iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1961 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1961. február

 Összeállította: Dari Nikolett (2017)

E hónapban megjelennek az MSZMP KB kulturális és elméleti munkaközösségének tézisei „Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról”. A dokumentum állást foglal az „1953–56-os nézetek” továbbélésével szemben. Csütörtöki nap volt , halak csillag jegy alatt.. Az amerikai elnök   John F. Kennedy (Demokrata) volt. Február ezen az emberek az USA-ban Lawrence Welk Calcutta című számát hallgatták legtöbbször. Angliában  Elvis Presleytől az Are You Lonesome Tonight? című dal volt a top 5 sláger lista elején.

Magyarország 15 éve köztársaság ebben a hónapban, A tél hideg volt, a Duna és a Balaton vize befagyott és jugoszláv jégtörők érkeztek hogy felszántsák a feltorlódott jégtömeget. Meghalt Csók István, kétszeres  Kossuth- díjas     festőművész,     a     Magyar Népköztársaság     kiváló   művésze szerdán,  életének   96.   évében   elhunyt.

Megjelent a mozikban az Az el nem küldött levél című csehszlovák film, a Szevillai borbély és az Áruló bankjegy a mozikban.

Hat  és  fél  tonnás  óriásszputnyikot lőttek fel a  Szovjetunióban. A  nagysúlyú  űrhajók    megalkotására   és   tökéletesítésére   kidolgozott  tervvel  összhangban,   1961.  február  4-én,    a    Szovjetunióban    tökéletesített    többlépcsős   rakéta   segítségével   nehézszputnyikot   lőttek fel.   A   szputnyik  súlya,  a  hordozó  rakéta  utolsó  lépcsőjének  súlyát  leszámítva,  6483  kilogramm . Február  15-én az  Atlanti-óceán keleti  részétől  Franciaországban, Olaszországban,  a  Balkán-félsziget  északi  részén  és  a  Szovjetunió  távol-keleti  vidékéig  volt észlelhető. A Hold árnyéka  90 százalékban szárazföldet   érint,   ami   elég   ritka eset.  A  csillagászok,  élve  a   kedvező  lehetőséggel,  több  expedíciót is  küldtek  a   teljesség  övezetébe. Most  először vett részt önálló  magyar  expedíció  a  megfigyelésben, mégpedig  Bulgáriában.

1961. februárjában 23.-n kezdte meg az országgyűlés az éves költségvetés tárgyalását. Az afrikai gyarmatországok között a konfliktus kiéleződött, majd tárgyalásokat kezdtek, amelyek végül az országok (pl.: Angola, Kongó) függetlenedéséhez vezettek.

Havilapszemle

Korunk

XX. évfolyam, 2. szám

KOVÁCS GYÖRGY: Nyikómenti utakon

TÓTH ZS. SÁNDOR: Választási rendszerünk demokratizmusa

SZÉKELY GYÖRGY: Mórvidéki változások

SŐNI PÁL: Nagy István írói útja I.

NAGY KÁROLY: Közösségi nevelés az iskolában

Ütött a gyarmati rendszer végórája

ASZÓDY JÁNOS: A kezdet és a vég

ZOHRA DRIF: Algériai vallomás

TRAIAN COŞOVEI: Afrika ereje

SZÁNTÓ TIBOR: Új országok, új problémák

LILINHO MIKAIA: Az orkán hangja

WOLFGANG REISCHOCK: A független Ghana útjain

MUHAMAD MUFTÂH AL-FEITURI: Afrika énekel

K. BRUTYENC: Tudománytalan kísérletek a gyarmati rendszer "tudományos" igazolására

TÉNYEK ÉS ÉRVEK

        Kulttúrális Forradalom

        Nemzetközi Munkásmozgalom

        Képstatisztikák

KRÓNIKA

        BAJOR ANDOR:Afrika

        BODOR PÁL: A béke egészsége

DEMETER JÁNOS: A gondatlanság ellen

PÁL ÁRPÁD: A csillagászat tanításának megjavításáért

IFJ. KÓS KÁROLY: Emlékezés egy hazai Afrika-kutatóra

SZEMLE ÉS BÍRÁLAT

KÁNTOR LAJOS: Szélesre tárt kapuk

Irodalom és művészet

THIAM: Fekete Afrika meséi

MIKÓ IMRE: Biatorbágy

TUDOMÁNY

ION SEMENIUC: Hegeltől… Gennaróig

BALÁZS SÁNDOR: "Miért?" vagy "mi célból?"

