iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. június

Összeállította: Viski Ádám (2017)

1956 június hónapjának első fele igazán művészien kezdődött. A hónap első napján a világhírű zeneszerző, Bartók Béla az Operaházban bemutatta A csodálatos mandarin című táncjátékát. A Petőfi-kör sem téblábolt, egész hónapban vitaestéket, találkozókat és egyéb kulturális eseményeket szerveztek meg pl. A XX. kongresszus és a marxista filozófia időszerű problémái címmel. Június 9.-étől a film szerelemeseinek is kedveztek, hiszen francia filmhét kezdődött Budapesten. A hónap feléhez közeledvén,  13.-án pedig Yehudi Menuhin adott nagy sikerű koncertet a budapesti Erkel Színházban.

Ezzel egyidőben a politika és a közélet terén is történtek változások. Még elsején leváltották tisztségéből Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminisztert, a jugoszlávokkal való megbékélés egyik fő ellenfelét, helyére Dmitrij Sepilovot nevezik ki. Rá egy napra az MT. végelges határozatot hoz a a terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás bűntettéről. Hatodikán a közélet egyik legismertebb politikusának, Nagy Imrének a 60. Születésnapját ünnepelték, aki nagyszabású ünnepséget is rendezett az Orsó utcai villájában. Ezután két nappal Magyarország is csatlakozott a Nermzetközi Munkaügyi Szervezet 12 egyezményéhez. Sport terén is történtek változások, a magyar labdarúgó csapat utolsó mérkőzését játszotta Liszabonban (Mo.-Portugália 2:2)

A hónap második fele is tartogatott új eseményeket, 17.-én Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt főtitkára érkezett vezetésével négy napra fővárosunkba. A Petőfi kör mindeközben tovább folytatta a vitaesték szervezését ezúttal Volt partizánok, illegális pártmunkások és a budapesti fiatal értelmiségiek között címmel. A hónap egyik érdekessége, hogy 18.-án hagyja el hivatalosan az utolsó brit katona a Szuezi-csatorna övezetét. A hónap végéhez közeledvén újabb politikai események történtek, 22.-én Moszkvában megkezdődött a KGST csúcstalálkozója. Még ugyanezen a napon Horváth Márton az Írószövetség kibővített vezetősége előtt tartott előadást az irodalom időszerű kérdéseiről.

Június 23.-a külpolitikában érdekes változásokat hozott, hiszen Egyiptomban köztársasági elnökké választották Gamal Adbel Nasszert. Erre pár napra Moszkvában aláírják az első magyar–szovjet tudományos és kulturális együttműködési szerződést, illetve Lukács György az MDP Politikai Akadémiáján „Haladás és reakció harca a mai kultúrában” címmel tart előadást. A hónap végén XII. Pius pápa a nándorfehérvári diadal 500. évfordulóján Dum maerenti animo kezdetű apostoli levelében a szovjet blokk országaiban elnémított „csend egyházaihoz”, és az üldözéseket szenvedett három főpásztorhoz, Mindszenty Józsefhez, Alojzije Stepinachoz és Stefan Wyszyńskihez fordul, hogy bátorítást és biztatást adjon. Rákosi Mátyás beszámolója alapján határozatban ítélik el a Petőfi Kör pártellenes megnyilvánulásait. A Petőfi Kör vezetősége a nyomás ellenére sem gyakorolt önkritikát, de kénytelenek voltak  felfüggeszteni működését és elhalasztani meghirdetett vitáikat.

Csillag
1956 június,

X. évfolyam

TARTALOM

Simon István: Versek

Sarkadi Imre: Hazátlanok (novella)

Takáts Gyula: Versek

Némethy László: Két férfi (regény részlet)

Csanády János: Versek

Urbán Ernő: Istenítélet? (regény)

Tóth Gyula: Tavaszi kérés (vers)

Képes Géza: Só és bors (vers)

Füst Milán: Egy magány története (elbeszélés)

Csoóri Sándor: Versek

Hernádi Gyula: Holdmellűek (novella)

Pákozdy Ferenc: Pásztorsíp (vers)

Kassák Lajos: Versek

Veres Péter: Balogh Imrus iskolában (A Balogh család történetéből)

