Toimintamalli “valvotun välitunnin vieton” -mallista

Malli on laadittu 18.11.2013 työryhmällä Taru elGhoumri, Henrik Vahtola, Niina Koskelin, Mikko Jordman

Ohjetta noudatetaan 28.11.2013 alkaen ja sitä korjataan tarpeen mukaan

Valvotun välitunnin vieton periaatteet ja toteutus

Valvottuun välitunnin viettoon joutuu, jos

Valvottuun välitunnin viettoon joutuu yhdeksi viikoksi kerrallaan. Viikko päättyy kuraattorin tapaamisajan määräämiseen.

Toimintamalli 3-portainen

 1. Ensimmäinen kerta, jolloin jää kiinni puuttumiskynnyksen ylittävästä toiminnasta (edellä)

 1. Opettaja/aikuinen, joka tapaa koululaisen toimimasta em. kuvatulla tavalla
 1. täyttää Google-lomakkeen “Ilmoitus valvottuun välitunnin viettoon joutumisesta
 1. Tiedot siirtyvät valvotun välitunnin valvontalistaan., johon kaikilla opettajilla on lukuoikeus
 2. Oppilas siirtyy valvottuun välitunnin viettoon välittömästi seuraavasta välitunnista alkaen viikoksi.
 3. Päättyy tasan viikon päästä.
 4. Luokan valvoja katsoo valvontalistan joka viikko ennen lv-tuokiota ja ottaa asian sopivalla tavalla ao. oppilaan kanssa puheeksi
 5. Kuraattori tarkistaa listan viikottain ja ilmoittaa luokanvalvojan kautta ko. oppilaalle tapaamisajan, johon oppilaan on velvollisuus saapua.
 1. Toinen kerta

 1. Muuten sama malli kuin edellä, mutta oppilas joutuu heti kuraattorin tehostetun (toistuvan/säännöllisen) tuen piiriin
 1. Kolmas kerta

 1. Muuten sama kuin edellä, mutta
 1. Ohjauskäynti rehtorille
 2. Huoltaja-oppilas-lv-rehtori -palaveri

Toiminta valvotussa välitunnin vietossa

Valvoja:

Oppilas

Valvontalista

 1. se joka saa kiinni merkitsee tiedon lomakkeen avulla listaan - ei muuta
 2. LV tarkistaa kerran viikossa ennen lv-tuntia, keitä omasta ryhmästä on viikon aikana ollut/on valvotussa
 3. Kuraattori merkitsee listaan, kenen valvottu on loppunut - sen tietää siitä, että listaan on merkitty kuraattorin tapaamisaika