Mitä tarkoittaa ForMare?

ForMare muodostuu latinankielisistä sanoista Forma = Kunto ja Mare = Meri. Ohjelman tavoitteena on tuoda parempaa kuntoa merenkulkijoille. Toisaalta formare tarkoittaa myös muokkaajaa, ohjelman avulla osallistujat saavat työkaluja elämäntapamuutoksen tekemiseen.

Mitä tarkoitetaan elämäntapamuutoksella?

Ohjelmassa osallistuja saa määrittää itselleen sopivan alueen, jossa kaipaa muutosta elämänlaadun lisäämiseksi. Muutos voi olla esimerkiksi fyysisen kunnon kohottaminen, liikunnan lisääminen, painon pudottaminen, unen määrän ja palautumisen lisääminen tai alkoholin käytön vähentäminen. Jokainen osallistuja päättää omista tavoitteistaan - ohjelma tukee päätöksen läpivientiä.

Miten ohjelmaan haetaan?

Ohjelmaan haetaan sähköisen hakukaavakkeen kautta. Hakukaavake löytyy osoitteesta http://mepa.fi/formare/. Seuraava hakuaika on käynnissä 2.7.-31.8.2018.

Millä perusteella ohjelmaan valitaan?

Ohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka kokevat itse tarvetta elämäntapamuutokseen ja heillä on motivaatiota sen toteutukseen. Valinnat tehdään hakukaavakkeen vastausten sekä työterveyslääkärin ja laivan sairaanhoitajan avulla.

Kuka saa nähdä hakulomakkeeni ja taustatietolomakkeeni tiedot? Niissä on henkilökohtaisia tietojani.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ForMaren toteutusryhmän, kenttäryhmän, laivan sairaanhoitajan sekä työterveyslääkäreiden kesken. Kaikilla osapuolilla on vaitiolovelvollisuus eikä vastauksiasi luovuteta ulkoisille tahoille.

Miksi minun kannattaisi osallistua ohjelmaan? Kunto-ohjelmia kun löytyy kuntosaleilta ja netistä.

Kyseessä on ainutlaatuinen ohjelma, joka on räätälöity juuri merenkulkijoille. Sen ovat suunnitelleet liikunta-alan ammattilaiset yhdessä merenkulkijan elämää tuntevan MEPAn ja MEKin sekä varustamoiden kanssa. Saat henkilökohtaisiin tavoitteisiisi tuen, jonka arvo on reilut 2000€. Ohjelman pystyy toteuttamaan laivatyön puitteissa.

Kuinka paljon ohjelmaan osallistuminen vie aikaa?

Ohjelman aktiivijakso kestää kahdeksan kuukautta, jolloin on keskimäärin kaksi tapaamista kuukaudessa. Tapaamiset ovat niin harjoituksia oman valmentajan kanssa, ravintoneuvontaa kuin myös yhteisiä luento- ja liikuntapäiviä. Aktiivijakson jälkeen seuranta jatkuu kolme vuotta, jonka aikana osallistujille soitetaan tukipuheluita, järjestetään yhteisiä luento- ja liikuntapäiviä sekä lisäksi heihin ollaan yhteydessä sovittaessa testipäiviä. Osallistujat voivat myös omakustanteisesti ostaa jatkotreenipaketin aktiivijakson jälkeen ja jatkaa harjoittelua yhdessä valmentajan kanssa.

Mitä, jos en jaksa tehdä ohjelmaa loppuun?

Ohjelman arvo on reilut 2000€ ja siihen voidaan valita vain rajallinen määrä osallistujia. Toivommekin, että ohjelmaan valitut eivät jätä ohjelmaa kesken. Testeihin sitoudutaan kolmeksi vuodeksi, sillä ne ovat edellytys ohjelman jatkumiselle. Mikäli osallistuja jättää ohjelman kesken, infotaan siitä hänen työnantajaansa.

Onko ohjelmaan ikä-tai painorajoitteita tai muita kriteereitä?

Muita ikäkriteerejä ei ole kuin, että seilausVUOSIA tulee vielä olla jäljellä, jotta tämä auttaisi nimenomaan työssä jaksamisessa. Painorajoitteita ei ole. Lääkärinlupa pitää kuitenkin hoitaa, mikäli kuntotestin esitietolomakkeen riskitekijät ylittyvät.

