CalexicoWOOD_K.gif

Poppelplywood

Poppelplywood 

Vår poppelplywood är ett utmärkt val med många användningsområden såsom ryggar, lådbottnar, annan möbeltillverkning, förpackningsmaterial, mm. Varje ply är av uteslutande poppel vilket gör skivan flexibel, ljus och stark, men även mycket lättarbetad.

FAKTA

Lättviktsskivor - ett utmärkt alternativ. Poppel är ett snabbväxande träd, planterad främst längs italienska floder i syfte att stärka vallar och mark med sina rötter. Det lever ca 10 år, kan lätt odlas och vid fällning kan lätt ersättas av andra jordbruksgrödor på samma mark. Eftersom det odlas i stället för jordbruksgrödor och är snabbt växande, påverkar användningen av poppel som råvara inte miljön på samma sätt som vissa andra träslag kan, och poppelplywood är därför en mycket miljövänlig produkt. Dessutom används en del av stocken vid tillverkning av lätta spånskivor eller bränns som bränsle, i syfte att minska svinnet till ett absolut minimum.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Ryggar

Lådbottnar

Annan möbeltillverkning

Köksinredningar

Förpackningsmaterial

Överallt där man eftersträvar låg vikt.


CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG SE55695949960 1()

0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se