I en sterkt fragmentert jernbanesektor er NJS formidler av informasjon om utviklingen innenfor jernbanesektoren i de nordiske land på tvers av grensene mellom de forskjellige typer av virksomheter. NJS er også et organ for etablering av uformelle nettverk.

Velkommen til NJS i Norge. Medlemmene i NJS Norsk avdeling kommer fra NSB, Jernbaneverket, rådgivende ingeniører, konsulentselskapet og andre interesseorganisasjoner. Vi representerer et bredt nettverk og arena for seminar og diskusjoner på tvers av bransjen. Send e-post til norge@njsforum.com eller til en av oss i seksjonsstyrene for mer info (se organisasjon).

Medlemskap koster kr 360,- pr år for personlige medlemmer. 

Firmamedlemskap:

Årsmedlemskap gull og sølv; som inkluderer

 

Medlemsnivå

Annonser inkludert

Pris pr år avhengig av annonsestørrelse

 

 

Kvartside

Halvside

Helside

Gullmedlem

Fem annonser pr år

25.000

38.000

60.000

Sølvmedlem

En annonse pr år

8.000

11.000

17.000

 

 

Årsmedlemskap bronse; som inkluderer

Pris pr år: Kr. 500