Tiltaksplan etter risikovurdering

Steinkjer klatreklubb


Grunnkurs inne: 02.06.14

Sak:

Beskrivelse:

Løsning:

Ansvarlig/frist:

Utført:

1

Sikrer kan gjøre feil

Instruktør skal alltid ha øyekontakt med sikrer og stå så nært at han kan gripe inn.

Eventuelt kan en tredje deltaker være backupsikrer på den passive enden av tauet.

2

Klatrer kan gjøre feil

Instruktør skal alltid ha øyekontakt med klatrer, særlig under klatring på led.

3

Støynivået kan bli så høyt at det oppstår kommunikasjonssvikt

Avbryt klatring og samle gruppen når viktig informasjon skal gis.

4

Utstyr kan svikte

Sørge for jevnlig vedlikehold og kontroll og om nødvendig utskifting ut utstyr. Utarbeide en rutine for ettersyn og navngi en person som har ansvar for å utføre oppgaven. Instruktør skal alltid godkjenne kameratsjekk før klatrer forlater golvet.

5

Installasjoner i veggen kan svikte

Bruk kun klatrevegg med gode HMS-rutiner til kurs.

6

Klatregrep kan løsne

Bruk kun klatrevegg med gode HMS-rutiner til kurs

Viktigste moment for å unngå ulykker: Ingen klatrer får forlate golvet før instruktør har godkjent kameratsjekk.