CSETRI ELEK - KISS ANDRÁS: A hazai levéltárügy fóruma

LANTOS LÁSZLÓ: A gyarmati uralom kultúra-ellenes bűneinek felszámolása

DISPUTA

KOVÁTS DEZSŐ: A színigazgató mai drámát keres

A Korunk hírei

SZABADEGYETEM

FERENCZI GYULA: A kommunista nevelés programja

BOCSKÓI VIKTOR: A gyorsírásról

Napi események

február 1. Meghal Csók István festőművész.

február 6. Éjszaka közel 400 bp-i lakásban tart házkutatást a rendőrség; ifjúsági munka miatt letartóztatnak 22 katolikus papot, 25 szerzetest és 38 világi személyt. február 7. — Ismét letartóztatják Lénárd Ödön piarista szerzetest, aki 1948 és 1953 között öt évet töltött börtönben. Letartóztatják Tabódy István katolikus papot és Havass Gézát, akiket titkos szemináriumok szervezésével vádolnak. Letartóztatják az 1952 decemberében 10 évi börtönre ítélt Ikvay Lászlót, a KIOE v. főtitkárát.

Meghal Csécsy Imre polgári radikális politikus, politikai író, v. ogy-i képviselő, a Magyar Radikális Párt alapító elnöke.

február 7. Kállai Gyula, a Mt első elnökhelyettese a katolikus püspöki karral tartott megbeszélésén bejelenti, hogy az államvédelmi szervek államellenes összeesküvés vádjával számos egyházi személyt tartóztattak le; Kállai felszólítja a katolikus egyház vezetőit, hogy „vizsgálják meg saját soraikat, és az esetleges bűnösöket rekesszék ki”.

február 8. Az MSZMP PB határozata alapján megsemmisítik a Magyar Rádió Rajk-üggyel kapcsolatos hanganyagát.

február 10. Párizsban megkezdődik az EGK állam- és kormányfőinek első csúcstalálkozója. A francia Charles Fouchet elnökletével bizottságot állítanak fel a szorosabb politikai együttműködés tervezetének kidolgozására.

február 12. Nyilvánosságra kerül, hogy Patrice Lumumba v. kongói miniszterelnököt és két társát január hónapban Katanga tartományban a Mobutu-kormány katonái meggyilkolták.

február 16. Kétnapos ülést kezd a Mo-i Ref. Egyház Egyetemes Konventje. Bartha Tibor püspököt lelkészi, Erdei Ferenc kerületi főgondnokot világi elnökké választják.

Bemutatják Máriássy Félix Próbaút c. filmjét.

február 17. Ülést tart az MSZMP KB. Fehér Lajos ismerteti a tsz-mozgalom fejlesztéséről hozott 1960. októberi határozat végrehajtásáról szóló jelentést. Ezt követően a KB elfogadja a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről szóló nyilatkozatot.

február 18. A magyar kormány nyilatkozatban bélyegzi meg Patrice Lumumba kongói miniszterelnök meggyilkolását; országszerte tiltakozó gyűléseket tartanak.

február 19. Az MSZMP KB üléséről kiadott közlemény deklarálja: „A mezőgazdaságban is uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok.”

Megjelenik pénzügyminiszter a 3/1961 (II. 19.) sz. rendelete a jövedelemadóról szóló kormány-rendelet végrehajtásáról.

február 20. Antonín Novotný, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, a CSKP KB első titkára vezetésével csehszlovák állami és pártküldöttség látogat Magyarországra.

Meghal Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök.

február 23. Debrecenben megnyílik a Felsőfokú Épületgépészeti Technikum, az ország első ilyen típusú oktatási intézménye.

február 24. Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós földi maradványait a Bp-i Országos Börtön udvarán titokban kihantolják, és az Új Köztemető 301-es parcellájában újra elföldelik; a nyilvántartásba hamis neveket jegyeznek be.

Václav David csehszlovák külügyminiszter és Benke Valéria művelődésügyi miniszter Bp-en aláírja az új csehszlovák–magyar kulturális együttműködési egyezményt.

