ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

“ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ”

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Τάξη/Τμήμα

1

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ Δημήτρης

Β 1

2

ΚΕΦΑΛΑ Παρασκευή

Β 2

3

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Μαρία

Β 2

4

ΛΑΖΑΡΗ Μαρία-Αγγελική

Β 2

5

ΜΑΓΚΟΥ Έφη

Β 2

6

ΜΙΧΑΛΙΟΥ Όλγα

Β 2

7

ΜΠΟΥΖΗ Χρύσα

Β 3

8

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία

Β 3

9

ΠΑΤΡΙΚΑΣ Πάρις

Β 3

10

ΠΕΤΡΟΥ Αικατερίνη

Β 3

11

ΡΟΔΙΤΗ Παναγιώτα

Β 4

12

ΣΠΥΡΟΠΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Β 4

13

ΧΑΤΖΗ-ΟΓΛΟΥ Χακάν

Β 3

14

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα

Β 4