Kuczka Péter: Versek

FIGYELŐ

Rideg Sándor: Tavaszi áradás

Peéry Rezső: 1918 őszén, Mosonmagyaronvárott

Szeberényi Lehel: Anyaggyűjtés regényhez

Szabó István: Kétlaki fiatalok

DOKUMENTUMOK

Farkas Zoltán:Schöpflin Aladárrol

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

Rényi Péter: Heine két verséről

SZÉLJEGYZETEK

Ungvári Tamás:A “régi nemzedékek”

Fülep Lajos:A mai magyar művészetről

Nagy Péter: Színházi esték Berlinben

SZEMLE

Lányi Sarolta: Fagyajev (1901-1956)

Czibor János: Juhász János:Pókhálóban

Szabó Ede: Sarkadi Imre: Elmaradt találkozás

Katkó István: Balázs Anna: Vadmadár

Csuka Zoltán: Egy jugoszláv magyar íróról

Szabó György: Szödi Gyöegy: Szülőföldem Budapest

Szij Rezső: Magyar századok

Némethy G. Béla: Komlós Aladár: Reviczky Gyula

Örkény István: Roger Vailland: Szép Maszk

Sárosi Bálint: Kisbojtás

Napra pontos események sora:

Június 1. Történész vita a Petőfi-körben: `A marxista történelemtudomány időszerű kérdései` címmel a Petőfi Kör történészvitát rendez, ahol Andics Erzsébet akadémikus, a pártközpont kulturális osztályának vezetője szinte hisztérikus rohamot kapott attól a kérdéstől, hogy Kun Béla, a munkásmozgalom árulója, miképp lett a Tanácsköztársaság dicsőséges vezetője.

Leváltják Molotov szovjet külügyminisztert, aki a jugoszlávokkal való megbékélés egyik fő ellenfele. Utóda Sepilov.

A bp-i Operaház bemutatja Bartók Béla A csodálatos mandarin c. táncjátékát, A néphadsereg építődandárját Általános Építőipari Tröszt néven átszervezik.

Június 2. - Josip Broz Tito jugoszláv elnök Románián keresztül utazik húsznapos hivatalos moszkvai látogatására. Tito a szovjet vezetőknek felveti Rákosi Mátyás leváltásának szükségességét.

Június 3. Magyarország - Belgium 4:5 (3:1)

Közzéteszik az 1046/1956. sz. Mt-határozatot az állami szervek munkájának egyszerűsítéséről és javításáról. Az SzN-ben Földes István méltatja az értelmiség szabad, alkotó szellemű vitáit és a Petőfi Kört. Az Mt határozatot hoz „a terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás bűntettéről.

Június 4. - Az USA-ban nyomtatásban közreadják Nyikita Hruscsov „titkos beszédének” teljes szövegét. Az Amerika Hangja és a SZER megkezdi a beszéd sugárzását a szovjet tömb országaiba. A Malév menetrend szerinti járatot indít Bécsbe

Június 6. 60. születésnapja alkalmából csaknem száz közéleti személyiség, író, újságíró, művész, tudós kereste fel Orsó utcai házában Nagy Imrét, a mind kiterjedtebb pártellenzék tekintélyes figuráját. Nagy Imre egyelőre semmiféle akcióban nem vesz részt.  Az MDP PB utóbb elítéli az összejövetelt.

Június 7. Bp-re érkezik Mihail Szuszlov, az SZKP KB Elnökségének tagja. Szuszlov megbeszéléseket folytat Rákosi Mátyással, Hegedűs Andrással, Dobi Istvánnal és Rónai Sándorral; találkozik Kádár Jánossal és Nagy Imrével is.

Június 8. A Szabad Ifjúság szerkesztőségi cikkben méltatja az értelmiség szabad szellemű vitáit és a Petőfi Kört. Mo csatlakozik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 12 egyezményéhez.

Június 9. A Petőfi Kör rendezésében sor kerül a volt népi kollégisták baráti találkozójára, a NÉKOSZ rehabilitálása jegyében.

