Apsveicam

2013./2014. m. g. mācību priekšmetu olimpiāžu

 godalgoto vietu ieguvējus!

Rīgas pilsētas skolu  9.-12. klašu skolēnu bioloģijas olimpiāde

Laura Sedleniece  11.b klase        2. vieta

Sintija Lubanova  11.b klase         3. vieta

Dana Koniševska  9.a klase         atzinība

Rīgas pilsētas skolu  9. un 12. klašu skolēnu vēstures olimpiāde:

Artūrs Mazarevičs  9.b klase         3. vieta

Alīna Koniševska  9.a klase         atzinība

Māra Kopa  12.a klase         atzinība

Rīgas pilsētas skolu  9. - 12. klašu skolēnu  fizikas olimpiāde:

Dana Koniševska  9.a klase         1. vieta (izvirzīta uz valsts olimpiādi) 

Una Šlanka  9.c klase         1. vieta (izvirzīta uz valsts olimpiādi)

Justs Pauliņš  9.c klase         2. vieta (izvirzīts uz valsts olimpiādi)

Artūrs Mazarevičš  9.b klase         2. vieta

Ansis Pauliņš  10.b klase         2. vieta

Alīna Koniševska  9.a klase         3. vieta

Mārtiņš Gipters 11.b klase         3. vieta

Māra Kopa  12.a klase         3. vieta

Rīgas pilsētas skolu  5. - 8. klašu skolēnu  matemātikas  olimpiāde:

Asnate Bērziņa  8.b klase         2. vieta

Artūrs Zušmanis  6.a klase         3. vieta

Edijs Bergholcs  5.b klase         atzinība

Raimonds Čudars  5.b klase         atzinība

Rīgas pilsētas skolu  9. - 12. klašu skolēnu  ķīmijas olimpiāde:

Artūrs Mazarevičš  9.b klase         2. vieta (izvirzīts uz valsts olimpiādi)

Dana Koniševska  9.a klase         3. vieta (izvirzīta uz valsts olimpiādi)

Alīna Koniševska  9.a klase         3. vieta

Rīgas pilsētas skolu  7. klašu skolēnu  angļu valodas olimpiāde:

Katrīna Vanaga 7.b klase         2. vieta

Krišjānis Ķirsis 7.b klase         2. vieta

Rīgas pilsētas skolu  9. - 12. klašu skolēnu  matemātikas  olimpiāde:

Ansis Pauliņš 10.b klase         3. vieta (izvirzīts uz valsts olimpiādi)

Rīgas pilsētas skolu 8., 9. klašu skolēnu  latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Liene Strujeviča 8.c klase         atzinība

Rīgas pilsētas skolu Zinātniski pētniecisko darbu konference  

Lara Sedleniece 11.b klase         3. vieta (izvirzīta uz valsts zpd konferenci)

Matemātikas valsts olimpiāde

Ansis Pauliņš 10.b klase         III pakāpe

Mājturības atklātā valsts olimpiāde

Paula Baiba Rumpe  11.b klase         II pakāpe