A pécsi székeskáptalan Cserháti Józsefet választja helynökké.

február 28. A sajtóban nyilvánosságra hozzák, hogy Mo és Lengyelország között március 1-jétől megszűnik a vízumkényszer.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére


03 |vissza a lap tetejére

A Népszabadság címlapjáról:

Kongó nem lehet független, amíg véget nem vetnek a gyarmatosítók beavatkozásának

Kossuth Rádió:

Lipcsei találkozás (Részletk az 1960. évi lipcsei Tánc és Könnyűzenei Fesztivál hangversenyeiből)

Kulturális cím a Népszabadságból:

Új folyóirat jelent meg: " A Könyv"


04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

hétfő

Kronológia

“Hétfő délután, alig néhány órával a Biztonsági Tanács kongói vitája előtt Munungo, Katanga tartomány szakadár kormányának belügyminisztere rendkívüli sajtóértekezleten bejelentette, hogy Lumumbát, a Kongói Köztársaság törvényes miniszterelnökét, valamint két társát, Mpolót, az ifjúsági és honvédelmi ügyek miniszterét és Kitót, a kongói szenátus elnökét megölték”

Forrás: Index, Tegnapi újság, 2011/02/13


14 |vissza a lap tetejére

kedd

Kronológia

a szovjet Venus-rakéta egy 643 kilogrammos bolygóközi állomást röpített a magasba.


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napisajtó híreiből  (Forrás: Népszava)

Kennedy  amerikai  elnök kedden  este  egyórás   megbeszélést  folytatott   fő   tanácsadóival   a   szovjet—amerikai viszonyról.   A  megbeszélésen jelen  volt  Rusk  külügyminiszter,  Harriman  Charles  Bohlen volt  moszkvai  nagykövet,  továbbá  Thompson,  az  Egyesült Államok  jelenlegi  nagykövete.

A  kubai kovmánycsapatok nagy  mennyiségű  amsrifeai  fegyvert zsákmányoltak az  ellenSorvadalmároktól

Mint  a VPI   hírügynökség jelentéséből  kitűnik,  a  kubai kormánycsapatok  újabb   győzelmeket  arattak  az Escamb- ray-hegység   és Közép-Kuba térségében  garázdálkodó    ellenforradalmi  bandák  ellen.  A lázadók  két  vezetőjét   elfogták.  A  kubai  hadsereg  és   a milícia  egységei  a  harcok  során nagy  mennyiségű  amerikai gyártmányú  korszerű  fegyvert és  felszerelést  zsákmányoltak.

A   columbiai   minisztertanács   egyébként   határozatot hozott  arról,  hogy nem  fogja megszakítani  diplomáciai  kapcsolatait   Kubával,   bár   az utóbbi   időben   a   parlament konzervatív  tagjai  ezt   követelik.

MEGMEGKEZDTÉK  A  CITADELLA  FELÚJÍTÁSÁT.  Az  1851-ben  épült gelIerthegyi muemlek- várat  a  tervek  szerint május  1-én  adják  át  rendeltetésének.  A  Citadellában  150  személyes turistaszállót létesítenek, rendbe hozzák az  úgynevezett  »gyilokjárót«,  ide  látcsöveket szerelnek fel, az északi oldalon rendezik be a  »Citadella«-emlckkiállítá3t,  és  az  épület  középső  részében  sörözőt  és  büfét  nyitnak.  A terep  rendezését  társadalmi  munkában  vállalta a budapesti KISZ-bizottság. Az első nap az  EMAG-gyár  KISZ-szervezetének  tagjai kétszer 25 fős csoportban 4—1 órát dolgoztak       (MTI

Június 1-től egységes szülészeti és nőgyógyászati ellátást vezetnek be Budapesten

Azonos szakorvosi kezelés —  Csoportfelügyelő szülész és nőgyógyász  főorvosok: Sürgős eset ekben közvetlen  kórházi beutalás

A fővárosi betegellátás nívójának  emelése céljából  tavaly, kísérletképpen, egységes  belgyógyászati  betegellátási  rendszert  vezettek  be  egyes  kerületekben,  amelyet  —  a  jó  tapasztalatok alapján — fokozatosan  kiterjesztenek  az  egész fővárosra. A  gyermekgyógyászati  és  gondozási  feladatokat is a körzeti gyermek-szakorvosok kezébe összpontosították. A betegellátás  és  a  közegészség- ügyi  helyzet  további  javítására a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya — egyetértésben az érdekelt  egészségügyi,  társadalom- biztosítási  és  társadalmi  szervekkel  —  elhatározta,  hogy június  1-től Budapest  egész területén   bevezeti  az  egységes

szülészeti  és  nőgyógyászati  ellátást.

Összeállította: Dari Nikolett (2017)


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

A Népszabadság címlapjáról:

A megbonthatatlan barátság okmánya

A rádióban:

A szerencselovag. Aziz Neszin török író elbeszélését rádióra alkalmazta Turián György

A televízióban:

Meghasonlás (magyarul beszélő szovjet film)

Kulturális cím a Népszabadságból:

Az Írószövetség taggyűlése


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források