Magyarország - Portugália 2:2 (0:1)

Június 12. - A labdarúgó Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) első kiírásának döntőjében Párizsban a Real Madrid 4:3 arányban győz a francia Stade Reims csapata ellen.

Június 13. Az utolsó brit egységek is elhagyják a Szuezi-csatorna övezetét.

A bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar, a román és a szovjet kormány közti megállapodás alapján ezen országok állampolgárai e naptól kezdve útlevél nélkül utaznak egymás országaiba. Grősz József kalocsai érsek elnököl a püspökkari konferencián, amely 11 pontban összefoglalja és eljuttatja a kormánynak a katolikus egyház sérelmeit. Yehudi Menuhin nagy sikerű koncertet ad a bp-i Erkel Színházban.

Június 14. `A marxista filozófia időszerű problémái` címmel a Petőfi Kör filozófusvitát rendez. Szigeti József a nyílt színen kért bocsánatot a Révai József által kiátkozott Lukács Györgytől. Rákosi szerint Lukács `a vitát nemcsak Sztálin, de a párt elleni ügyes támadásokra használta ki`. A pártvezető így rakta helyre a filozófust: `Lukács György meglett korában, mint hegeliánus került a kommunista mozgalomba s minden - ismétlem: minden - nehéz szituációban kiütközött rajta a hegeli nevelés. A dialektikus materializmus soha nem vált vérévé.`

Június 16. Az Irodalmi Újságban megjelenik Tardos Tibor A tengervíz sós című szatirikus cikke, amelyben bírálja a kommunista propagandát.

Bukarestben a hadbíróság újratárgyalja dr. Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János és Jordáky Lajos perét, majd felmentik őket a korábbi vádak alól.

Meghalt Hajnal István történész.

Ülést tart a HNF OT. Elnökké Apró Antalt, az MDP PB tagját, az Mt elnökhelyettesét választják. Felavatják a Péti Nitrogénművek műtrágyagyárát.

Június 17. -  Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt főtitkára vezetésével négynapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik a KNDK párt- és állami küldöttsége. Palmiro Togliatti, az OKP főtitkára hosszabb nyilatkozatban bírálja az SZKP politikáját; a nyilatkozatot a magyar sajtó csak kivonatosan közli.

Június 18. A Petőfi Kör megrendezi a volt partizánok és illegális pártmunkások baráti találkozóját a budapesti fiatal értelmiségiekkel a Magyar Néphadsereg Váci utcai Központi Tiszti Házában.

Rajk Júlia felszólalásában elmondta: `megrendülten állok előttetek, ötévnyi börtön és megaláztatás után... ami a börtönt illeti, Horthy börtöneiben jobbak voltak a viszonyok még a kommunisták számára is, mint Rákosi börtöneiben. Nekem nemcsak a férjemet ölték meg, de apró gyermekemet is elrabolták tőlem; éveken át egyetlen levelet nem kaphattam, egyetlen hír sem jutott el hozzám, még arról sem: mi van a kisfiammal. Ezek a bűnözők nemcsak Rajk Lászlót gyilkolták meg, hanem minden érzést és becsületet megtiportak ebben az országban. Gyilkosokat nem lehet megbírálni; gyilkosokat meg kell büntetni. Én nem nyugszom meg addig, amíg azok, akik tönkretették az országot, a pártot, az emberek ezreit pusztították el, és millióit boldogtalanságba taszították, el nem nyerik büntetésüket. Elvtársak, segítsetek engem ebben a harcomban!` 

Az illegális kommunista Gergely Erzsébet Rákosi és Gerő lemondását követelte, Ujhelyi Szilárd kijelentette: `Egész népünket kell rehabilitálni.`

Június 20. A Petőfi Kör újabb vitája: `Hazánk természeti és gazdasági adottságainak kiaknázása népgazdaságunk tervezésében`.

Köböl József, az MDP KV Párt- és Tömegszervezeti Osztálya vezetője javasolja a Titkárságnak, hogy a „jugoszláv ügyben” a pártból indokolatlanul kizárt személyeket, egyéni elbírálás alapján, vegyék vissza. A Petőfi Kör vitát rendez „Hazánk természeti és gazdasági adottságainak kiaknázása nép-gazdaságunk termelésében” címmel;

június 21. - A pannonhalmi szociális otthonban meghal Baranyai Gyula Jusztin ciszter szerzetes, egyetemi tanár, 1944 előtt a bp-i pápai nuncius legbelsőbb tanácsadója.

