være i nært følge med et frigivet, myndigt medlem.

Senest ved indmeldelsen skal børn kunne dokumentere at de kan svømme 350 m. Ved deltagelse i kaproning i yngste klassen (eller ældre klasser) skal kravene i §4 pkt. b - g dog være opfyldt.

§ 7. SIKKERHEDSUDSTYR

Ved roning i perioden 1. oktober til 1. maj skal CE-mærket svømmevest bæres. I den resterende periode skal den som minimum medbringes i kajakken. Dog skal ikke-frigivne medlemmer samt medlemmer under 16 år bære redningsvest hele året. For frigivne medlemmer mellem 12 og 16 år kan instruktør/træner dog lejlighedsvis give tilladelse til at ro uden svømmevest i tilfælde af godt vejr.

§ 8. LOKALT ROFARVAND

Klubbens lokale rofarvand defineres som kyststrækningen mellem Marselisborg Havn og Norsminde Havn samt Norsminde Nor. Endvidere Brabrand Sø og Århus Å.

§ 9. LANGTURSREGLEMENT

Roning udenfor det lokale rofarvand jvf. § 8 betragtes som langtursroning.

Man skal have roet minimum 500 km før man må tage på langtur uden ledsagelse.

Ved langtursroning skal følgende medbringes, udover det i §7 nævnte:

a. Øse, eller anden lænsesystem.

b. Kort medmindre man er godt stedkendt i området.

c. Ved ture på åbent hav skal der benyttes surfski, eller anden kajak, med tilstrækkelig opdrift til både at bære kajak og roer, i bordet tilstand. Der skal altid bæres svømmevest ved roning på åbent hav.

 

Inden klubben forlades skal man så vidt muligt oplyse sin planlagte rute/rofarvand samt forventet hjemkomst - på KM-PC’en.

§ 10. SÆRLIGE REGLER FOR PERIODEN 1. OKTOBER TIL 1. MAJ

For roning i denne periode gælder følgende skærpede regler:

a. Man må højest ro 50 m fra land, medmindre vandet er roligt, man ror flere sammen og man kan udføre "makkerhjælp".

b. Man må ikke ro alene, hvis isforhold kan besværliggøre svømning til land.