Stichting CVE.png

Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie

Omlooppad 2, 2805 RZ  Gouda

Profielen bestuurders SCVEStichting CVE.png

Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie

Omlooppad 2

2805 RZ  Gouda

stichtingcve@gmail.com

Organisatie

Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie is een kleine stichting welke één pand in eigendom en beheer heeft. Dit pand is in 2009 uit naam van CJV-Daniël van de gemeente Gouda gekocht, op het moment dat de gemeente Gouda een groot deel van haar vastgoed heeft afgestoten. Doordat het pand uit naam van CJV-Daniël gekocht is, heeft de vereniging CJV-Daniël een bijzondere statutaire status bij Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie. Als belangrijkste recht heeft CJV-Daniël het recht om één van de bestuurders van Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie te benoemen.

De inkomsten bestaan uit de huur van de verschillende huurders (CJV-Daniël, Het Gouwe Palet, Semper Fidelis, Deskbookers) die ruimte en tijd in dit pand huren. Met deze huurders is een sluitende begroting, maar deze laat geen ruimte om het onderhoud uit te besteden, vandaar dat het onderhoud op dit moment door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

De huurder CJV-Daniël heeft een huurschuld bij Stichting Christelijk Vastgoed Exploitatie, om ervoor te zorgen dat deze schuld terugbetaald kan worden is de afspraak met deze huurder gemaakt dat de stichting de ruimte die CJV-Daniël huurt ook aan derden kan verhuren. Alle vergoeding die daarvoor aan CJV-Daniël verschuldigd is (gas, water, electra, inventaris, etc..), wordt in mindering gebracht op deze schuld.

Aangezien er ieder jaar wordt afgelost op de hypotheken die gebruikt zijn om de aankoop van het pand te financiëren nemen de rente lasten ieder jaar iets af. Dit maakt het in de toekomst mogelijk om een deel van het onderhoud te gaan uitbesteden.

Overzicht huidige huurders

Huurder

Zekerheid

Ruimte

Verwachtte jaar-huur

CJV-Daniël

Hoog

Omlooppad 2

€ 12.000,00

Het Gouwe Palet

Hoog

Omlooppad 2a

€ 8.400,00

Semper Fidelis

Laag, contract loopt tot en met augustus 2016. In verwachting zit prolongatie contract.

Omlooppad 2

€ 1000,00

Kleine huurders

Laag, varieert o.b.v. aanmeldingen

Omlooppad 2

€ 500,00

Totaal:

€ 21.900,00


Voorzitter

Algemeen

De voorzitter is het gezicht van de stichting en heeft naast een goede relatie met de vereniging CJV-Daniël een christelijke levensovertuiging. Door deze combinatie zorgt de voorzitter ervoor dat het pand, binnen alle redelijkheid, beschikbaar blijft voor CJV-Daniël en Christelijk jongerenwerk in het algemeen.

Tijdsbesteding

Totaal: 40 uur per jaar


Secretaris

Algemeen

De secretaris zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, en heeft als dusdanig een sleutel positie binnen het bestuur. Alle communicatie met de huurders loopt (middels de inkomende en uitgaande post) via de secretaris.

Tijdsbesteding

Totaal: 40 uur per jaar


Penningmeester

Algemeen

De penningmeester zorgt ervoor dat de financiële administratie op orde is. Dit houdt in het betalen en inboeken van rekeningen, het maken van facturen etc. Ook de financiële verantwoording richting geldverstrekkers hoort bij de taken van de penningmeester.

Tijdsbesteding

Totaal: 40 uur per jaar