Ferihegyen leszáll a holland légitársaság repülőgépe.

Június 22. A szovjet blokk vezetőinek kétnapos találkozója Moszkvában a Jugoszláviához való közeledés jegyében.

Június 23. Nasszert köztársasági elnökké választják, nyilatkozata értelmében Egyiptom `demokratikus köztársság`.

Kós Péter washingtoni követ és állandó ENSZ-képviselő elutazik állomáshelyére, és még aznap átadja megbízólevelét Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárnak. Egyiptomban köztársasági elnökké választják Gamal Adbel Nasszert.

június 24. - Az SZKP KB Elnöksége a nyilvánosság teljes kizárásával tájékoztatja a kelet-európai országok vezetőit a jugoszlávokkal folytatott tárgyalásokról. A Népszava közli Gyertyán Ervin „Ártatlanok igazsága” c. cikkét, amelyben a szerző a Rajk-per elítéltjeinek teljes rehabilitálását szorgalmazza. Az egészségügyi miniszter kiadja 2/1956. sz. rendeletét.

Június 26. Az NSZK-ban a Bundestag bevezeti az általános hadkötelezettséget.

Kliment Vorosilov marsall, az SZKP KB Elnökségének tagja feljegyzésben tájékoztatja a testületet a Rákosi Mátyással folytatott megbeszéléseiről.

Június 27. A Petőfi Kör vitát rendez a sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről. A helyszínen, a Központi Tiszti Házban negyed ötkor már telt ház volt. A vitát az épületbe bejutni nem tudó hat-hétezres tömeg hangszórókon követhette.

Losonczy Géza követelte Nagy Imre visszatérését a politikai életbe (aki nem volt jelen a gyűlésen), a hallgatóság skandálni kezdte: `Vissza a pártba! Vissza a pártba` - és percekig tapsolt. A felszólalók felvetették a sajtó felelősségének kérdését a demokratizmus és a szocializmus eltorzulásában, de a felelősség elismerése mellett azt is megállapították: mivel a sajtó nem független, nem lehet az egész politikai rendszertől elszakítva vizsgálni és értékelni.

A szakmából kiszorított rehabilitálandók között Fazekas György, Gimes Miklós, Haraszti Sándor és Vásárhelyi Miklós nevét említették. Hajnali négykor félbehagyták a vitát, s a PB rendkívüli ülése még aznap betiltotta a rendezvényt (A következő téma a `törvényesség` lett volna.)

A Béke és Szocializmus c. lapban megjelenik Benjámin László „Így vagyunk…” kezdetű, Haraszti Sándornak ajánlott verse, amelyet korábban nem publikálhatott.

Június 28. A lengyelországi Poznanban mintegy 100 ezer munkás vonul az utcára, az élet- és munkakörülmények javítását, valamint szabad választásokat követelve. A biztonsági erők fegyverrel verik szét a tüntetést. Az összecsapásnak mintegy 100 halálos áldozata és több száz sebesültje van, körülbelül 600 tüntetőt letartóztatnak.

Moszkvában aláírják az első magyar–szovjet tudományos és kulturális együttműködési szerződést. Lukács György az MDP Politikai Akadémiáján „Haladás és reakció harca a mai kultúrábanc. előadásában bírálja a két világrendszer viszonyának sztálinista felfogását.

Június 29. Marilyn Monroe feleségül megy Arthur Miller drámaíróhoz.

XII. Pius pápa a nándorfehérvári diadal 500. évfordulóján Dum maerenti animo kezdetű apostoli levelében a szovjet blokk országaiban elnémított „csend egyházaihoz”, és az üldözéseket szenvedett három főpásztorhoz, Mindszenty Józsefhez, Alojzije Stepinachoz és Stefan Wyszyńskihez fordul, hogy bátorítást és biztatást adjon.

