PARAULES VALENCIANES EN DESÚS

Z

Zel

Zitzània

Zumzada

Zumzeig

Zum-zum

Zel

1. Interès ardent i actiu en favor d'una persona o d'una idea, d'una causa, etc.; cura eficaç que hom posa en el compliment de les seves obligacions.

2. Apetit sexual en els irracionals.

    Anar de capoll

3. Gelosia.

    L'home zelós, d'un problema en fa dos

Ziga-zaga

1. Línia trencada en forma que recorda la Z.

Zitzània

1. Cogula, jull, gramínia que creix dins els camps de cereals i perjudica la creixença d'aquests.

2. Discòrdia posada entre persones que estaven o vivien en harmonia.

    Clavar zitzania

Zumzada

1. Oscil·lació del zumzeig. Moviment alternatiu i repetit de pujada i baixada, com el de les ones, d’una cosa que fimbra.

Zumzeig

1. Remor sorda i continuada que mou un abell, una multitud de persones, etc.

Zum-zum

1. Onomatopeia d'una bonior, d'una remor sorda i contínua, com el brunzit d'alguns insectes, la remor d'una multitud de persones, etc.