Olen määräaikaisessa työsuhteessa, voinko tulla valituksi?

ForMarea tarjotaan pääasiassa vain varustamon vakituisille työntekijöille. Varustamot voivat kuitenkin halutessaan tehdä poikkeuksia tämän kriteerin kohdalla.  

Milloin valinnat tehdään ja milloin ohjelma alkaa?

Valinnat tehdään mahdollisimman pian hakuajan loputtua, jonka jälkeen kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista. Kevään ForMare käynnistyy maalis/huhtikuussa ja syksyn ForMare lokakuussa. Aikataulu lähetetään jokaiselle sähköpostitse ja julkaistaan myös ForMarelaisille suunnatussa Intranetissä.

Järjestetäänkö ForMare ensi vuonna uudestaan?

ForMare pyritään järjestetään nykyään kaksi kertaa vuodessa. Toinen kerta keväällä ja toinen syksyllä. Jos et siis tule vielä valituksi mukaan ohjelmaan, kannattaa hakea seuraavalla kerralla uudestaan. Varustamo tekee kuitenkin päätöksen osallistuvatko he ohjelmaan uudestaan seuraavina kertoina ja kuinka monta henkilöä jokaiselta laivalta voi osallistua.

Mistä saan lisäinfoa ohjelmasta?

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.mepa.fi/formare. Jos et löydä sieltä vastausta kysymyksiisi, ota yhteyttä formare@mepa.fi.

Milloin ja missä tilaisuudet pidetään? Voiko näiden aikatauluihin esittää toivomuksia?

Osallistuja sitoutuu matkustamaan omakustanteisesti luennoille ja testitilaisuuksiin, jotka järjestetään yleensä Helsingissä, Kotkassa, Turussa ja Maarianhaminassa. Näiden aikataulut ovat lukkoon lyödyt, eikä osallistuja pysty niihin vaikuttamaan. Osallistua voi millä paikkakunnalla tahansa, kunhan ilmoittaa siitä etukäteen. Luennot tulevat näkymään osallistujille myös ForMaren Intranetissä.

Järjestyykö tapaamiset valmentajan kanssa omalla kotipaikkakunnalla vai pitääkö matkustaa toiselle paikkakunnalle?

Harjoitukset pyritään järjestämään valmentajan kanssa Helsingissä, Kotkassa, Turussa ja Maarianhaminassa. Mikäli asut muualla, voit keskustella oman valmentajasi kanssa mahdollisista poikkeuksista. Harjoituksiin pystyy osallistumaan myös useammalla paikkakunnalla, jonka lisäksi valmentajaa on mahdollista tavata laivalla.

Pystyykö harjoitusten aikatauluihin vaikuttamaan itse?

Harjoitteluaikataulut pystyy itse sopimaan oman valmentajansa kanssa.

Onko mahdollista osallistua ohjelmaan ryhmässä/pienryhmässä?

Valintaprosessi tehdään yksilötasolla. Mikäli ryhmän kaikki jäsenet valitaan mukaan ohjelmaan, on harjoitukset mahdollista järjestää ryhmässä.

Voiko ohjelmaan osallistua työajalla? Korvataanko matkakustannukset kotoa tapaamisiin?

Vapaavahdin aikana on mahdollista osallistua, työnantajan kanssa voi sopia mahdollisista työvuorojen muutoksista. Matkakuluja ei makseta.

Kattaako työnantajan vakuutus, jos ohjelman aikana sattuu tapaturma?

Työnantajan vapaa-ajan vakuutus kattaa tämän, mikäli työpaikalla on sellainen vakuutus.

Voinko itse valita käyttämäni kuntosalin?

MEPAlla on sopimuskuntosaleja useissa kaupungeissa, joiden käyttöä suositellaan vahvasti. Sopimuskuntosalit löydät osoitteesta http://mepa.fi/paikat

Tuleeko ohjeet kirjallisina ja kuvallisina materiaaleina?

Kunto- ja ravinto-ohjelmat tulevat kirjallisina ja kuvallisina ohjeina, jotta osallistujan on mahdollisimman helppo itsekseen toteuttaa niitä. Kunto-ohjelman liikkeet käydään valmentajan avustuksella tarkasti läpi ja ohjelmaa kehitetään progressiivisesti ForMaren aikana.