Június 30. Az MDP PB Rákosi Mátyás beszámolója alapján határozatban ítéli el a Petőfi Kör pártellenes megnyilvánulásait; Nagy Imrét és „csoportját” „párt- és népi demokrácia-ellenes fellépéssel” vádolja. A következő két hétben üzemi röpgyűlések, megrendelt tiltakozó táviratok stb. formájában országos kampány folyik a Petőfi Kör és a pártellenzék ellen. Déry Tibort és Tardos Tibort kizárják a pártból. A Petőfi Kör vezetősége a nyomás ellenére sem gyakorol önkritikát, de kénytelen felfüggeszteni működését és elhalasztani meghirdetett vitáit.

Rákosi a sajtóvitáról azt mondta: `Hosszú idő óta ez volt a legkomolyabb szervezett támadás pártunk, népi demokratikus rendünk, s nem utolsó sorban a munkásosztály ellen`.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kronológia

Ma kezdődik a  dolgozó nők világkonferenciája

Kodály  Zoltán új  kórusművének sajtóbemutatója

A koreai anaki sír modellje és falfestményei a Kelet-Ázsiai Múzeumban

Viliam Siroky beszámoló]a a második ötéves tervről

1956, június 7–14. M. A. Szuszlov, az SZKP KB elnökségének tagja Budapesten tárgyal.

1956. Június 14.  Petőfi Kör vitát rendez a „A XX. kongresszus és a marxista filozófia időszerű problémái” címmel.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszava, Szabad Nép, Délmagyarország)

Szerda  délután  az  Építők Rózsa  Ferenc  Művelődési  Házában Jack  Woddis,  a  Szakszervezeti Világszövetség sajtóosztályának  vezetője  tájékoztatta  a  magyar  és  a  nemzetközi  sajtó  képviselőit  a   dolgozó  nők   világkonferenciájának programjáról. Szerdán  érkezett  meg Louis  Saillant,  a Szakszervezeti   Világszövetség főtitkára. A  külföldi sajtót eddig  36  újságíró  képviseli. A konferencia csütörtök reggel 9 órakor kezdődik. A megnyitó  beszédet Pongrácz  Kálmán,  Budapest  Főváros Tanácsa  végrehajtó   bizottságának elnöke   mondja,  majd Louis Saillant, az SZVSZ  főtitkára s Gáspár Sándor,  a  SZOT  elnöke  üdvözli  a  világkonferenciát. A konferencia  ünnepélyes  megnyitása ma, csütörtök reggel 9 órakor  lesz  az  Építők   Rózsa Ferenc Kultúrotthonában. Az első napirendi pont a nők egyenjogúságának  kérdése.  A beszámolót Germaine  Guillé, a   CGT   (Francia  Általános Munkásszövetség)   titkára,  a konferencia  előkészítő  bizottságának  tagja  mondja.

A  Csehszlovák  Kommunista Párt  országos  értekezletének jűnius 12-i   délutáni   ülésén Viliam  Siroky  miniszterelnök a népgazdaság fejlesztését szolgáló  második   ötéves   terv (1956—1960) irányelv-tervezetével  foglalkozott.  Siroky  bevezetőben  hangsúlyozta,  hogy az első ötéves terv teljes mértékben  megfelelt  a   Csehszlovák Köztársaság  és  népe  alapvető érdekeinek és  szükségleteinek. Viliam  Siroky  nagy  figyelmet szentelt a második ötéves terv  irányelv-tervezete  széleskörű  megvitatásának.  

Belföld

Rövidesen megkezdik a Népstadion szoborcsoportjainak felállítását. A Népstadionhoz vezető Ifjúság útján hét szoborcsoportot állítanak fel. A helyükre labdarúgók, ökölvívók, népi táncosok, birkózók, éneklő fiatalok, ipari tanulók és tanulók című szoborcsoportja kerül.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa, illetőleg a Minisztertanács a Belügyminisztérium beosztottai közül, az árvízvédelemben tanúsított hősi helytállásuk révén kitüntetésben részesítik. Elutazott Budapestről a finn parlamenti küldöttség. A búcsúztatásra a Ferihegyi repülőtéren Rónai Sándor (az országgyűlés elnöke) vezetésével került sor.

Szabadidő/szórakozás

Bemutatták A papa, a mama, a feleségem meg én című francia filmjátékot ünnepi előadáson az Uránia Filmszínházban. A film főszereplője Nicole Courcelle színésznő - a hazánkban tartózkodó francia filmművészeti küldöttség tagja.

A budapesti hangversenyélet kiemelkedő eseményére került sor szerdán este az Erkel Színházban: Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész ragadtatta el kivételes művészetével a színházat zsúfolásig töltő hallgatóságot. Az Állami Hangverseny- zenekart Somogyi László Kossuth- díjas kiváló művész vezényelte.

Szerda  délután  a  Központi Tiszti  Házban  a  Magyar  Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel   kitüntetett   művész- együttesének énekkara — Vass Lajos  őrnagy  vezényletével  — bemutatta  a  sajtó   képviselői előtt  Kodály  Zoltán  Kossuth- díjas kiváló művész  új  kórusművét: Petőfi Sándor Nemzeti dalát.  A  bemutatón  részt  vett a  szerző,  megjelent Tóth  Aladár  Kossuth-díjas,  a   Magyar Állami  Operaház  igazgatója, Szabolcsi  Bence  Kossuth-díjas zenetudós.  Az énekkar részére írt  új  Kodály-művön  kívül  a művészegyüttes   dalosai   előadtak  két   Vörösmarty-verset is,  amelyeket  ugyancsak Kodály  Zoltán zenésített meg.

A Keletázsiai Művészeti Múzeumban érdekes kiállítás előkészítésén  dolgoznak.   Bemutatják  a  Koreai  Népi  Demokratikus   Köztársaságban   1940- ben To Ju-Ho akadémikus vezetésével feltárt anaki sír modelljét  és  kilenc   falfestményének másolatát. A sírba időszámításunk   után    357-ben Tung  Sout  temették  el,  aki  a kínai  keleti  Csín  állam  idejének korai szakaszában a Koreával határos Liaotung félsziget  katonai  kormányzója  volt, majd  a  Koreai  Kukurjo  királyságba   menekült  és  több mint  két  évtizeden  át   kormányzói tisztséget viselt. A sír falait   borító   falfestmények nemcsak Korea, hanem  egész Kelet-Ázsia   festészetének  jelentős  emlékei.  A   kiállítást június 20-án  nyitják  meg.

A budapesti színházak mai műsora: Operaház: Sába Királynője; Katona József Színház: Sipsirica; Madách Színház Kamaraszínháza: Vannak még kísértetek; József Attila színház: Nagymama

Szegeden teljesen új műsorral bemutatkozik az Alföldi Nagy Cirkusz: oroszlánok és medvebocsok is megtalálhatóak lesznek a műsorban. Emellett Csehszlovák és bolgár vendégművészek is szerepelni fognak.

Külföld

A Nyugat-Németországi ifjúsági szövetség tagjai felszólították a politikusokat, újságírókat, pedagógusokat és más kultúrmunkásokat, hogy fejtsenek ki aktív ellenállást a fasszista tanok terjesztésével szemben. A Német Kommunista Párt népszavazást követel a hadkötelezettség bevezetésének kérdésében.Nápolyba érkezett a Pobjeda, szovjet gőzhajó. A hajón több mint 4000 szovjet turista tesz európai körutazást.

Sport

Az angol csapat nagy előnnyel vezet a lovasolimpia háromnapos versenyén

A XVI. Nyári Olimpia lovasversenyei Stockholmba kerültek megrendezésre, a tereplovaglásra került sor. Csapatversenyben Anglia tovább növelte előnyét és végső győzelme már csaknem biztos volt. A háromnapos verseny állása a tereplovaglás után: csapat: 1. Anglia, 2. Németország, 3. Kanada. Ma az utolsó számra, a vadászugratásra kerül sor.

A magyar úszók szép eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet az évad eddigi versenyein, s ezért is nagy érdeklődés kíséri további szereplésüket. Most szombaton és vasárnap a margitszigeti Sportuszodában a Bp. Dózsa rendez nagy ’versenyt. A két napon számos érdekes mérkőzéssel folytatódik a vízilabda-bajnokság is.

Összeállította: Viski Ádám 2017., Tóth Petra Eliza 2018.


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források