АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії Підволочиської селищної ради «Про затвердження Положення про організацію та проведення на території  Підволочиської селищної ради масових рекламних, розважальних, релігійних, культурно-просвітницьких, спортивних, видовищних та інших заходів»

  1. Опис проблеми

Регулювання виконавчими органами місцевого самоврядування організації та проведення масових рекламних, розважальних, релігійних, культурно-просвітницьких, спортивних, видовищних та інших заходів (далі – масових заходів) передбачено чинним законодавством України. Однак на даний час на території Підволочиської селищної ради немає регуляторного акта який регулює порядок надання дозволу на проведення масового заходу, і як наслідок відсутня чітко визначена процедура вирішення даного питання. Порядок погодження не відомий потенційним організаторам масових заходів. Така ж ситуація і з місцями, де можливе проведення масових заходів – немає вичерпного переліку таких місць. Відсутність прозорої процедури призводить до зменшення кількості масових заходів, які могли б проводитись на території територіальної громади Підволочиської селищної ради, внаслідок чого культурні та інші потреби мешканців громади не можуть бути задоволені належним чином.

2. Ціль регулювання

Метою затвердження рішення є:

- забезпечення належного громадського порядку та безпеки учасників і глядачів під час проведення масових заходів на території Підволочиської селищної ради;
- впровадження чіткого та прозорого порядку організації та проведення масових заходів;

- спрощення процедури надання дозволу на проведення масових заходів;
- визначення вичерпного переліку місць, де можливе проведення масових заходів;
- закріплення пріоритетів при визначенні організатора заходу в разі подання декількох заявок на проведення заходу в одному місці і в один час;
- впровадження принципів регулювання організації та проведення масових заходів у єдиному акті.

3. Механізм розв’язання проблеми

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження рішенням сесії Підволочиської селищної ради Положення про організацію та проведення масових рекламних, розважальних, релігійних, культурно-просвітницьких, спортивних, видовищних та інших заходів.

4. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає.

5. Вигоди та витрати

Підволочиська селищна рада виконавчий комітет:

Вигоди:
- підвищення ефективності задоволення культурних чи ін. потреб мешканців селища;
- запобігання конфліктним ситуаціям з організаторами заходів при вирішенні питань про надання дозволу на проведення масового заходу.
Витрати:
- немає.

Організатори масових заходів:

Вигоди:
- прозора і чітко визначена процедура отримання дозволу на проведення масового заходу;

- спрощена і відкрита процедура погодження;

- фіксовані строки вирішення питань про надання дозволу на проведення масового заходу.

Витрати:
- немає.

Мешканці громади

Вигоди:
- масові заходи проводяться виключно у місцях, пристосованих для цього, не створюючи загрози життєзабезпеченню населення, здоров’ю чи безпеці громадян.
Витрати:
- немає.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Затвердження рішення сприятиме досягненню наступних результатів:
- налагодження співпраці виконавчих органів селищної ради  з організаторами і учасниками масових заходів, внаслідок чого очікується покращення якості організації масових заходів, що проводяться та збільшення їх кількості;
- забезпечення контролю за дотриманням нормативних вимог організаторами масових заходів під час їх проведення.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акта, у нього вноситимуться відповідні зміни. При зміні чинного законодавства, що регулює порядок організації та проведення масових заходів, до регуляторного акта будуть вноситися відповідні корегування.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є збільшення кількості проведених в межах селища масових заходів.


9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться постійно відділом культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Підволочиської селищної ради, що погоджують проведення масових заходів.

Начальник відділу культури, туризму

та з питань діяльності засобів масової інформації                         І.В.Бабій