Verze 2.0 - veřejná verze únor 2017

  1. PROČ

Ročně vidíme téměř dvě stovky sportovních akcí, které mají různorodou kvalitu. Tento materiál se snaží přinést do světa pořádání sportovních akcí takzvaný přístup “best practice” tj. česky “nejlepší praxe”.

Snažíme se formou tohoto živého dokumentu sesbírat to na co by si měl slušný pořadatel dát pozor a neustále se budeme snažit tento materiál doplňovat a přidávat další části. V této úvodní verzi je manuál zaměřen především na takzvané propozice tj. plán akce, kterou chystáte.

Pevně věříme, že se vám bude hodit a snad najdete i na vaší akci věci ke zlepšení. Stejně tak vás prosíme přidejte prostřednictvím komentářů vaše podněty zpátky do našeho manuálu. Můžou se hodit ostatním pořadatelům a organizátorům.

Úspěšnou sportovní sezónu vám přejí

APACHI [apači]

www.sportovniservis.cz


2. CO

Předmět vaší akce by měl být hned na začátku propozic.


3. Kdy

Datum a a den akce by měl být též v úvodu propozic.


4. KDO

Kdo akci organizuje, kdo akci pořádá, kdo akci sponzoruje a hlavně pro koho je určena.


5. Kde

Kde se akce koná, kde zaparkovat, kde najdu toalety, kde najdu prezentaci, atd. Toto nesmí v propozicích chybět.


Pravidla závodu

vzor .. běh pro Jedličku..

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého čipu prohlašuje:

Každý účastník registrací v závodě dává souhlas se zpracováním osobních údajů  

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Udělujete tímto dobrovolně souhlas společnosti XYZ IČ: XXX, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete,že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru APACHI s.r.o. (www.sportovniservis.cz), Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: