Een Programma Zonder Partij.

“Handig voor als het kabinet valt”

[PzP - Een artistiek programma dat geen partij kiest - “Artists have the capability to show the world, it is adaptable” - Zeitgeist Moving Forward movie]

...Een ‘Open Source’ Programma...

...Basis voor een

Verbond van Verandering (VvV)

[Engels: Change-Alliance]

Focalizer / beheerder / hoofdredacteur: Iwanjka (contact: via facebook)

Voor geven input:

* Plaats een comment in het document (als je ingelogd bent met gmail)

* Doe een post op de wall van de ‘PzP’ groep op facebook Link

Ontwerp boeken

De basis voor het PzP is terug te lezen in diverse boeken van verandergezinde auteurs, experts op hun vakgebied. Dit betreft (oa):

Novaglobe” - Iwanjka (redactie) - Systeemarchitecuur van een alternatief parallel systeem

Wat je niet verteld is” - Sarah Morton - Over en ander visie op kind en opvoeding

Gelijkheid Vrijheid Verbondenheid” - Martijn Brasem - Visoenen van een nieuwe samenleving

Diagnose Levensklem” - Een herontwerp van de GGZ, afschaffing DSM

En andere titels... de boeken samen vormen een samenhangend herontwerp.

De e-boeken zijn via waardebepaling achteraf direct te bestellen via deze link.

[TODO: Aanvraagformulier embedden in PzP]

De fysieke boeken zijn te bestellen via www.boekenroute.nl

In English

We are connecting with people who want to helpt to make this ‘political alignment instrument’ work global. About 90% of the Dutch topics are relevant for other nations as well. By just copying it, and translating it to local languages, we implement a global union of cooperation. A true HARMONICRACY. This, is the choosen method for the migration period. With ime the ‘competing’ party system will collapse out of it self, and be replaced by more economic steering system(s).


Inhoudsopgave

Inleiding

Scorecard

Focuspunten

1. Hypotheken - Hypotheekpardon Regeling

Redenatie belang

Oplossingsrichting bepaling

2. Economie ‘redden’: invoering dual currency

3. Een schuldvrije samenleving maken

4.Congo

5. GGZ hervorming / medicijnreductie

6. Versimpeling uitkeringsjungle - Basisfaciliteit voor iedereen

7. Omvorming belastingjungle naar 1 simpele regeling

8. Euro - Europese Unie - Griekenland

9. Ruimtelijke ordening / habitats / ecobalans

10. Toewerken naar een ziniger politiek systeem

11. Eliminatie van de Primaire Iconomy Constructors (PIC’s)

Scholing / opvoeding

Vluchtelingenkampen oplossen & ‘Ontwikkelingswerk’

Voorkomen verkrachtingen, kindmisbruik etc: DNA opslag

Stoplichtvrije fiets verbindingsroutes

Regelgeving die verkeer opwekt elimineren

Vrouwmisbruik / human trafficking verminderen

Studie - leningen - universiteit

Asymmetrische / symmetrisch aandelen

Sideletters overheid

Onderkennen risico dijkdoorbraak, nemen maatregelen

Jeugdzorg - destructieve elementen oplossen

Openbaar vervoer - Pilot gratis OV?

APPENDICES

I - Actueel nieuws in relatie tot het programma

II - Informatie items

PzP-Voorbeeld1 - (Inzake social media / privacy / rechtsstaat)

PzP-Voorbeeld2 -  Door Lea Manders gepost in MenS groep fb, over medicijnen (grootste kostenpost)

PzP-Voorbeeld3  - Voorbeeld werking Iconomy, aspect GGZ, kinderen, drugs, Ritalin, pharmacie

PzP-Voorbeeld5 - Gerelateerd aan school

PzP-Voorbeeld8 - Over de iconomische media nav Demmink en WAC-Rotterdam

PzP- Voorbeeld9 - voorbeeld falen rechtsysteem: privacy kind verkrachter belangrijk dan verkracht kind [16nov2012]

PzP-Voorbeeld10 - Bankenwinst en hypotheekverlies

PzP-Voorbeeld11 - Congo - VN - Koningshuis - Irak - Iran - PIC’s

PzP-Voorbeeld12-Cannabis-Alcohol Beleid

PzP-Voorbeeld13 - Truthfinding en justice - Jorge Zorreguitta

Pzp-Voorbeeld14 - Over ‘bevechten’ van het systeem, liefde en lijden

PzP-Voorbeeld15-DNA afnemen uberhaupt zinloos?

Christa Rihani Ooms shared a link via Dutch Revolution.

PzP-Voorbeeld16 - Burgermeester laat zich uitbetalen in local currency

Barry Voeten

Die snapt t!

PzP-Voorbeeld-17 ‘fairstocks’

Iwystars Iwanjka

http://www.nu.nl/economie/2978812/bankenplan-legt-risico-bij-aandeelhouder.html

PzP-Voorbeeld-18-Over melk en het slachten van baby koeien (kalveren)

PzP-Voorbeeld19-Relationship Status - oorlog, hooligans, voetbal

Ik wil bij facebook (blijvend) invullen "Relations ship status: Free"

PzP-Voorbeeld-20 - Over chippen, sign of the beast, dollar, icons, huidig geldsysteem, flhora’s

Uitgebreide inleiding / toelichting PzP

PzP-Voorbeeld20 - DHOEM- Arriva-NS

Iwystars Iwanjkaposted toJolanda Verburg

PzP-Voorbeeld 22 - Over failiet van geldsysteem - lokale overheden - verdekte schuld

BARCELONA - De Spaanse regio Catalonië heeft de centrale overheid in Madrid om nog eens 9 miljard euro noodhulp gevraagd.

Nog onder te brengen dingen:

PzPVoorbeeld - 23 Homeschooling mogelijk maken relatie ADHD en psychoses, jeugdzorg ook

PzpVoorbeeld - 24 - Internationaal - Flowtowns als oplossing voor ivoorslachtpartijen

PzPVoorbeeld25 - Familieleden moeten zelf zorg gaan regelen iconomy at work

PzPVoorbeeld26 - Duo-Ouderschap, creches, bricks in wall

Tiept: "Wellicht dat JUIST veel jonge stellen uit elkaar gaan doordat ze een kind maken in de DUO-ouder samenleving..." #Drukstuk #Tribulationtime

PzPVoorbeeld27 - Justitie - Demmink - Transjustice - Verkrachtingen

Gia Ibarra via Michael Junghans

PzPVoorbeeld28 - Petitie tekst Jeugdzorg constructiever maken

PzPVoorbeeld29 - Voorbeeld kracht zelf lokaal politiek bedrijven - oplossen leegstand - Rotterdam locality

Gesprek met marktpartijen over de bouwontwikkelingen in/van Rdam.Uitzonderlijk dat in Rdam wordt doorgebouwd.#bouwen

III - Evaluatie per Partij

1 - Mens en Spirit

Focuspunt oplossen hypotheekklem

Focuspunt Nederland schuldvrij maken


Inleiding

Dit document bevat het ‘Programma zonder Partij’. Idereen met een google comment kan comments plaatsen.

De inspiratie van dit programma is om een inhoudelijk richtinggevend document te maken, zonder de destructieve werking van ons huidige politieke systeem. Dit systeem -‘egocratie’ genaamd in het Novaglobe boek- werkt als volgt: ook al heeft partij1 een goed punt, partij2 MOET het wel afkraken (competitie / partij beginsel).

Voor meer informatie over de achtergrond van dit programma, de werking en het waarom verwijs ik u naar de betreffende bijlage. Voor boeken die de basis vormen voor het PzP kunt u deze link raadplegen.  Alle informatie uit dit document mag vrijelijk gekopieerd en/of gelinked worden. Dat geldt ook voor politieke partijen, het idee is juist om inspiratie te brengen.

Leeswijzer: Het programma is onder (voortdurende) (re) constructie dus let niet teveel op layout, tikfouten, etc. Input vergadering verloopt via de diverse Focusgroepen, op dit moment hoofdzakelijk op facebook. [TODO: Lijst met focusgroepen toevoegen]. Het is niet gezegd dat de leden van de raad het eens zijn met het PzP! Noot: bij googelen bleek dat er een URL bestaat www.programmazonderpatij.nl, op dit moment is er nog geen afstemming met de mensen ‘achter deze URL’, maar het plan ligt om snel synergie[1] te zoeken.

Ik wens u inspiratie en leesplezier, en een zinnige stemming,

Iwanjka, beheerder PzP

[Tevensoormalig campagneleider landelijke politieke partij Nieuw Nederland

Opsteller “Deniesa’s Manifest[2]” (NL versie van het ‘Novaglobe boek’)

Oprichter ‘Novaglobe’ - Global change platform

Facilitator ‘Alliantie van Verandering’]

---

Raad van advies / klankbording PzP (zeven leden, allen vrij te benaderen):

 1. Jolanda Verburg (Jolanda op facebook, Jolanda op twitter)
 2. Marco van Zelderen (Marco op facebook)
 3. Pascal Dolleman (Pascal op facebook)
 4. Andre Vredegoor
 5. Ingrid Bakker
 6. Vacature [Gezocht: vrouw / meisje - “Ja ik heb interesse” mail: iwanjka@gmail.com]
 7. Vactaure [Gezocht: vrouw / meisje - “Ja ik heb interesse” mail: iwanjka@gmail.com]

Scorecard

In onderstaande tabel worden alle subtotalen weergegeven en opgeteld. Dit overzicht beperkt zich tot de 7 meest belangrijke geachte focuspunten.

1-Hyp

2-Dual

3-Schuld

4-Congo

..

Totaal

MenS

Score1

Score1

460

Nvt

...

...

Partij met hoogste score komt bovenaan te staan.


Focuspunten

1. Hypotheken - Hypotheekpardon Regeling

Redactietopic 7raad:

 1. Iwanjka (voorzitter redactieraad)
 2. Flhora_vacature
 3. Flhora_vacature
 4. Flhora_vacature
 5. Flhora_vacature
 6. Flhora_vacature
 7. Flhora_vacature

[Redactie: mail iwanjka@gmail.com]

 

Redenatie belang

Meer en meer mensen beginnen de kleine lettertjes te lezen: indien de huizenmarkt verder zakt kunnen -moeten zelfs, opdracht van DNB en de ECB- klanten dwingen om contant de daling bij te storten. 10% prijsdaling bij een huis van 3 ton betekent 30.000 euro bijstorten, niet aftrekbaar. De meeste mensen realiseren zich dit -nog- niet. In slaap gesust door hypotheekverstrekkers, makelaars en politici. En onwetendheid. Zodra dit besef doordringt, gecombineerd met het beeld ‘dat het niet meer goed gaat komen’, resulteert wanhoop. Hoop doet leven, wanhoop doet...

Indien mensen niet ontzorgd worden op het vlak van hypotheekstress:

 1. Loopt de economie vast: mensen durven geen geld meer uit te geven, worden mensen ziek [lees bijvoorbeeld het boek “Diagnose Levens (hypotheek?) klem” en gaan gezinnen kapot.
 2. Impact: Het betreft naar schatting 60% van de huishoudens [TODO bronvermelding]. De nationale hypotheek schuld bedraagt naar schatting rond de 1000 miljard euro [Bron]. Nergens ter wereld is de schuldenlast per hoofd van de bevolking hoger. Dit bedrag is ruim 4x ons BNP, ergo: al zouden we willen, we komen er niet meer 1,2,3 vanaf...
 3. De hypothese is dat dit item een ‘dominant’ programma punt is: indien de persoonlijke nood hoog genoeg is, stemmen mensen alleen op partijen die hen maximaal -lijkt- te beschermen. Anders gezegd: dan zou je alle programma's van politieke partijen kunnen vereenvoudigen tot hun standpunt mbt hypotheken en huizenmarkt. En is de dus feitelijk het openbaar bestuur gecorrumpeerd.

Nederland heeft het meest extreem ‘geleveraged’ (gegokt) met de huizenprijzen. We hebben een winstverdubbelaar (of misschien wel vervierdubbelaar) gemaakt. Met allerhande aftrekregelingen. En allerhande ‘onderwater constructies’ waardoor banken op basis van ‘zekerheden’ (huizenprijzen = feitelijk ONzekerheid) meer en meer geld mochten uitlenen. Het probleem nu is als een huis 1000 euro zakt in prijs, dat de bank niet 1000 euro terug dient te halen uit de markt, maar een veelvoud daarvan…

Anders gezegd: de hetze over winstverdubbelaars is van toepassing op het Nederlands hypotheekproduct. Want wat blijkt: het is ook een verliesverdubbelaar. En nu zijn de verantwoordelijken nergens te vinden. De bankdirecteuren, de ministers, de toezichthouders, de bankmedewerkers, de aandeelhouders, de hypotheekshops, etc… met dank aan de Besloten Vennootschap, en verantwoodelijkheids ontduikings oragnisatie vormen (gelijk aan de Ltd, de LIMITED accountability, in Engeland). Die organisatievormen kunnen we beter ook maar niet meer voeren, wellicht. Maar dat is weer een ander topic, van de economieherziening.

Nederland staat aan de vooravond van mogelijk de grootste crash in haar geschiedenis. En nog slaapt ze. NederlandsLeed, DutchDouleur, zo zou het wel een de geschiedenis boeken in kunnen gaan…

Oplossingsrichting bepaling

De vraag rijst of er nog wat te redden valt… in het meest extreme scenario staat dadelijk grofweg de helft van de Nederlandse gezinnen in de schuldsanering. Dit kan -op dit moment- alleen maar leiden tot een vastloper van het Nederlands betalingsverkeer. Banken vallen om, want hun balans klopt niet meer. Zodoende dient onderdeel van de aanpak te zijn om een ‘failover systeem’ (in bedrijfstermen) te realiseren voor het  bankwezen. Of beter: het economisch wezen. Een observatie is dat ook al zijn dadelijk de banken stuk, dat feitelijk alle ‘assets’ er nog staan: huizen, wegen, productiefactoren (mensen), informatie-infrastructuur, kennis, etc. Dus in theorie kan de economie gewoon doordraaien. En dat kan die ook. Randvoorwaardelijk is de introductie van een parallele munt. Zonder dit aspect is een failover plan niet compleet. Dit aspect is ondervangen in PzP-topic 2.

Wie draagt de pijn?

Klassiek in de discussies rondom hypotheken is wie als het gaat knellen de ‘pijn’ draagt: de banken? de hypotheeknemers? andere mensen? ‘Huurders’ stellen dat ‘zij’ nooit geprofiteerd hebben van de huizenprijs stijging, en niet het risico genomen hebben. Het lijkt terecht dat in ieder geval een substantieel van de pijn komt te liggen bij de veroorzakers: de hypotheeknemers en de banken. Maar ook de overheid, daarvan kan gesteld worden dat deze als ‘beschermheer’ compleet gefaald heeft om haar inwoners tegen deze ‘misdaad’ te beschermen. En eigenlijk kan gesteld worden dat we als samenleving als geheel hebben zitten suffen. En als we het niet samen oplossen zijn we dadelijk allemaal de klos. Ook de ‘huurders’: als de economie plat gaat, ligt er geen eten meer in de schappen van de Albert Heijn, wordt er geen stroom meer geleverd naar huurwoningen, en sluiten de scholen.

Criteria voor het ontwerpen van een regeling

 1. Simpel
 2. Uitvoerbaar (snel)
 3. Kosten in geld te dragelijk
 4. Binnen 3 maanden effect op ontzorging burgers
 5. Zo eerlijk mogelijk
 6. Duurzaam
 7. Bijstelbaar

Voorgestelde oplossing

Het hypotheekpardon bestaat er uit dat:

 1. Een gezin (dit kan ook eenpersoonshuishouden zijn) zich aanmelden voor een pardonregeling;
 2. Dat de marktwaarde van hun huis onder de hypotheeksom gezakt is;
 3. Dat een daartoe op te richten stichting de hypoheek overneemt en direct afkoopt bij de bank;
 4. Dat de betreffende stiching juridisch eigenaar wordt van het huis;
 5. Dat het gezin met een restschuld overhoud van maximaal 20% van de hypotheeksom;
 6. Het gezin een maandelijks vergoeding gaat betalen die redelijk draagbaar is. Richtlijn is een twaalfde van het bedrag dat de stichting aan de bank heeft moeten betalen gedeeld door 30 (30 jaar is een gangbare looptijd).
 7. Na 30 jaar hoeft er geen maandelijkse vergoeding meer betaald te worden.
 8. Onderhoud doet het gezin zelf.  
 9. Het gezin heeft 1e recht van aanwijzing van ‘opvolgers’ (vervanging van ‘succiessieregeling). Successiebelasting bestaat niet meer, omdat het ‘eigendom’ opgelost is is door opname in een beheerstichting.

Waarom kan dit werken?

De dreiging van een gezins failisement en ‘eindeloos’ voor de bank moeten werken wordt afgewend. Er ontstaat weer hoop. Er is zelfs hoop dat de woonlasten (bij een lineair dalend model) steeds lager worden, en dat misschien met een erfenis of een andere ‘steun’ de banklening afgelost kan worden. En er ontstaat een model waarbij het ‘lonend’ wordt voor kinderen of andere mensen om te gaan ‘samenscholen’, om samen te financiele last te delen, het huis te onderhouden, omdat bij overlijden of vertrek zonder ‘successiebelasting straf’ of ‘overdrachtsbelasingstraf’ in het huis gewoon kan blijven wonen. Op deze manier ontstaan potentieel duurzame familiedomeinen.

Rekenvoorbeelden

Stel een gezin heeft een hypotheek van 200.000 euro. Hun huis hebben ze ooit gekocht voor 220,00 euro, maar is gezakt naar 150.000 euro. De hypotheekpardon stichting maakt deze mensen hypotheekvrij. Ze houden een schuld over van 40.000 euro, deze wordt bij een willekeurige bank ondergebracht (mogelijk als een aparte leningscategorie, het zal niet vallen onder consumptief krediet). De maandvergoeding aan de hypotheekpardon stiching wordt 200.000 euro gedeeld door 30, gedeeld door 12 = 555 euro per maand.

Parameters

Er zijn diverse paramteres waarmee ‘geschoven’ kan worden:

 1. er kan besloten worden om de maandvergoeding initieel lager te houden, omdat het gezin mogelijk in financiele problemen zit al, of in ‘crisis’ is. En het gezin heeft ook al de ‘restschuld’ lening bij de bank om af te betalen.
 2. er kan besloten worden om de duur van de afbetalingsvergoeding te verlengen, bijvoorbeeld naar 50 jaar. Indien het gezin uit het huis wil, dan kan dat, de beheerstichting stelt een nieuwe vergoeding vast voor eventuele nieuwe bewoners. Doel blijft dat op termijn er geen huur meer betaald hoeft te worden.
 3. Een ‘zakkende’ vergoeding is misschien een logische lijn, dat de vergoeding over 50 jaar lineair zakt naar nul.  

Financiele paragraaf

Hoe pakt dit model uit voor de overheid / gemeentes?

Stel dat 30.000 gezinnen nu direct van de regeling gebruik zouden willen maken. En dat dit per gezin 200.000 euro ‘kost’ (direct). Dan betekent dat een te financieren bedrag van 6 miljard euro. Dit is een stevig bedrag, echter niet onverbrugbaar lijkt het.  Bedenk dat jaarlijks al meer dan 10 miljard uitgegeven wordt aan hypotheekrente door de staat (wat deels de kas van de banken invloeit).  Een proef  bij een middelgrote stad zou wellicht al voor 100 miljoen euro uitgevoerd kunnrn worden: let op, dat geld wordt dus in principe weer geretourneerd door de bewoners. Het alternatief van niet doen is dat ‘alles’ stuk is dadelijk...

Te doen

Uiteraard dient dit model verder uitgewerkt te worden. En in plaats van een ‘big bang’ invoering (voor heel Nederland in 1x) lijkt het verstandiger het eerst in 1 middelgrote stad in te gaan voeren. Wetgeving kan in de weg staan, als ook de Europese Unie. Echter, als duidelijk wordt dat dit een kwestie van ‘leven of dood’ is voor een land, dan kan er wellicht een ‘kabinet van nationale redding’ ingesteld worden, dat mandaat heeft om een dergelijke regeling uit te voeren (als ware het oorlog, het is ook een soort oorlog, maar niet fysiek). Door middel van ‘prototyping’ (in 1 stad) kan ondervonden worden of het ‘werkt’: dat huizenmarkt (lokaal) stabiel blijft, dat mensen dit doen, dat wanhoop omslaat in hoop. En kan gaandeweg aan de ‘parameters’ gedraait worden om de huizenmarkt te stabiliseren.

De banken

Wat al vaker gezegd wordt lijkt logisch: scheidt het bankwezen in een functie die ‘basis’ is: regelen van betalingsverkeer. Scheidt daarvan af het ‘speculatiewezen’, ‘en leenwezen’. Het ‘probleem’ is dat deze functies bij de huidige banken on-ontvlechtbaar verbonden zijn. Banken kunnen niet meer bestaan zonder speculatie en leenwezen. Dus: richt een orgaan op dat betalingsverkeer regelt. De simpelste weg is door dit te doen middels een 2e currency, specifiek voor Nederland. laat de euro gewoon bestaan. Laat de banken ‘gewoon’ bestaan (of niet). Maar zorg ervoor dat de economie niet meer afhankelijk is van leenbanken en speculatiebanken.

Banken hebben in zoverre belang bij deze regeling, dat zonder regeling hun kans op faillissement per dag toeneemt (dalende huizenprijzen). De afgelopen 10 jaar heeft bewezen hoe makkelijk banken omvallen. Indien de regeling de daling van de huizenmakrt ‘dempt’ en zelfs tot stilstand brengt  -merk op dat huizen nog steeds gekocht en verkocht kunnen worden- dan zijn banken hier enorm bij gebaat. De markt voor hypotheken zal echter steeds verder afnemen. Door een toename aan vertrouwen en ‘omloop’ kon het wel eens zo zijn dat zij ook la komende jaren jaren stijgende omzetten zien, maar nogmaals: hypotheken zijn een aflopende zaak...

ABN AMRO

Vaak wordt gezegd: “ We hebben al een landsbank, laat die het doen!”. Dat is geen oplossing. Deze bank is een leen- en speculatie bank. Bovendien heeft deze bank voor tientallen miljarden aan posten op de balans staan waarop Nederland aangesproken kan worden bij een verder zakkende economie. Het ‘potentieel’ risk is vele malen groter dan de zeg 15 miljard euro die Nederland er ooit voor betaald heeft. Om die reden dient deze bank -parallel met het borgen van basis-Nederland-betalingsverkeer- asap afgestoten te worden. Tegen ‘any price’ zou haast het devies zijn…

De drie Scoringscriteria PzP

(Totaal weging telt op tot 100)

 1. Partij onderkend dat hypotheken niet meer gestimuleerd dienen te worden en eerder afgebouwd te worden. Ze onderkend het streven naar een ‘tussen huur en koop’ concept, genaamd ‘guardianship’. In de praktijk geeft guardianship evenveel vrijheid als ‘eigendom’ mbt een huis. [33 punnten]
 2. Partij onderkend de Hypotheek Pardon regeling op hoofdlijnen en streven om een binnen zes maanden na de verkiezingen in een middelgrote stad de regeling in te laten gaan als ‘proeftuin’. [33 punnten]
 3. Partij onderkend streven om ABN AMRO binnen zes maanden van de balans van ‘BV Nederland’ te verwijderen, zelf met het nemen van een substantieel verlies. [33 punnten]

2. Economie ‘redden’: invoering dual currency

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de regeling beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]


3. Een schuldvrije samenleving maken

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

Vanuit de basisprincipes de ‘goodvalues’ [TODO link toevoegen] geldt het principe ‘onder druk gaat alles stuk’. Lenen geeft schuld, schuld geeft druk. Dan gaan er dingen stuk. Dit is in lijn met de transitie van ‘moeten’ naar ‘willen’. Het is niet voor niets dat binnen de Islam rente niet ok is. Andere concepten als ‘lenen zonder verplichte terugbetaling en rente’ zijn overigens wel overweegbaar.

En dat er iets enorm mis is met de manier waarom het huidige geld (verder te noemen ‘iconomoney’) gemaakt en beheerd wordt, daar inmiddels iedereen wel achter. Het oeverloos bijdrukken van geld. Speculatie door hedgefunds. Geldplas vergroting door spanning op woningmarkt, etc, etc.

De het aspect ‘schuld’ heeft een enorme ravage aangericht in onze economie. Binnen de novaglobe architectuur wordt een alternatief economisch systeem voorgesteld dat geheel draait zonder schuld. En met een geldsysteem zonder disproportionele geldcreatie (maar wel met een (2e) currency).

Binnen dit focuspunt wordt beschouwd welke politieke partijen:

 1. deze visie delen
 2. een visie hebben hoe een alternatieve economie er uit zou kunnen zien
 3. of zij een migratiepad gedefinieerd hebben waardoor de schuldenberg kleiner wordt
 4. of dit migratiepad hout snijdt

Partijen in volgorde van score t.o.v. het PzP, de hoogste scorende partij staat bovenaan.

Partij

Score

Why?

Beknopte toelichting

Mens en Spirt (MenS)

460

Link

Onderkend dat financieel systeem niet klopt. Ziet dat rente niet goed is. Beschrijft een migratietraject.

...

...

...

...

...

...

...

4.Congo

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

Congo - hart van Afrika - Wat doen politici (van welke partij) om verkrachtingen te stoppen (42 mensen per uur)? En om de massaslachtingen te stoppen (>10.000.000 mensen)? En de mineraalbron tot zijn recht te laten komen (rijkste land van Afrika)”

Besloten is om in het kader van ‘solidariteit’ met ‘arme landen’ en/of continenten 1 focusland te kiezen en deze te rekenen tot de 11 belangrijkste focuspunten. Dit lijkt ‘altruisme’ maar is tevens ‘egoisme’... de kans is groot dat de rollen dadelijk omdraaien... en als we dan een ander land geholpen hebben is de kans groter dat het ons helpt als we hulp nodig hebben.

Per uur 42 meisjes en vrouwen verkracht in Congo. Afgelopen 10 miljoen mensen vermoord. En politici hullen zich in stilzwijgen. Congo is groter dan Europa. Het hart van Africa. Het is corrupt. Opgekocht door de koning van Belgie ooit. Onze koning heb ik alleen nog maar zelf een lustoord zien kopen in Africa, en heb hem met geen woord horen spreken over hoe hij Congo gaat helpen. Maxima heb ik vooral hard bezig gezien voor de banksector om ook de Afrikanen te ketenen met schuld. Zolang Congo ziek is, is waarschijnlijk Africa ziek. Daarom lijkt het zinnig om qua ‘Afrika beleid’ te focussen op het hart gezond krijgen: Congo.

Maar dat kan alleen via de politiek en als duidelijk wordt wat de banden zijn van multinationals en andere vermogenden (koningshuis Belgie?) met Congo.

Tijdens de Afrika dag 17 november in Afrika werden hoopvolle woorden gesproken over ‘due diligence’ contracten en raamwerken, om goederenstromen transparant te maken. Om te veilg te stellen dat er geen geld naar ‘boevenbendes’ ging (lokale gewapende groeperingen). Wat ik me tijdens die sessie afvroeg: maar is het westen niet net zo hard aan het plunderen, maar dan gesteund door iets wat we ‘de wet’ noemen? Rape by institute? Tijd om licht te brengen in hoe de dingen daar werken...

Lees dit interview van de auteur van ‘Bloedmobiel’ en er gaat misschien iets meer dagen. Ik was me tot een jaar geleden amper bewust van wat daar gebeurde.

En over wat Maxima aan het aanrichten is kun je lezen in dit artikel over een suicide epidemie in India door microkrediet. Mogelijk is ze niet bewust van wat ze doet... Laten we dat ook gebeuren in Afrika, of?

Verder heb ik een verslag geschreven van mijn bezoek van de Afrika dag 17 november 2012, daar staat meer informatie, andere bewegingen, andere bronnen. Ik heb daar een film gezien ‘Justice for sale’ die mij nogmaals duidelijk maakte dat het probleem niet op operationeel vlak ligt. Slecht voorbeeld (president Kabilla?) doet slecht volgen. Punt. Er zijn veel geluiden dat hij corrupt is, fraude pleegt bij verkiezingen [TODO: film naar manifestatie in Belgie met verklaring verkiezingsfraude]. En zijn leger gaat hetzelfde doen: als de president liegt, afperst, etc. dan mogen wij dat ook. Logisch.

De score op dit punt is afhankelijk van of een politicus van een bepaalde partij, of partij, actie neemt -liefst in het europarlement- voor Congo. Eea dient onderbouwt te worden met een link naar een sectie in het partijprogramma en/of notulen van een parlementszitting, video fragment, etc.

Scoring

[TODO]


5. GGZ hervorming / medicijnreductie

[TODO de regeling beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]


6. Versimpeling uitkeringsjungle - Basisfaciliteit voor iedereen

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de regeling beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

Alle uitkeringsoorten versimpelen naar 1 basis. Argumentatie: uitvoering kost enorm veel geld en werkt meer en meer averechts (houd mensen ziek, belabeld, beklemd, maakt ‘lui’, etc).

De drie score punten:

 1. Uniforming van uitkeringen naar simpel uit et voeren mechanisme, zodat kosten minder worden dan 300 miljoen per jaar aan uitvoering.
 2. Zienswijze dat ‘werk’ (as we know it) opraakt en dat mensen aan het werk zetten meer op 1 grote sociale werkplaats gaat lijken. En dat we voor welvaartsbehoud het ook niet meer nodig is dat 96% van de mensen voltijds werkt (ICT, slimme processen, innovatie, etc).
 3. Faciliteren van onvoorwaardelijke basisfaciliteit in natura of voorwaardelijk in geld (over dat laatste loopt nog een discussie in de PzP-raad, meningen lopen uiteen).

Boeken met ervarinsgverhalen:

 1. “Van werkloos tot depressief”, Rob van Spanje. http://www.robvanspanje.nl/ (Met op de website ook een lezerservaring van Sarah Morton).

7. Omvorming belastingjungle naar 1 simpele regeling

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

“Alleen al de de directe uitvoeringskosten van de belastingregelgeving kost ons 2 miljard euro[3] per jaar. Dat komt door de complexiteit van de regelgeving en wispeltuerigheid en mismanagement van poltiek Den Haag.

De drie score punten:

 1. Standpunt dat hoeveelheid belastingregels met minimaal 50% teruggebracht dient te worden.
 2. Standpunt om toe te werken naar 1 ‘regel’: belasting op vervuiling / grondstoffen soupering. Van de aarde (accijnsen op fossiele brandstoffen bv, waarom in vredesnaam oldtimes in belasting doen en niet gewoon accijnzen verhogen? Doel is toch dat er minder vervuild wordt en grondstoffen gesoupeerd wordt? En met electra auto’s en OV is er inmiddels een alternatief voor ‘hen die het niet kunnen betalen’. Noot: deze basis kan aangevuld worden met ‘ongewenst gedrag’: dat is ook een soort vervuiling. In feite doen we dat al ‘boetes’.
 3. Standpunt dat BNP-vergrotingszucht van de overheid (als sociaal organisme) en ziek element is, en getermineerd dient te worden. Weging: A. Dat dit punt gedeeld wordt, B. Een alternatieve plan om de overheidsfunctie in te vullen. C. De haalbaarheid en kordaatheid van een migratiepad.

8. Euro - Europese Unie - Griekenland

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

Nadere uitwerking volgt, deze posting op facebook zegt al eea over de richting:

Gaat toch maar het punt 'Nederland en de Euro(pese Unie) opvoeren bij de top-Elf in het PzP. Ooit deed ik een Euroconversieproject bij AEGON (dramaproject). Was een voortgangsrapportage aan het management aan het tiepen. Word verving 'Europrobleem' door 'Zeurprobleem'. Kwam nu weer boven. Raar? #Lost-Zichzelf-Op #Dual-Currency #Flhora”

Verwerken in richtlijn:

 1. Euro (en alle icomoneysoorten [TODO - link GGD] zijn mogelijk zinkend schip
 2. Risico mitigatie: 2e currency starten, idealiter op basis van time bank, maar voldoenend aan ‘Golden Chivi Standard’ (zie Novaglobe boek). Uitvoering: in basis alleen digitaal, om ‘mee’ te kunnen nemen: chipknip (infra is er al).
 3. Flora Hours. Terug naar de florijn...;-)
 4. Iconomisch gaat dit niet leuk zijn, want BNP gaat dalen.Dus ons schuldratio gaat enorm toenemen (nationale schuld blijft bv 400 miljard, als dan som van salarissen daalt, en BNP zakt van bv 300 miljard naar 200 miljard, dan wordt stijgt ‘tekort’ van 400/300 naar 400/200... bijkomend voordeel: afdracht aan EU in Icomoney termen is gebaseerd op BNP, dus als dat zakt, zakt ook onze bijdrage. Twee vliegen in 1 klap. Economische activiteit stijgt vervolgens juist door urenbank gebaseerde uitwisseling / bedrijvigheid.
 5. Link met dual currency punt => stroomlijnen.
 6. Iets regelen voor belasting afdracht (wie heeft in godesnaam bedacht dat 70%+ van de omlopende waarde naar de overheid ‘moet’ by the way). Idee: belasting wordt bijgedragen in termen van uur inzet. In de basis gematched naar iemands talent / zin. Maar ‘dingen die niemand wil doen’ dienen we vervolgens met zijn allen gelijkelijk te verdelen /sleutel voor verzinnen.

Verder aanbevolen literatuur voordat je iets zegt over dit onderwerp:

 1. Geert Mak ‘In Europa’


9. Ruimtelijke ordening / habitats / ecobalans

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]


10. Toewerken naar een ziniger politiek systeem

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]


11. Eliminatie van de Primaire Iconomy Constructors (PIC’s)

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

Scholing / opvoeding

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

Reden voor nie tij de top11: als we onze economie niet op orde hebben, heeft het praten over een schoolsysteem weinig zin, want die wordt gevoed vanuit de economie. Voorbeeld: als de leraren geen salaris / basisfaciliteit hebben is er uberhaupt geen school, en is her ‘ieder voor zich’. Zodra economie ‘gered’ schuift het punt ‘scholing / opvoeding’ vanzelf naar de top11. want de volwassenen van nu, waren de kinderen vroeger. Onderwerp als pesten, leren obv van zin, geen / veel minder druk, focus op artischiteit van een kind: allemaal megabelangrijk.

Vluchtelingenkampen oplossen & ‘Ontwikkelingswerk’

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO de PzP richtlijn beschrijven]

[TODO scoring partijen toevoegen]

Momenteel zijn er veel schrijnende verhalen van mensen die naar Nederland komen om een einde te maken aan hun ellendige situatie in hun land van herkomst.

Lees voordat ‘je reageert’ het boek: “De Lange Weg” [TODO: kijken of dit boek ook op www.boekenroute.nl kan verschijnen, ikv iconomy2flowconomy systeemmigratie] van Bruce Cerew. In dat boek wordt je deelgenoot naar het moticatie van mensen om naar Nederland ‘het Beloofde Land’ te komen. En de koude douche die we hen hier bieden in Asylum camps (asielzoekers kampen). Daar leer je over waarom veel asielzoekers naar jaren wachten en wanhoop een suicide poging plegen. En het is apart te ervaren dat de wanhoop die hen overkomt naar wens naar meer materie en veiligheid, dat in die wereld van materie etc., dat beloofde land juist mij tot een suicide poging dreef [TODO links ‘Flipped Maslow Pyramide’ en dpownload link boek Diagnose Levensklem toevoegen]. Het Westen is helemaal niet zo mooi als veel Afrikanen denken. Wel, wij ‘hebben’ eten. Maar wij zijn onze vrijheid kwijt. Systeemslaven. Druk, druk. druk. Dat kunnen we misschien van Afrikanen leren. “Ongedwongen Ijver’ [TODO toevoegen link ‘Hart van Boeddhas leer boek en link naar Goodvalues Foundation sectie Novaglobe boek]

‘Ontwikkelingswerk’

Ten eerste: ik vind de term ‘ontwikkelingswerk’ arrogant. En dom. Alsof ‘wij’ in het Westen het allemaal zo fijn voor elkaar hebben. 10% van de Nederlanders slikt antidepressiva. “And we call this a civilization’? En ik denk dat met een paar jaar Afrika er beter voorstaat dan Nederland. Wij, met 1 biljoen hypotheek schuld (4 jaar al onze inkomens op een hoop, dat is 1 biljoen). En wij, ‘eigenaar’ van een handvol internationale banken die al lang virtueel failliet zijn. Afrika is nog relatief on aangetast door het Westerse iconomy virus. Schuldvirus. Dwz als we mensen als Mazima stoppen die het microkrediet evangeliseren, net zo als de kerk indertijd samen met koninging Boudewijn van Belgie Congo ‘verkracht’heeft. Geplunderd. En die plundering gaat nog steeds door, maar nu aanbidden we het geld. En het Wester Kapitalisme. A new religion.

Ecovillages / flowtowns

Wat nu als we als Nederland, we zijn maar een klein land, gaan focussen. Op goedheid. Dat wat goed is gan we energie geven. Ons ontwikkelingsbudget, onze kennis, en arbeid... mensen die die kant op willen om aan te slag te gaan. Een intessant ‘toeval’ wil dat ik op zo’n missie ‘geboren’ ben. Mijn ouders deden drie jaar ontwikkelingswerk in respectievelijk Malawi en Tanzania.

Stel je nou voor dat we 1 land uitkiezen, het minst ‘corrupte’ regime. Dat het meest goed is voor de bevolking. Waar de koning of directeur het ‘minste geld’ vraagt en / of bezit. Waar het minst gelogen wordt. En daar gaan we bijdragen aan de creatie van ‘uitwisselplekken’, ‘cretieplekken’. Waar de ‘westerling’ de koude winter door kan brengen. En samen met Afrikanen aan de slag gaan. Bv drie dagen per week. Zij leren van ‘ons’ wij van hen. En we werken samen.

En in plaats van dat Afrikanen uit oorlogsgebieden in Afrika naar Nederland komen - waar het inderdaad al behoorlijk ‘druk’ is, kunnen die mensen op hun continent blijven en naar een dergelijke town ‘flownen’. Niet meer de separatie van ‘100% vluchtelingen’ op 1 hoop, maar ‘mixen’ met andere mensen. Op een gezonde manier. Een helend constructief milieu maken. En ‘afspreken’ dat iemand na drie jaar weer doorflowed naar andere plakken op de wereld, indien het ‘te vol’; wordt.

En de landen waar die mensen vandaan komen uitleggen dat een ‘goed’ regime de reden is dat die mensen hun land verlaten. En als er meer en meer mensen een land met een corrupte baas verlaten, dan heeft de baas niets meer om te parasiteren. Als er geen slaven zijn, is er dan een slavenhouder?

Voorkomen verkrachtingen, kindmisbruik etc: DNA opslag

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

Dit punt valt waarschijnlijk buiten de 11 punten scoring scope. De diverse partijprogramma’s worden niet op dit punt gescored.

[TODO: UItwerken, idee: eerst maar s van alle mannen en pas als blijkt dat vrouwen ook veelplegers zijn ook vrouwen?. Maar wat te doen om misbruik te voorkomen, veel gehoord: in 2e wereldoorlog, de Joden... Privacy?]

http://www.nu.nl/binnenland/2966629/61-procent-wil-dna-opslag-alle-nederlanders.html

DNA afnemen is mogelijk zinloos, zie deze link. Dat zou einde ‘DNA’ discussie zijn...


Stoplichtvrije fiets verbindingsroutes

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO PzP beleid - richting beschrijven]

[TODO drie scoring punten toevoegen]

Dit focuspunt haalt het waarschijnlijk niet om tot de 11 scoringspunten scope te komen.


Regelgeving die verkeer opwekt elimineren

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO PzP beleid - richting beschrijven]

[TODO drie scoring punten toevoegen]

Dit focuspunt haalt het waarschijnlijk niet om tot de 11 scoringspunten scope te komen.

Voorbeeld: Waarom mag je niet op je werk slapen? Het feit dat we bedacht hebben dat we elke dag heen en weer moeten rijden van onze ‘woonplek’ naar ons ‘werk’ veroorzaakt veel files en stress. Waarom eigenlijk? Thuis je werk kunnen doen is uiteraard het mooiste, maar dat staat de PIC’s in de weg op dit moment. [TODO: link naar PIC’s toevoegen]


Vrouwmisbruik / human trafficking verminderen

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO PzP beleid - richting beschrijven], [TODO drie scoring punten toevoegen]

Dit focuspunt haalt het waarschijnlijk niet om tot de 11 scoringspunten scope te komen. Maar misschien ook wel, input gewenst: cijfers over hoeveel vrouwen / meisjes misbruikt worden.

‘Human trafficking’ is een term die slaat op mensenhandel. Een vorm van moderne slavernij en verkrachting. Klassiek zijn de voorbeelden van vrouwen en meisjeshandel voor de prostitutie en de porno industrie. Maar het punt kan breder gezien worden: het schijnt dat in Japan meer dan 30% van de vrouwen huiselijk geweld ondergaat. Wat zijn de cijfers in Nederland? [TODO]. Als ik vrouwen die ik spreek mag geloven, dan denk ik dat maar zo 10% van de vrouwen ooit in haar leven verkracht is of aangerand (denk ook aan incest ed).

Voor de industrie is 1 simpel middel: zorgen dat er geen geld meer in omgaat. Kortom: betaalde porno websites mogelijk verbieden of ontmoedigen. Idem voor ‘betaalde geslachtsdaad’ of intimiteit. Als er een andere weg is, prima, dan doen we dat, maar tot die tijd... en de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de consument (in dit geval mannen): betaal je voor porno of sex, dan ben je supporter van een heel zwarte industrie. Noot: dit punt gaat niet over dat ‘sexplaatjes’ fout zijn. Of dat porno (afhankelijk van de definitie) fout is. Of dat het aanbieden van sex aan mannen fout is. Waar het hier om gaat is dat als die niet in absolute vrije en bewuste wil gebeurt dat het gezien kan worden als misbruik, of zelfs verkrachting. En schending van de souvereiniteit van de mens. Meer dan 70% van de vrouwen in de prostitutie schijnen dit niet te doen uit vrije wil. Het Red Light district in Amsterdam, waar dronken hooligans een vrouw komen ‘nemen’. Waar we als Nederlanders in de wereld om bekend staan. Iets om trots op te zijn? Dacht het niet. Ik zie het meer als een barbaarse vorm van vrouwmisbruik. Gelegaliseerde verkrachting. Zware, bewust chargerende woorden. Om de discussie los te maken.

Lees -voordat je reageert- in ieder geval de boeken van Maria Genova eens, die gaan vaak over dit thema.

Een mogelijk middel om vrouwen en meisjes te beschermen tegen ‘foute mannen’ is een publiek maken welke mannen wanneer wat gedaan hebben. Transparantie. Geen schandpaal, maar een transparantiepaal. Redenering: Gaat respect naar ‘andere’ vrouwen er niet om dat je vertelt wat jouw overkomen is, om andere vrouwen dat lot te besparen? En wellicht kunnen we dan direct de schande en schaamte voorbij. En niets helender dan delen. Delendhelen. En nog iets om over na te denken: Is de privacy van een loverboy belangrijker dan dat jouw dochter de prostititie in gaat? Denk bijvoorbeeld aan wat Joran vd Sloot (mogelijk) in Thailand aangericht heeft. En in Zuid Amerika. Juist omdat we niet transparant waren. Een intransparantee wereld is het fijnste wat je voor boeven kunt organiseren... Maar... het ‘slachtoffer’ (gek woord, beter niet meer voeren misschien, offer?) is degene die in de basis beslist... aan de andere kant, als er het potentieel lot van tientallen andere vrouwen vanaf hangt. Iets voor een ‘Transparantieraad’ om over te beslissen. Geen advocaten bijhalen als het niet hoeft, die gaan alleen maar Regels toepassen (mn door mannen geschreven regels[4] overigens). En die zijn gebaat bij een intransparante wereld, dat is goed voor hun portemonnaie. Wie weet dat blijkt dat in veel gevallen zij niet eens meer nodig zijn... Imagine.

Studie - leningen - universiteit

Focalizer Iwanjka. Medefocalizer1, Medefocalizer2: [Jij wilt dit misschien zijn, mail iwanjka@gmail.com]

[TODO PzP beleid - richting beschrijven]

[TODO drie scoring punten toevoegen]

Dit focuspunt haalt het waarschijnlijk niet om tot de 11 scoringspunten scope te komen.

Even heel beknopt, meer later: Leningen zijn niet ok (stelling), dus studenten in schuld brengen is evil. Gecombineerd met eerdere stelling dat -betaald- werk opraakt tevens onzinnig aan het worden: waar ‘leiden’ we die mensen voor op? Wat voor beelden en ‘hoop’ geven we ze? In ieder geval onterechte verwachtingen.

Maar waar moeten we die studies dan voor betalen? Er is me ooit eens verteld dat 1 jaar studie per student 1 ton kost (tijdens mn studie informatica). En wij betaalden maar 2000 euro collegeld. Is op zich aardig buiten proportie.

Maar... mijn huidige beeld is dat het hele scholing / studiesysteem voor geen meter klopt: Ik ben zoveel mensen tegengekomen die in 5VWO maar wat ‘uitgekozen’ hebben want ‘je moet toch wat’. En dan 5 jaar kentterhard blokken en een papiertje halen. En na zes jaar en een burnout besluiten dat je iets anders wil doen. Maar dat je niet meer kan studeren en dat bovendien de vers aangetrokken hypotheek betaald moet worden (of huur).

Ik geloof veel meer in een ‘life time learning’ model. Waarbij mensen zich continu bekwamen voor wat ze op hun pad krijgen. “Leren leren” en “Uitvinden wat je wilt” zijn de belangrijkste eigenschappen om dit te kunnen. Maar dat wordt ons doorgaans afgeleerd op de lagere en middelbare school, en afhankelijk van onze ouders ook door onze ouders.

Maar wie moet dan die studie betalen als er dadelijk geen geld meer is? Punt van nader onderzoek... maar wie weet kunnen we iets met een urenbank? Een ‘student’ doet iets zinnigs en een ‘leraar’ geeft college. En wie weet dat die student ook wel uren kan ‘verdienen’ door bv anderen of kinderen les te geven? “The teached becomes a teacher”. Ik denk dat die urenbanken een gouden toekomst hebben. En ze bestaan al... Voorbeeld: E-Flux timebank

En dat gedoe met huisjesmelken van studenten (hun nood iemands anders brood) ‘moet’ ook maar s afgelopen zijn. Oplossing volgt (wellicht).


Asymmetrische / symmetrisch aandelen

[TODO toevoegen ‘symmetric stocks’ en ‘assymetric stocks’ aan het GGD]

Opgevoerd nav van overname SNS door de staat. En ‘discussie’ met Marco dat hij stelt dat het als diefstal voelt. En dat Iwanjka zegt: “aandeelhoudes zouden eigenlijk zelfs bij moeten betalen”. In essentie gaat het er om dat er een ongelijkheid is tussen de winst / risico marge tussen aandeelhouders en de maatschappij: bij winst is de winst voor de aandeelhouder, niet de maatschapij. Bij verlies verliest de aandeelhouder alleen zn inleg (zeg ter waarde van 10.000 euro), maar de restchuld van het vehikel voor de maatschappij. De BV / of in Engels Ltd LIMITED ACCOUNTABILITY (minimale aansprakelijkheid, het woord zegt precies waarom de ellende met banken ontstaat)) gaat failliet, of wordt overgenomen. Risiconemers / drijvers gaan vrijuit: directeuren, aandeelhouders, werknemers. Daarom bestaan er in de flowconomy alleen maar ‘symmetric stocks’: waarbij de verhoudingen risico / winst maatschappij en dragers gelijk/kloppend zijn. Nu, in voornoemd voorbeeld kan voor die 10.000 euro aandelen kapitaal zeg 100.000 euro schuld uitstaan. Die eigenlijk ‘gedragen’ / veroozaakt wordt door de aandeelhouder in de onderneming. Maar die daar bij een failissement niet op aangesproken wordt. Raar. Iconomy in action. De aandeelhouder zou dus navenant aangesproken moeten worden op de schuld in de maatschappij die hij veroorzaakt. Simpel as that.    


Sideletters overheid

Nav instorten SNS, overname door staat. Dat ons alleen verteld wordt dat er ‘maar’ 3 miljard betaald hoeft te worden. Idem de 17 miljard indertijd voor Fortis-ABNAMRO, dat ons niet verteld wordt dat de staat indirect voor honderden miljarden garant staat voor leningen, vastgoed prijzen, etc. Staat allemaal op de balans van BV Nederland. Dwz zou er op moeten staan.

Herineer u zich de Enron affaire? De bank presenteerde halluyah cijfers. Aandeelhouders enthousiast. Aandelen Enron omhoog. Directeuren mega dikke bonussen. En poef Enron faillilet. Uit onderzoek bleek dat het bedrijf ‘onder water’ afspraken had gemaakt die geheim gehouden werden. Aansprakelijkheden, die er toe leiden dat bij een bepaalde gebeurtenis de organisatie wellicht voor miljarden moest betalen.

Side Letters heten die in accountancy jargon. Google er s op. En op ‘Enron Affaire’. Het leidde indertijd tot het aanscherpen van de financiele regelgeving. Sarbanes Oxley, Tabaksblat, en nog meer blabla. En heeft het geholpen? Nee, al de regels maakten alleen maar dat banken nog scherper aan de wind konden zeilen (mede dankzij regelgeving als Basel II).

Wat is nu de link met de overheid? De overheid staat voor honderden miljarden garant voor de aansprakelijkheden van Fortis, SNS, ABN AMRO. Kijk maar naar hun balans totalen, dan weet je waar het over gaat. De som van Nederlandse banken is over de paar BILJOEN... en dat is de ‘Risk at Deafult’. Dat is het risico wat de staat loopt als het maximaal mis gaat. Wel, al is het maar ‘10%’ mis, dan gaat er een geheel bruto nationaal product op om dat gaat te vullen. Kan niet. Dits zijn  ook Sideletters.

De ondergang van Enron leidde indertijd tot ik meen de ondergang van Anderson consulting, een top 5 global consultancy firm. Omdat zei hun taak als financieel controleur (‘de geest’) niet beoefend had. Wie is de accountant van de staat? Misschien wel de bedrijven waar Bos en Balkende zijn beland? Zie daar de verbanden, en dat alles elkaar de hand boven het hoofd houdtt.

En als je bedenkt dat de buffers van banken primair gestut worden met de vermeende waarde van onze huizen.. en dat die jaarlijks 6% dalen. En dat we in Nederland als nergens ter wereld een VERLIESVERDUBBELAAR gemaakt hebben (hypotheekrente aftrek). En dat die ‘winstverdubbelaars’ bij wet verboden zijn geraakt. Maar dat de staat het nog gewoon mag doen....

Dan weet je dat er in Nederland een mega mega big bang zit aan te komen. En dit is geen ‘doemdenkerij’, die is risicomanagement. Iets waar ik in de bankensector voor opegeleid ben. En wat deed je dan als projectmanager? Dan onderkende je het risico, schat de kans in. Schat de impact in. En neemt adequate maatregelen.

Hoogtijd dat de overheid en politieke partijen het risico van een failliet Nederland op de agenda zetten. En er is denk ik maar 1 antwoord: een parallel economie starten. Die niet gebaseerd is op schuld. Met een nieuwe munt. De Flora misschien? Een parallel munt. Dus niet of de een of de andere. En wellicht een urenbank ipv een ‘geldbank’.

Jajaaa....


Onderkennen risico dijkdoorbraak, nemen maatregelen

Focalizer: Theo Lalleman, co: Iwanjka, xxx

“Het risico van een dijkdoorbraak is groot en de impact ook”. Als de overheid geen actie neemt, dan is het zaak dat inwoners zelf een ‘risicomitigatie’ organiseren: Scenario’s als de dijken breken, risicolocaties in beeld brengen, ‘focalizers’ per regio benoemen, steunpunten maken waar mensen kunnen overleven, etc, etc.”

Woon jij ONDER DE ZEESPIEGEL? (even checken kan geen kwaad)...

10 miljoen mensen leven ONDER NAP.... als in de winter het water zeg 5 graden celsius is, dan kan het maar zo na een halfuurtje gedaan zijn (onderkoeling). Stel je het eens voor... je naasten, je kinderen... je vrienden? Heb je het beeld voor je? Mooi... actie? Begin met deze facebook groep te joinen.

Dijkcoop oprichten? (Specifieke cooperatie voor Nederland).

Primaire homepage: http://www.dijkveiligheid.nlJeugdzorg - destructieve elementen oplossen

[TODO: verhaal hier schrijven, visie tav hulp aan jongeren, ontwerprichtlijnen daarvoor en primaire scoringscriteria voor partijprogrammas inzake jeugdzorg / jongeren hulp organisaties]

Kopie uit Changemakers NL groep op facebook:

Iwystars Iwanjka

Ik teken nog maar heel weinig petities, omdat ik het gevoel heb dat het niet een 'structureel project' is. Voor deze petitie heb ik een uitzondering gemaakt, en wel getekend... ken zo 5 a 10 mensen in mijn directe omgeving, met 'gedonder' met jeugdzorg, en waarbij de verhalen voor mij overduidelijk een falend instituut beschrijven. En de politiek hult zich in stilzwijgen en nevels... as far as I can see... of, welke drie partijen zijn volgens jullie het 'best' bezig de problematiek aan te pakken? Dan neem ik dat direct op in de PzP-scorecard (Programma zonder Partij)... de petitie http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg

Stop machtsmisbruik door WSJ en Jeugdzorg | petities.nl

petities.nl

Minister Rouvoet reageerde op onze petitie met "Ik herken de geschetste problemen niet" Enige punten zijn niet meer up-to-date, maar helaas is het belangrijkste de WAARHEIDSVINDING bij deze organis...

Like ·  · Unfollow post · Share · 24 minutes ago

PzP-voorbeelden rakend aan jeugdzorg: Link1

[TODO: overzicht score per partij, meest ‘beste’ partij op dit punt]

Openbaar vervoer - Pilot gratis OV?

[Nog verder uitwerken redenering ed]

Landen en steden met gratis OV (ervarinsgdeel plekken):

APPENDICES

I - Actueel nieuws in relatie tot het programma

Artikel

Toelichting in relatie tot het PzP en de Novaglobe systeemarchitectuur.

http://www.nu.nl/economie/2818230/veel-gemeenten-willen-minder-sociale-woningen.html

Gemeentes (O verheid) zijn bedrijven geworden die ‘winst’ moeten maken op een functie waar ze helemaal geen winst op zouden moeten maken. Spannen daarmee samen met het B edrijfsleven. Waarom kan de grond niet gratis te beschikking gesteld worden? Overhead... Iconomy.

http://www.nu.nl/politiek/2818562/oppositie-rekent-rutte-recessie-.html

Voorbeeld hoe de egocratie werkt. Als de hele wereld in recessie inglijd, hoe kan je dan een kabinet hier voor verantwoordelijk houden? Dom gedoe, en levert alleen maar meer brokken en onzin oplossingen (omdat de kern van het probleem niet opgezocht of onderkend wordt omdat politici alleen maar met elkaar aan het harrewarren zijn’.

http://www.nu.nl/politiek/2818857/schuldencrisis-overkwam-ons-.html

Over Egocratie, competitie in de politiek en onbekwaamheid van leiders: snappen alleen de iconomy, maar weinig over ware economie (duurzame huishouding).

http://www.nu.nl/economie/2819779/spaanse-overheid-pompt-19-miljard-euro-in-bankia.html

In NL gaat het nog harder zakken logischerwijs, wat zegt dat over de Nederlandse banken die voor zeg 1 biljoen hebben uitstaan aan hypotheekleningen? Feitelijk al failliet. Dus?

http://www.nu.nl/economie/2827132/fiscus-overweegt-inzet-deurwaarder.html

http://www.nu.nl/buitenland/2830527/breivik-heeft-asperger-en-tourette.html

Zou het niet gewoon kunnen dat wat Breivik deed een uitwas is van een zieke maatschappij? Al het ontsporend gedrag moet een psychiatrisch label krijgen om ons zelf weer in slaap te praten dat met de ‘maatschappij’ niets mis is... wie weet zijn maatschappij (en GGZ) wel de oorzaak...?

http://www.nu.nl/binnenland/2831131/medicijnonderzoekers-houden-resultaten-achter.html

http://www.nu.nl/economie/2852202/beleggers-en-gemeenten-verdienen-goed-parkeergarages.html

Voorbeeld BO-Complex

http://www.nujij.nl/economie/financiele-ramp-dreigt-voor-amc-en-vu.19264849.lynkx#axzz27pkxPlUr

Geen derivaten meer doen (verdwijnt ook al als we geen aandelen en schuld meer doen) Elimintate-Primary-Iconomy-Constructors (PICs)

*

http://www.nu.nl/binnenland/2938203/zorgen-scp-jonge-gezinnen.html

#Onderbouwing-Flipped-Maslow-Pyramid-Theorie zie Novaglobe boek. "Mensen onderschatten welke verplichtingen ze aangaan"

Ja, jonge gezinnen met kinderen gaan het hardst door de shredder momenteel... en wat voor kinderen gaat dat opleveren? Trek maar alvast een paart ton Ritalin uit de kast... #ADHD-Ligt-Zwaar-Op-De-Loer

http://www.nu.nl/economie/2967074/ing-stort-1125-miljard-euro-terug-in-staatskas.html

Is de 30 miljard oid garantstelling voor Amerikaanse hypotheken al van de balans van BV Nederland? Heel wat substantieeler dan die 1 miljard aflossing... ING lacht zich suf... domme politici laten oor aan naaien. Waar is Wouter Bos nu om het te fixen?

http://www.nu.nl/buitenland/2970536/strauss-kahn-schikt-met-kamermeisje.html

http://ifproductions.nl/justiceforsale.nl

Justice for sale. Ook in NL by the way? Iig in Congo. En in Amerika.

http://www.nujij.nl/economie/vvd-wil-kort-geding-bij-oneerlijke-concurrentie.21409482.lynkx

Reactie op het artikel: Deze discussie is zooo iconomisch. In een flowconomisch economisch systeem speelt dit niet. Flowtowns zijn zelfvoorzienend in de basis. Dat dan een waardeketen door 'anderen' overgenomen is geen probleem. Eten, wonen, scholing alles blijft overeind. Zo niet in de iconomie (omvallende banken, leraarsalarissen die niet meer betaald kunnen worden). Global cooperations (waardeketens) zorgen ervoor dat productie in ecobalans plaatsvindt.

II - Informatie items

[TODO evt deze secties in een apart document onderbrengen om het PzP compact te houden, max 40 a4tjes, per focupunt max 1 a4]

Het doel is het PzP in de kern heel compact te houden. Maar beleid gaat over nuances. En praktische voorbeelden, richting, meer bronnen, dialogen, redevoeringen. Die items worden opgeslagen in deze bijlage. Vaak een 1 op 1 kopieer actie, zonder verdere redigering. Dus val niet over stijl of opmaak. Of als wel, overweeg aan te bieden dat mooier te maken, eea is best bewerkelijk, en we zijn altijd op zoek naar redactieleden... be the change.

PzP-Voorbeeld1 - (Inzake social media / privacy / rechtsstaat)

Pffff heftig! Tranen over mn wangen! Heel erg triest en leef met iedereen mee die van dit meisje hield!

Bekijk deze video op YouTube:<br/><br/>http://youtu.be/wtUSGeFksi8

Gepost door Melissa Krikken, en reactie verloop:

Amanda Todd: Struggling, Bullying, Suicide, Self Harm - FULL VIDEO

youtu.be

'My story: Struggling, bullying, suicide, self harm' by Amanda Todd NOTE: THIS IS NOT ME I have uploaded this video so it is viewable in Germany and on mobil...

Unlike ·  · Unfollow post · Share

PzP-Voorbeeld2 -  Door Lea Manders gepost in MenS groep fb, over medicijnen (grootste kostenpost)

Lea Manders

EN DIT MAAR EENS GOED TOT ONS NEMEN!

Volgens Schellekens kost de productie van het medicijn van Pompe een paar duizend euro per patient per jaar. De farmaceutische industrie vraagt er een half miljoen per jaar voor. Niet terecht volgens Schellekens, omdat patientenonderzoek bij weesgeneesmiddelen goedkoper is door de kleine groep die onderzocht wordt. Schellekens geeft voorbeelden van medicijnen die honderd keer te duur verkocht worden.

De Volkskrant vroeg de professor hoeveel we in Nederland per jaar aan medicijnen uitgeven. Dat ligt volgens Schellekens in de orde van grootte van 10, 12 miljard. "Het is de snelst stijgende post binnen de zorgsector. Altijd hoor je dat de kostenstijging in de zorg door de veroudering komt, maar dat is een vreselijk misverstand. (...) Een groot deel van dat geld besteden bedrijven aan bescherming van hun exclusieve positie. Als je dat kapitaliseert schat ik dat wij, consumenten, een miljardje of 5, 6 te veel betalen."

Schellekens betoogt dat de bescherming door octrooien niet langer te verdedigen is. "Ze zijn immoreel omdat ze medicijnen voor het grootste deel van de wereldbevolking onbereikbaar maken." Hij bepleit geen octrooien meer te verlenen op medicijnen, de prijzen zullen dan met wel 80 procent zakken. Volgens zijn inschatting "bespaart de wereld minimaal 400 miljard euro, meer dan genoeg voor fundamenteel en op duurzaamheid gericht onderzoek naar nieuwe medicijnen."

https://www.vrijschrift.org/serendipity/index.php?%2Farchives%2F144-Medicijnfabrikanten-krijgen-geld-voor-gebakken-lucht.html


PzP-Voorbeeld3  - Voorbeeld werking Iconomy, aspect GGZ, kinderen, drugs, Ritalin, pharmacie

Noot: waar het hier over gaat is dat onze overheid en ‘moraal’ heel scherp en repressief is op zaken als cannabis. Maar -gechargeerd- gelijkertijd via de dokter kinderen vol stop met Ritalin, de noemer dat kinderen een ziekte hebben.  Een ‘werkzame’ stof in Ritalin is hetzelfde als speed. Een drugs. En ja, natuurlijk worden kinderen dan kalmer... of reageren ze op de stof. Iemand in grote psychische nood neemt ook drugs als ‘redemption’. Lessen:

 1. Tijd om na te gaan wat de werkelijke oorzaak is dat kinderen ‘ADHD gedrag’ vertonen: misschien is het wel omdat zij zoveel ‘moeten’, hun ouders zo druk (afwezig?) zijn, zo vroeg op een creche gestopt worden, gebrek aan natuur en lichaamsbeweging. Teveel ongezond voedsel: E-nummers, (teveel) vlees, suiker, snoep. Laten we eerst dat eens uitzoeken.
 2. Of we het beleid op stoffen die inwerken op de psyche niet meer op 1 lijn moeten brengen. En vooral in ogenschouw moeten nemen wat de werking is van de iconomy: er loopt een leger lobby isten in Den Haag rond voor producten die geld opleveren. Zelf cannabis verbouwen levert geen geld op, dus de iconomy zal tegen zijn. Simpel. Noot: dit is geen pleidooi om iedereen cannabis te laten roken, de cannabis via de coffeeshop bevat naar verluid wellicht 10x meer bedwelmende stofjes als 30 jaar geleden. En de negatieve bijwerkingen van cannabis (fysieke apathie, lusteloosheid, tot niets meer komen) zijn mogelijk bijwerkingen met een enorme negatieve impact op de mens. Kortom: voor alle ‘bedwelmende’ middelen 1 beleid opstellen of het nu farmaceutische middelen zijn, roken, alcohol, cannabis, etc...

En een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

(Iwanjka: ik heb het filmpje nog niet gezien).

Verwijzingen:

 1. Boek ‘Wat je niet verteld is’, Sarah Morton. Over opvoeden van kinderen en de uitwerking van onze huidige maatschappij op een kind. Meer informatie (boekenroute.nl), of  de website van Sarah Morton, inclusief recencies op het boek.

PzP-Voorbeeld5 - Gerelateerd aan school

Verwijzingen:

 1. Mbt huiswerk, via Titia Bruning facebook, Link 

PzP-Voorbeeld6 - Gerelateerd aan instutuut justtie en Demmink

 1. Leider(s) in justitie hebben de schijn tegen... wat gaan we daar aan doen? Bv Dossier Demmink. Input voor de PzP-Balanced Score card: Pluspunten voor (Kamerleden van) VVD, PvdA, SP, CDA en 50Plus en PVV (volgens de link) 


PzP-Voorbeeld7 - Gerelateerd aan huidige rechtsysteem goedkeuring verkrachting door mannen in naam god

Sheida Mohebbi

16 minutes ago near Ouder Amstel ·


PzP-Voorbeeld8 - Over de iconomische media nav Demmink en WAC-Rotterdam

Beursgenoteerd, aan banden van overheid, etc.

Zie deze video:

http://youtu.be/ptzxX4ciRt8

Van facebook dd 31 oktober 2012:

Demmink protest? Mainstream media PowNed stuurt naief meisje

www.youtube.com

Op 28 oktober 2012 organiseerde JDTV, Occupy Den Haag en Anonymous een protest tegen de hoogste ambtenaar van ministerie van justitie; Secretaris-Generaal Jo...

Unlike ·  · Unfollow post · Share · 8 hours ago near Rotterdam, Zuid-Holland

PzP- Voorbeeld9 - voorbeeld falen rechtsysteem: privacy kind verkrachter belangrijk dan verkracht kind [16nov2012]

http://www.nu.nl/algemeen/2958887/gevluchte-pedofiel-weer-in-fout.htmlDaarom een 'global transparancy and tracking system'... dit 'mag' gewoon niet gebeuren. En het is zo simpel tegen te gaan. maar ons justitieel apparaat zit dwars. Strange...

In herontwerp van t systeem stel ik naam "Transjustice" voor, foor het ecodomein wat hier over gaat. Tranparantie zit in het 'ding' geschreven... je behoud je privacy. totdat je de itegriteit van andere schaadt... dan ga je aan de transprantiepaal... wat is belangrijker: de 'privacy' van een kindvekrachter of dat een kind verkracht wordt?


PzP-Voorbeeld10 - Bankenwinst en hypotheekverlies

Winsverdubbelaars zijn inmiddels verboden. Hypotheken zijn in feit ook winstverdubbelaars, maar net zo goed dus verliesverdubbelaars. Waarom verbieden we die niet?

In het nieuws vandaag: 1. 700.000 huishoudens onder water. En zitten dus feit in de schulden. En nog 5% er af en deze mensen zijn defacto failliet (of naderen dat). 2. ABN AMRO maakt 1.2 miljard winst.

Hoe kun je dat nou rijmen als lands bestuurder? Hoe ziek? Gebruik die 1.2 miljard om de hypotheekschuld te verkleinen van de slachtoffers van de banken. Warren Buffert zei eens ‘Financial Derivatives are Weapons of Mass Destruction’. Derivatives zijn afgeleide producten. Van geld. Call opties, put opties, swaps, maar ook... hypotheken. Kortom, de hypotheken massa is 1 gigantische financiele atoombom. En jan modaal is niet opgeleid om die producten te doorgronden. Dus die kun je niet ‘schuldig’ verklaren. Je kunt wel onze politiek leiders die zorg dienen te dragen voor deze mensen schuldig verklaren. Onze topeconomomen. En met name de minister van economische zaken.

Maar schuld is tamelijk zinloos, zij hebben ook de MBA’s gevolgd, waar ze volgestouwd zijn met economische modellen, die feitelijk niet blijken te kloppen (beluister een presentatie van Raoul Schepers en dan snap je het).

Maar wat is nou de oplossing? In het PzP wordt een ‘Generaal Pardon Regeling Hypotheken’ voorgesteld. Maar het kon daar wel s te laat voor zijn. Misschien moeten we gewoon gedwee de neergang van de iconomie ondergaan. Laat maar gaan, is niets meer aan te doen. En ons vooral richten op de wederopbouw van Nederland (en daarna de wereld). Dus vooral een parallel systeem maken, zodat onze economie weer kan floreren. Los van euros’s en s’gulden... Daarom zijn alternatieve waardesystemen cruciaal. Lokale currencies, ruilhandel in natura, urenbanken. En liefst zoveel mogelijk naast elkaar.

Zodat banken nooit meer een monopolie krijgen op geld, zoals nu.

Links:

 1. Artikel 700.000 woningen / hypotheken onder water: http://www.nuzakelijk.nl/economie/2959543/700000-woningen-onder-water.html
 2. Artikel ABN AMRO maakt 1.2 miljard winst (lekker makkelijk trouwens als de belastingbetaler het fundament is onder deze staatsbank... ontslagen bij ING, Delta Lloyd, etc. Oneerlijke concurrentie? Zalm.. tja): 1.2 miljard winst voor ABN AMRO http://www.nu.nl/economie/2959764/nettowinst-van-12-miljard-abn-amro.html En als ik (Iwanjka) je nou vertel dat banken vooral winst maken door die hypotheken, de huizen die als onderpand voor van alles en nog wat gebruikt worden? Daar gaat dadelijk iets knellen.. en wie kan dan weer de bank en de directeursalarissen gaan betalen? 25 miljoen gouden handdruk voor Rijkman was het niet? Ik denk dat al die mensen die geld gemaakt hebben (of nog krijgen) met deze business dat wat ze nu nog hebben mogen gaan inleveren om hun slachtoffers uit hun schuld te hebben. En hooguit 2x bijstand overhouden per maand. Lijkt me eerlijk.
 3. Raoul Scheepers, waarom de huidige economische modellen niet kloppen. http://vimeo.com/16326604 (Raoul is lid van de economie council Deniesa).

PzP-Voorbeeld11 - Congo - VN - Koningshuis - Irak - Iran - PIC’s

Dialoog met Gia Ibarra (Oprichtster ‘Artists4freedom’, gestart

Gia Ibarra

33 minutes ago via Mobile ·


PzP-Voorbeeld12-Cannabis-Alcohol Beleid

Facebook:

PzP-Voorbeeld13 - Truthfinding en justice - Jorge Zorreguitta

Tijd om een dossier op te stellen en publiek te maken. En vervolgens daar wellicht consequenties aan te verbinden. Ook misschien iets voor:

 http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/

Dd 26 november 2012 via

Arend Grootmeester

Wanneer wordt Jorge Zorreguitta berecht?

Like ·  · Share · 3 minutes ago ·

Arend Grootmeester:

Wat me verbaasd is dat er eigenlijk overduidelijk bewezen is dat Zorreguitta moet hebben geweten van de misstanden tijdens de Argentijnse dictatuur waar hij deel van uitmaakte. Ondanks dit loopt hij nog altijd vrij rond. Neem je Miloscowitz, alweer een paar jaar terug, die werdt meteen naar het Strafhof gebracht. Klassenjustitie?

Iwanjka: Idem Kabilla.  Zie Congo programmapunt.Pzp-Voorbeeld14 - Over ‘bevechten’ van het systeem, liefde en lijden

Iwanjka abstract van dialoog op Facebook, met Angie Gega artieste en van de voortrekkers van Artists4Freedom, California. Tzt wellicht kopieren naar de internationale variant van het PzP (Program without Party, PwP)

Angie Gega

8 hours ago near Studio City, CA ·

PzP-Voorbeeld15-DNA afnemen uberhaupt zinloos?

Christa Rihani Ooms shared a link via Dutch Revolution.

11 minutes ago

Politie fel tegen opname agenten in #DNA Database - Ho even! Was het eeuwige mantra niet "Als je niets te verbergen hebt, dan heb je ook niets te vrezen?"

Politie fel tegen opname agenten in DNA Database

zaplog.nl

Like ·  · Share

PzP-Voorbeeld16 - Burgermeester laat zich uitbetalen in local currency

Uit facebook groep ‘Omgekeerde Economie’ 10 december:

Barry Voeten
Die snapt t!

New Mayor Takes Entire Salary in Local Currency

www.treehugger.com

There was a time when local currencies were usable only at food co-ops and yoga studios. When a city mayor elects to take his entire salary in local notes, you know things are changing.

Like ·  · Follow post · Share · Yesterday at 18:04

http://www.treehugger.com/economics/new-mayor-takes-entire-salary-local-currency.html

Bristol1st.com/Screen capture

From Banksy-themed bank notes to a policy that allows businesses to pay their taxes in local currency, the high-tech, mainstream Bristol Pound has been shaking up the somewhat worthy, idealistic image of local currency schemes.

That looks set to continue. As reported at The Guardian, George Ferguson, the independent candidate just elected mayor of my hometown of Bristol, England has elected to take his entire salary in local money:

Of his salary – currently £51,000, though the figure could change – Ferguson said he would take it in Bristol pounds, a currency introduced this year and proving a success. Thanking the voters for entrusting him with the "ultimate project", Ferguson said Bristol had a minor link to London but a more important link to the rest of the world. "We are a proud provincial city," he said. "We are pretty self-contained and we are independent."

Besides this major gesture toward a sustainable, localized economy, Ferguson's campaign promises also include a hefty commitment to an integrated transit system and a promise to make parts of Bristol traffic free on the first Sunday of every month.

Let's see how he does.

PzP-Voorbeeld-17 ‘fairstocks’

Iwystars Iwanjka
http://www.nu.nl/economie/2978812/bankenplan-legt-risico-bij-aandeelhouder.html

Bankenplan legt risico bij aandeelhouder

www.nu.nl

LONDEN - De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben maandag een plan gepresenteerd hoe om te gaan met grote banken die dreigen om te vallen.

Like ·  · Unfollow post · Share · about an hour ago

PzP-Voorbeeld-18-Over melk en het slachten van baby koeien (kalveren)

Alex van der Made

Eigenlijk zijn melkkoeien fabrieken op pootjes. Normaal geeft een koe 3 a4000 liter per jaar. Een biologische 6000 en een reguliere koe 10.000 liter. De koeien staan steeds vaker binnen. De kalfjes worden na de geboorte gelijk weggehaald bij de moeder met vreselijke gevolgen.Ze bouwen geen band op met de moeder,kunnen slecht soorteigen gedrag ontwikkelen en krijgen een slechte weerstand, waardoor ze snel antibiotica nodig hebben wat ook weer slecht is voor de mens, ze wordt er resistent voor. De melk wordt verkocht aan de consument, hoezo stelen? Niet aan meewerken dus en stoppen met zuivelconsumptie! Ook voor jezelf veel gezonder!

Like ·  · Unfollow post · 9 hours ago

PzP-Voorbeeld19-Relationship Status - oorlog, hooligans, voetbal

Iwystars Iwanjka

about an hour ago ·

PublicFriendsFriends except acquaintancesOnly meCustomClose friendsSpecialSee all lists...01-NederlandsClilmbersAfricaprogrammersMet while travelingNovaglobe AcademyAmersfoort AreaUniversiteit TwenteHerman Jordan CollegeGlobal Freedom ConcertsDe Fotografe.eu - Heidy BrakenhoffTheGoodThingFamilyAcquaintancesGo Back

PzP-Voorbeeld-20 - Over chippen, sign of the beast, dollar, icons, huidig geldsysteem, flhora’s

Uitgebreide inleiding / toelichting PzP

Dit document bevat een ‘programma zonder partij’. De reden om het een partijloos programma te laten zijn, is dat het op die manier hoopt bij te dragen aan het zinloze karakter van de Nederlands partijpolitiek (‘egocratie’). De concurrentie zorgt ervoor bijvoorbeeld voor dat goede ideeen van de ene partij zwartgemaakt worden door een andere partij. En vervolgens niet de weg naar manifestatie vinden, omdat het poltieke systeem dit saboteert. Het partijbelang -en dat van individuen binnen die partijen- staat vaak boven het belang van de samenleving.

Door een programma te schrijven dat niet gekoppeld is aan een specifieke partij, hopen de onderschrijvers dat partijen zich vrijer voelen om gedachtengoed over te nemen. Kopieren mag, sterker nog wordt toegejuicht.

Het programma krijgt input uit een werkgroep bestaande uit zeven leden genaamd ‘Werkgroep Harmonicratie Deniesa’. Waarbij Deniesa staat voor ‘De Nieuwe Samenleving’, en ‘Harmonicratie’ voor een ander politiek systeem. Via een afstem en dialoog structuur op het internet kan elk mens zijn stem laten horen met betrekking tot dit programma. De meest zinvolle reacties vinden hun weg naar een volgende versie van het programma. Op die manier schrijven diegenen die zich geroepen voelen samen dit programma. Binnen de internetwereld is daar een naam voor ontstaan ‘open source’: de creatie wordt gevoed door mensen die daar de zin en inspiratie toe voelen, zonder dat ze daar geld voor krijgen, hen dat vanweg hun ‘functie’ opgelegd wordt, etc. De werkgroep haalt haar inspiratie uit eigen inzichten, praten met mensen en de PzP groep (momenteel op facebook).

Het programma heeft de intentie om de klassieke politiek te overstijgen op zo’n manier dat ook bijvoorbeeld bewegingen als occupy, zeitgeist movement, de worldshift movement (Ervin Laszlo) en andere constructief activistische bewegingen zich er in kunnen vinden.

Een volgende activiteit is het voeren van overzicht op het internet in hoeverre de huidige politieke partijen het programma delen -of niet-. Op die manier ontstaat de ‘Open Stemwijzer’.

En als laatste is het doel een applicatie te realiseren waarmee mensen kunnen aangeven of ze dit programma steunen of niet. In andere woorden: als ze zouden moet kiezen uit alle partijprogramma’s, of ze dan op dit programma zouden stemmen. Er zijn bovendiend veel mensen die uit onvrede met ons politiek systeem niet stemmen. Ook die hopen we via deze weg toch een stem te geven.

Het programma is inititieel opgesteld door Iwanjka Geerdink, tevens voormalig campagneleider en vormgever van de landelijke poltieke partij Nieuw Nederland, en auteur van de boeken ‘Novaglobe’ en ‘Diagnose Levensklem’ (zie www.boekenroute.nl).


PzP-Voorbeeld20 - DHOEM- Arriva-NS

[TODO link naar GGD term DHOEM]

[TODO item in PzP toevoegen in punt als ‘Anti-synergie in vervoersbedrijf’]

Noot vooraf... ik ervaar de ‘attack’ van het ‘systeem’ op Majella behoorlijk als een ‘dementor’ uit Harry Potter die toehapt. Of een Zwarte Wolk in de boeken van Sarah Morton. Ziek van Angst zou je er van worden, met een Burnout als gevolg...

Een voorbeeld, opgetekend 2 december 2012.

Majella Blijdenstijn

9 hours ago near Zeist ·


PzP-Voorbeeld-21-Global Green Parties - Cooperatie

Toegevoegd omdat in Ecobalans en mondiale samenwerking een belangrijk item is [Todo - Topic maken van mondiale samenwerking]

Gekopieerd van de fb wall van Jolanda dd 8 december 2012.

Iwystars Iwanjkaposted toJolanda Verburg

22 hours ago

Hoi Jolanda, de europese green party waar je over blogde en voor naar Athene bent geweest, is dat een soort cooperatie van groene partijen? Ik hoop het! Dan voel ik een nieuwe coop komen, ook global!! cc Marco Novaglobe grtz, iwanjka

Like ·

PzP-Voorbeeld 22 - Over failiet van geldsysteem - lokale overheden - verdekte schuld

Nu.nl:

BARCELONA - De Spaanse regio Catalonië heeft de centrale overheid in Madrid om nog eens 9 miljard euro noodhulp gevraagd.

9 miljard... voor een ‘provincie’...

http://www.nu.nl/economie/3026508/catalonie-vraagt-miljardensteun-madrid.html

Zie

Comment Iwanjka aldaar:

Raoul Schepers sprak hierover op een presentatie van Keiwakker in amerfoort... in Duitsland schijnt het nog veel erger te zijn... De enige weg is dr uit. Uit de 'iconomoney' een parallele munt maken. Eerst maar s voor NL. Dan voor de wereld. #DeltaplanNL

Nog onder te brengen dingen:

 1. Nav ontruimen tentenkamp ter Apel:  Ik heb in het Programma Zonder Partij (#ngPZP) een programmapunt aangemaakt over 'vluchtelingen', en een voorstel hoe dit duurzaam te verhelpen... ecocare acres 'kopen' in veilige landen in bv Afrika lijken ook hier een weg...
 2. Economisch Deltaplan Nederland
 3. Invoeren Flora’s
 4. Mbt hypothekenmarkt: twee scenario’s: woningmarkt crashed met meer dan 50%, en eentje tot 50% en stabiliseet. Eerst scenario: geen / nauwelijks energie meer steken in overheid houden vastgoed. Massale schuldhulpverleen trajecten starten en mensen een woning / leefruimte (2500m2, samen met werkzoekende bungalows bouwen / hout) bieden op staatstrein. Gratis. Guardianship. Onderdeel van #HypotheekpardonPlan. En de onverkoopbare huizen, laat die aan de banken tezamen met de schulden. Zinkend onherstelbaar ziek schip. Hypotheekrente (eigen huis subsidie in 8 jaar afbouwen en geld stoppen in opbouwe freehomes). Idem mbt huursubsidie: dat geld steken in creatie van Freehomes. Geen rente meer (ren = huur in het engels).
 5. Over werkeloosheid nu.nl: “Romney beloofd 6% werkeloosheid”. Dat werkeloosheid inmiddels een onzinnige meetriek is.
 6. Mbt schuldencrisis / leenballon, en denken dat het goed komt (link naar Raoul presentatie opvoeren). en en dan hebben we het nog niet over de paar honderd miljard garanties die her en der sluimeren, wachten om te exploderen, 1 biljoen hypotheekschuld in NL, paar honderd miljard 'exposure' op bank NL (Abnamro). En dat op een jaarlijks BNP van …
 7. Topic over dat GL voorstelt dat een kind meer dan twee ouders moet kunnen hebben. Opiniei nu: esoterisch mee eens (een groep mensen kan zelfs een kind verzorgen). Maar niet bij wet regelen. Levert vooral veel geld op voor advocaten, jeugzorg, etc. Daar is het kind / maatschappijn niet bij gebaat.


PzPVoorbeeld - 23 Homeschooling mogelijk maken relatie ADHD en psychoses, jeugdzorg ook

Imagine To Be Us

48 minutes ago ·


PzpVoorbeeld - 24 - Internationaal - Flowtowns als oplossing voor ivoorslachtpartijen

Pamela Hindle

9 minutes ago

SAVE THE ELEPHANTS ~ STOP THE IVORY TRADE:

✩://www.iworry.org/

✩://www.ifaw.org/united-states/our-work/elephants/say-no-ivory-join-elephant-march

2Like ·  · Share


PzPVoorbeeld25 - Familieleden moeten zelf zorg gaan regelen iconomy at work

Zie dit artikel in Volkskrant (met dank aan Bas de Lange voor het delen).

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3390000/2013/02/07/Overheid-gaat-pas-betalen-voor-zorg-als-familie-en-vrienden-niet-kunnen-helpen.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck

Familie en vrienden moet zelf zorg gaan bepaten -> laastse stuip van het zorgsysteem?

PzP uitgebreid nav nieuws item dat mensen zelf zorg moeten gaan betalen / regelen als ze dat kunnen, zie dit artikel in de volkskrant. Stuk getiept in het PzP:

“We hebben meer en meer geregeld met geld. En ‘onhandig’ organiseren levert BNP-groei op, dus dat gebeurt. Grootschalig. Het is mooi dat iemand ‘zelfstandig’ kan blijven wonen, maar als daarvoor per dag 200 auto kilometers gemaakt worden en bij elkaar 20 mensuur, dan kun je je afvragen of we dat nou wel zo handig doen. Waarom niet weer ‘bijelkaar’ wonen en de ‘zorg’ door de microhabitat oppakken? Voor gespecialiseerde ‘zorg’ zouden dan ‘gespecialiseerde’ flowtowns / ecohabitats opgezet kunnen worden. Dan hoeft dat alemaal geen extra geld te kosten, en komt de last niet op 1 of 2 mensen terecht die ‘toevallig de bilogische familie zijn’.

Wat  denk je dat bovenstaande maatregel tot gevolg heeft (vk artikel). Ik denk dat het maakt dat de samenleving de zieken (potentieel zieken) nog verder separeert. Want... mensen denken “Woooowww, uit de buurt blijven van dit ‘neerstortend’ persoon, anders draaien wij ervoor op.” Fantastisch. Noot: ik ben dus voor de ‘burgerkracht’ kant van zelf onderling mensen helpen. Maar  op een organische manier. Niet gedwongen. Hulp vanuit sociale cohesie. Jammer dat die door de iconomy net grotendeels vernield is: “De iconomy zorgt voor een maximale separatie van de mens op  het minimale aantal vierkante meter”.

[TODO: verwijzing in betreffende PzP topic, en partijen die met geld zorg willen regelen en/of dit idee gelanceerd hebben downgraden. Partijen die ‘local habitats’ (denk ook aan Thomas huis idee) faciliteren upgraden.]”


PzPVoorbeeld26 - Duo-Ouderschap, creches, bricks in wall

Iwystars Iwanjka · 22 followers

about an hour ago ·

PublicFriendsFriends except acquaintancesOnly meCustomClose friendsSpecialSee all lists...Africa01-NederlandsHula hoopClilmbersprogrammersMet while travelingNovaglobe AcademyAmersfoort AreaUniversiteit TwenteHerman Jordan CollegeGlobal Freedom ConcertsDe Fotografe.eu - Heidy BrakenhoffTheGoodThingFamilyAcquaintancesGo BackPzPVoorbeeld27 - Justitie - Demmink - Transjustice - Verkrachtingen

Iwanjka: “Ik ben een half jaar geleden oid bij de ‘Demmink manifestatie’ geweest in Den Haag. Het is weer erg stil geworden rondom ‘zijn case’. Kleven blijkbaar te veel belangen aan. Hoogste baas bij justitie. Wat zegt dat over de kans dat het justitieel apparaat niet iig ‘deels’ rot is? En de enig weg om het te zuiveren is een nieuw apparaat op te bouwen en alleen mensen daar te laten werken met een schoon blazoen. Wel, dat blazoen dat zou ik graag op het web inzichtelijk maken. Niet als schandpaal. Maar gewoon als transparantiepaal. En hoe publieker en ‘hoger’ de functie des te meer effort er in gestoken te worden om de paden van mensen transparant te maken. En idereen maakt wel eens een misstap. Wat je er vervolgens mee doet is de respons-ability. Werkelijke verantwoordelijkheid laten zien. Karma kun je weer cleanen. Door te laten zien dat je gedag niet okay was. En dat je je inzet om bijvoorbeeld voor jouw ene misstap en 1 slachtoffer, 10 gelijke ‘slachtoffers’ (zullen we dat woord niet meer voeren?) te voorkomen.. Bad2Good-Transformation. En dat komt dan ook op je publiek dossier te staan. En... liever dan dat anderen dat allemaal voor jou op het web ‘moeten’ gaan zitten schrijven kun je dat beter zelf doen. Ik wl in ieder geval. ‘Maar’ voordat er een enorme privacy discussie losbarst: zolang je blazoen schoon is, dan heb je volledige zelfsbeschikking over wat er van je op het web komt. D.w.z. in theorie... want meer en meer leven we in een informatiesamenleving van connectedness. En vormt het web een soort infrastructuur voor ons collectief bewustzijn. En als iemand ergens in Amsterdam een foto van jou maakt omdat je toevallig voor een ker staat, moet die persoon hem dan van zn facebook verwijderen als jij dat wilt? De wereld waar ik naar toe wil, is dat mensen gaan ervaren dat delen van informatie gaat lonen. In alle facetten. En dat mensen niet meer bang hoeven te zijn als er iets van hen op het web komt. En dat er een orgaan komt die dit gaat faciliteren. Het ecodomein ‘Transjustice’ (een van de zeven voorgestelde ecohoofddomeinen van het novaglobe systeem gaat hierover)...

---

Hieronder een posting van wat we allemaal laten gebeuren, terwijl we de tooling hebben om het te voor 99% te voorkomen. Die tool heet Transparantie. Zodat misdaad niet meer loont. En ja, Demminks wegen ook volledig op het web zetten. Alles. En dat hij publiek, liefst live uitgezonden verhaal doet. In video en audio. Zelf antwoorden. Niet via ‘zijn’ eigen advocaten. Rules make fools. Van wetten naar richtlijnen. Van regels naar waarden.

Gia Ibarra, director Global Freedom Concerts, en director ‘Transjustice’ domein in Novaglobe:

Gia Ibarra via Michael Junghans

24 minutes ago ·


PzPVoorbeeld28 - Petitie tekst Jeugdzorg constructiever maken

Kopie dd 20 maart 2013, van http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg

PETITIE

Wij

Ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden die gedupeerd zijn door jeugdzorg, maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken bij jeugdzorg, de William Schikkerstichting e.a.

Wij zien het nut van de instellingen wel in maar kunnen ons niet verenigen met de misstanden die nu aan de orde van de dag zijn.

constateren

Dat kinderen zonder enige vorm van onderzoek, machtiging kinderrechter of reden met politiegeweld uit huis gehaald worden, met alle psychische gevolgen van dien

- Dat voogden er geen enkele moeite mee hebben de wet te overtreden wat onder andere blijkt uit het vernietigen van meldingen van het AMK, meineed, vervalsing van rapporten van deskundigen, het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen door niet-deskundigen, het incasseren van bonussen (3% van het salaris) voor het uit huis plaatsen van kinderen, etc.

- Dat kinderrechters en voogden van te voren zaken doorspreken (Utrecht)

- Dat kinderrechters slechts drie kwartier hebben om over een kind te beslissen en niet aan waarheidsbevinding doen. Zij varen blind op het oordeel van kinderbescherming en jeugdzorg.

- Dat voogden kinderen weg halen zonder ook maar enige poging te ondernemen de thuissituatie van het kind te verbeteren zodat het kind thuis kan blijven

- Dat voogden kinderen uit huis halen louter en alleen op mening van derden, zelf zien zij het kind noch de ouders voordien

- Dat ouders, wiens kind (al dan niet terecht) uit huis is geplaatst hun kind zelden of nooit mogen zien en er geen begeleiding is om hen hiermee te helpen

- Dat voogden geen enkele moeite doen om kinderen terug te plaatsen, er wordt niet gewerkt met ouders en kinderen om dit doel tot stand te brengen

- Dat de rechten en de wensen van het kind niet gerespecteerd worden, voor zover al gehoord, door zowel de voogd als de rechter

- Dat de gevangenis een alternatief is voor een pleeggezin of opvang

- Dat de rechtbank Jeugdzorg toestaat art. 5 van de Europese grondwet te overtreden waardoor ouders niet de kans hebben zich te verdedigen

- Dat de rechtbank uitspraak doet in zaken en indien een van de partijen zich niet aan de uitspraak houd heeft dit geen gevolgen

- Dat zorgende ouders vrijuit kunnen bepalen of er omgang plaats vindt of niet, ook als er een voogd in gemengd is en dat de niet-zorgende ouder geen enkel recht lijkt te hebben.

- Dat de politie weigert om de wet te handhaven en geen aangifte aanneemt van ouders die in hun recht staan, ouders die problemen hebben met de omgang niet bijstaat, geen aangifte aanneemt bij huiselijk geweld als jeugdzorg in een gezin betrokken is.

- Jeugdzorginspectie niet mag ingaan op individuele gevallen.

en verzoeken

- Omgangsrecht voor ouders en kinderen ten allen tijde, tenzij daadwerkelijk een strafrechtelijk feit tegen het kind is gepleegd door een van beide of beide ouders

- Minder kinderen per voogd en strengere controle op het doen en laten van de voogd

- Gespecialiseerde kinderrechters aan te stellen die alleen kinderrechten behartigen en beoordeeld worden op kwaliteit en niet op kwantiteit

- Dat elke melding aan het AMK ook door het AMK behandeld mag worden

- Meldplicht van instanties bij (vermoeden van) mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.

- Een verbod op de bonussen voor het uit huis plaatsen van kinderen

- Een wet die Jeugdzorg verplicht om (aangetoond) alles te doen om het kind thuis te laten en pas in het uiterste geval tot uit huis plaatsing over te gaan

- Een gespecialiseerde opleiding voor aankomend voogden

- Informatieplicht van de voogd aan de ouders en inzage in het gehele dossier

- Als een onderzoek vereist is van de ouders dan wel de kinderen dat dit bij elke erkende psycholoog gedaan mag worden en niet alleen bij een door Jeugdzorg aan te wijzen instituut

- Een wet die iedereen binnen het civielrecht automatisch onder ede stelt bij het betreden van de rechtszaal

- Vast te stellen dat uit huis plaatsen alleen mag gebeuren na een rechtszaak waarin alle partijen gehoord zijn en na uitdrukkelijke instemming van de rechter, tenzij bij aantoonbaar levensgevaar van het kind

- Meer inspecteurs Jeugdzorg die ook op individuele gevallen mogen in gaan

- Dat Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente komt te vallen i.p.v onder de provincie, zoals nu het geval is.

- Een daadwerkelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Jeugdzorg waarbij de uitspraak ook bindend is

- Het recht voor ouders zich te laten bijstaan in de rechtszaal door wie zij willen alsmede hen toe te staan getuigen te laten horen, zoals bijvoorbeeld deskundigen.


PzPVoorbeeld29 - Voorbeeld kracht zelf lokaal politiek bedrijven - oplossen leegstand - Rotterdam locality

Hamit Karakus

14 February at 11:18 via Twitter ·

III - Evaluatie per Partij

1 - Mens en Spirit

Focuspunt oplossen hypotheekklem

[TODO]

Focuspunt Nederland schuldvrij maken

[Changehistorie: dd 26 november 2012, Iwanjka, 1e opzet]

Evaluatiebasis, kopie sectie partij programma dd 25 maart 2012:

http://mensenspirit.nl/programma/#Nieuw-financieel-systeem

“4. Nieuw financieel systeem

Partij voor Mens en Spirit richt zich op een economie die harmonie voorop stelt, die leidt tot stabiliteit en vrede en die politiek en maatschappij ondersteunt. Zo worden alle mensen op de wereld in hun behoeften voorzien en geeft de economie terug wat zij neemt. Gebruik maken van duurzame energiebronnen is daarbij vanzelfsprekend. Zo’n economie houdt rekening met volgende generaties en mensen in arme landen en heeft respect voor alles wat leeft.

Omdat bijna alle overheden structureel meer uitgeven dan wat ze aan belastinggeld ontvangen, zijn de schulden in de meeste landen dermate sterk opgelopen dat er nu een schuldencrisis is. Het plan om het totale schuldenprobleem te saneren heeft alleen zin als er tevens voor wordt gezorgd dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Daarom moet de begroting sluitend worden gemaakt. Er moet anderhalf tot tweemaal zoveel als nu worden bezuinigd om het schuldenprobleem op te lossen. De economie krimpt namelijk als de overheid bezuinigt door minder uit te geven of door hogere belastingen te innen.

Binnen een aantal landen in de Europese Unie en elders is het schuldenprobleem nu zo hoog opgelopen dat er geen geld meer kan worden geleend om de economie te stimuleren. Economieën worden nu kapot bezuinigd om de begroting sluitend te krijgen. De fundamentele rechten van mensen worden daarbij volledig genegeerd. Dit bezuinigingsbeleid wordt al decennialang door het IMF opgelegd aan ontwikkelingslanden en treft nu ook Europese landen.

Partij voor Mens en Spirit gelooft in een grondige hervorming van het bestaande economische systeem. Zij draagt een aantal alternatieve oplossingen aan om het gat in de begroting van de overheid (€ 25 miljard per jaar) op te lossen.”

4.1 Oprichten coöperatieve gemeenschapsbank

De werking van het huidige financiële systeem is niet vol te houden. Geld wordt binnen de Nederlandse samenleving gecreëerd door te lenen van private instellingen, namelijk de banken die veel meer geld mogen uitlenen dan zij feitelijk in kas hebben. Het systeem dient in deze vorm primair de belangen van een kleine groep mensen en niet de belangen van de maatschappij als geheel. De politiek als vertegenwoordiger van het volk is afhankelijk geworden van de financiële markten voor haar financieringsbehoeften. Overheden in Europa en Amerika pompen vele honderden miljarden euro’s in het financiële systeem om dit van zijn ondergang te redden. De kosten van deze reddingsoperatie komen voor rekening van de belastingbetaler, maar wie heeft de winst binnengehaald? Dat is een kleine en rijke groep mensen. De kortetermijnoplossing, die Partij voor Mens en Spirit biedt, is de keuze om de overheid zelf in haar financieringsbehoefte te laten voorzien. ABN AMRO is nu een staatsbank en iedere burger van Nederland is daarom mede-eigenaar. Dit blijft zo als het aan Partij voor Mens en Spirit ligt. Deze staatsbank wordt een coöperatieve gemeenschapsbank die voorziet in alle nutsfuncties binnen de Nederlandse samenleving waaronder financiering aan de overheid. In 6.3 wordt dit verder uitgelegd.

4.2 Oorzaak van de schuldencrisis

De schuldencrisis is het gevolg van afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Sinds 2008 zijn overheden en centrale banken druk bezig met het ‘oplossen’ van de schuldencrisis. De achterliggende oorzaak van de schuldencrisis wordt echter niet aangepakt: geld scheppen door private banken. Het schuldenprobleem is zelfs veel groter geworden. Het enige wat de overheden en de centrale banken tot nu toe hebben gedaan is met man en macht proberen het huidige systeem in stand te houden.

Het schuldenprobleem kan binnen het huidige financiële systeem niet worden opgelost. Het systeem schept geld door schulden, die steeds groter worden omdat er rente over moet worden betaald. Er ontstaat een tekort aan geld omdat voor de betaling van die rente geen geld in omloop wordt gebracht. Daardoor zijn weer extra schulden nodig. Dit veroorzaakt een structurele toename van schulden. Het beleid zoals overheden en centrale banken momenteel uitvoeren kan de totale instorting van het systeem dan ook alleen maar uitstellen.

De overheid redt nu vooral de veroorzakers van de financiële crisis, zoals banken en speculanten. Daarmee wordt hun ongewenst en onethisch gedrag beloond. De burgers betalen hiervoor de rekening in de vorm van bezuinigingen en extra belastingen. Het schuldenprobleem dient bij de bron aangepakt te worden door fundamentele wijzigingen binnen het systeem. De kosten van de crisis moet worden betaald door de veroorzakers.

4.3 Oplossen schuldencrisis door 4-stappenplan

Het plan voor het oplossen van de schuldencrisis op korte en middellange termijn bestaat globaal uit vier stappen:

De ABN-AMRO wordt een coöperatieve gemeenschapsbank. Zo kan de overheid voorzien in de eigen financieringsbehoefte en worden alle nutsfuncties binnen de samenleving vervuld.

De nieuwe coöperatieve gemeenschapsbank dient de belangen van alle burgers van Nederland. Als mede-eigenaren krijgen zij op lokaal en landelijk niveau op basis van ‘een mens, een stem’ stemrecht in het te voeren beleid van de bank. De coöperatieve gemeenschapsbank moet openheid van zaken geven over onderwerpen die als relevant worden beschouwd door de mede-eigenaren. De bank mag zich niet bezig houden met speculatie in welke vorm dan ook.

Pensioengelden van burgers worden overgeheveld naar de nieuw te introduceren levensloop-spaarrekening bij de coöperatieve gemeenschapsbank. Hierdoor komen voldoende middelen ter beschikking voor stap vier.

Een groot deel van de eigendommen van de overheid (gebouwen en infrastructuur) wordt overgeheveld naar de coöperatieve gemeenschapsbank. De overheid betaalt voor het gebruik van deze voorzieningen een vorm van huur. Dit wordt ‘sale and lease back’ genoemd. Het enige dat hierbij gebeurt is dat met een simpele administratieve handeling een bedrag ter grootte van ongeveer de helft van het nationaal inkomen (€ 300 miljard) aan staatsschuld in één klap wordt afgeboekt. Hierbij blijven de publieke bezittingen in publieke handen. Voor de private sector kan een vergelijkbare oplossing voor het schuldenprobleem worden toegepast. Mensen die een lening bij de coöperatieve gemeenschapsbank afsluiten, kunnen met de ‘sale and lease back’-formule de hypotheek op hun woning (bijna) volledig aflossen. Zo kunnen ze hun woning aan de coöperatieve gemeenschapsbank verkopen en deze, in de vorm van huurkoop, weer van de bank terug kopen. Bij deze ruiloperatie kan het fenomeen schuld afgeschaft worden en kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden over de rente die mensen voor deze afbetalingsregeling moeten betalen.

Indien, tegen de verwachting van Partij voor Mens en Spirit in met bovenstaande stappen de schuldencrisis onvoldoende zou oplossen, zal zij aansluitend alle maatregelen nemen die nodig zijn om alsnog tot een oplossing te komen.

4.4 Creatie van geld in eigen handen

Partij voor Mens en Spirit vindt dat de crisis slechts duurzaam op te lossen is indien op de langere termijn geld alleen door de coöperatieve gemeenschapsbank in omloop moet wordt gebracht en niet meer door particuliere banken. Om te voorkomen dat er, zoals nu, structureel teveel geld in omloop wordt gebracht, moet creatie van geld worden gekoppeld aan iets van reële waarde.

Partij voor Mens en Spirit vindt dat het leven zelf en de individuele talenten van mensen de onderliggende waarde van geld dient te zijn en dat er een decentraal, zelfregulerend systeem ingevoerd moet worden. Om dit te bereiken kan aan lokale eenheden van de coöperatieve gemeenschapsbank de bevoegdheid worden gegeven op basis van twee fundamentele basisrechten geld te creëren. Deze basisrechten zijn recht op leven en recht op werk. Niemand hoeft meer arm of werkloos te zijn omdat er onvoldoende geld op de juiste plaats aanwezig is. De mens is dan immers zelf de bron voor de creatie van geld.

Partij voor Mens en Spirit gaat onderzoeken of het mogelijk is om naast de euro een eigen, nieuwe gulden te gebruiken als complementair geldsysteem. Een eigen munt zorgt ervoor dat diensten en winsten meer lokaal worden geïnvesteerd en minder afhankelijk zijn van onberekenbare wereld-bewegingen.

4.5 Investeren door Coöperatieve Gemeenschapsbank

Om de economie weer op gang te brengen moet in Nederland en andere landen meer worden geïnvesteerd. De overheid zal hiervan een deel voor haar rekening moeten nemen. De overheid heeft hiervoor het geld niet en kan het geld ook (bijna) niet meer lenen op de kapitaalmarkt. Het probleem is voornamelijk boekhoudkundig en kan worden opgelost door de coöperatieve gemeenschapsbank de investering te laten doen en vervolgens aan de overheid het eindproduct van de investering te verhuren. De schuld van de overheid wordt dan niet groter en toch kunnen er gewenste investeringen worden gedaan. Een variant op deze werkwijze kan ook voor de private sector worden toegepast. Zo kan er ook geïnvesteerd worden in duurzame maatregelen die zich op een later moment terug verdienen.

4.6 Afschaffen rente en inflatie

Rente en inflatie zijn ethisch gezien beide een vorm van diefstal. Rente is een belangrijke oorzaak van de structurele scheefgroei tussen arm en rijk. Ook leidt het gebruik van rente tot groeidwang en tot de aantasting van het milieu. Partij voor Mens en Spirit ziet dan ook graag dat rente wordt afgeschaft.

Wel is er een noodzakelijke tussenstap nodig om dit mogelijk te maken. Een belangrijk risico bij het afschaffen van rente is dat mensen hun spaargeld bij een andere bank (eventueel in het buitenland) zetten, waar zij wel rente krijgen. Een ander effect van het afschaffen van rente is dat de premies voor pensioenen meer dan verdubbeld moeten worden. Hierdoor kan dan bijna niemand meer voor een pensioen sparen. Deze ongewenste bijeffecten zijn op te lossen door het huidige inflatoire geld te vervangen door ‘welvaartsvast’ geld.

Als overgangsregeling tussen het gebruik van het huidige geld en ‘welvaartsvast’ geld wil Partij voor Mens en Spirit de rente die de coöperatieve gemeenschapsbank over de spaartegoeden van mensen betaalt, koppelen aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging. Het is de bedoeling dat de coöperatieve gemeenschapsbank hier net zo lang mee door blijft gaan tot werkgevers en werknemers stoppen met hun jaarlijkse rituele dans om de prijzen en de lonen te verhogen (95% van de loonsverhoging in de periode 1970 tot en met 2012 was correctie voor inflatie). Aan personen en organisaties die bij de coöperatieve gemeenschapsbank goederen en diensten op afbetaling kopen, rekent de bank bovenop de rente die ze aan de spaarders betaalt nog ongeveer een half procent per jaar aan te maken kosten door. De grote verschillen tussen debet- en creditrente verdwijnen dan. Zolang rente nog niet is afgeschaft, kan hierover, net als over andere inkomsten, belasting geheven worden. Indien een tarief van 10% belasting wordt gehanteerd op rente-inkomsten, kan met deze ene maatregel het gat in de begroting van de overheid in één klap worden opgelost. Deze extra belastinginkomsten kunnen ook worden gebruikt om in de komende jaren de stijgende kosten van de AOW te betalen.

4.7 Beperken speculatie

Van al het geld dat rond gaat in de wereld wordt momenteel 95% voor speculatieve doelen misbruikt. Het verschuiven van getalletjes op een beeldscherm heeft voor de reële economie en de maat-schappij als geheel geen of nauwelijks waarde. Private banken en speculanten maken veel winst ten koste van anderen. Bedrijven, grote groepen burgers, pensioenfondsen en overheden zijn hiervan de dupe. De prijs die wordt betaald voor bijvoorbeeld olie en overige grondstoffen bestaat voor een groot deel uit kosten en winstmarges. Partij voor Mens en Spirit is van mening dat het speculatieve misbruik van het financiële systeem, waaronder het gebruik van derivaten, tot een minimum moet worden beperkt door fiscaal beleid. Het afschaffen van de rente zal er toe leiden dat het grootste deel van de derivatenhandel zal verdwijnen.

4.8 Stoppen Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

In Europa wordt nu een nieuwe organisatie, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), opgezet. Deze kan op elk gewenst moment elk gewenst bedrag binnen de garantie van de deelnemende lidstaten opeisen. Volgens het nu voorliggende verdrag hoeven de medewerkers van deze organisatie geen verantwoording aan de deelnemende lidstaten af te leggen voor wat zij met het beschikbare geld doen. De bestuurders worden niet democratisch gekozen. Het onlangs door het parlement goedgekeurde verdrag druist in tegen een aantal punten van de Nederlandse grondwet. De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat het nu voorliggende verdrag niet aan de internationale afspraken voor behoorlijk bestuur voldoet. Met de invoering van het ESM worden nieuwe schulden op bestaande schulden gestapeld, om zo armlastige landen en particuliere banken in de EU te redden. Nederland en Duitsland gaan de meeste kosten hiervan betalen. Het ESM corrigeert geen enkele fout in het huidige financiële systeem, noch worden de onderliggende problemen opgelost. Een kleine groep mensen krijgt buiten proportionele macht in handen. Partij voor Mens en Spirit is daarom van mening dat invoering van het ESM niet door mag gaan.

4.9 Meten van Bruto Nationaal Geluk

Geluk maakt gezond! Daarom richt de Partij voor Mens en Spirit zich op geluk, zingeving en samenleven en niet alleen op de economie. Hierdoor zullen ziekten en criminaliteit verminderen. De partij wil gaan experimenteren met het door de overheid meten van Gross National Happiness ofwel Bruto Nationaal Geluk, naast het meten van het bestaande Bruto Nationaal Product. De filosofie achter het Bruto Nationaal Geluk is dat de welvaart van een samenleving niet enkel zou moeten worden gemeten op basis van materiële indicatoren en eenzijdige beschrijvingen in economische termen (Bruto Nationaal Product), maar ook op basis van indicatoren als levenskwaliteit, gezondheid, onderwijs en tevredenheid. Het BNG meet ALLE uitgaven, ook ongewenste, zoals het voeren van oorlogen en andere vormen van destructie en verspilling. Een hoog BNP hoeft dus geenszins vooruitgang te betekenen voor de samenleving.


Scoring:

Id

Standpunt

Evaluatie (naam evaluator erbij)

Score

Weging

Punten

1

Dat het financiel systeem in de kern niet klopt.

Iwanjka: Obv ‘4 - financieel systeem’ - “Partij voor Mens en Spirit gelooft in een grondige hervorming van het bestaande economische systeem. Scorevoorstel: 7. [Eval datum: 26-11-2012]

7

15

105

2

Dat lenen met verplichte aflossing en rente niet zinvol is en zelfs schadelijk en uit ons huidige fincieel / economisch systeem verwijderd dient te worden..

Iwanjka: Ik lees wel dat het standpunt is de ‘leenballon’ te verkleinen (score al groter dan nul). Tevens is het standpunt dat rente dien te verwijnen (maakt score al groter dan 4). Ik zie nog niets over het afschaffen van verplichte aflossing (dat had een 7 gegeven). Scorevoorstel: 4.  Eval datum: 26-11-2012 [Eval datum: 26-11-2012]

4

60

280

3

Een zinnig migratietraject, indien het standpunt is dat het fundamenteel anders moet (als dat inzicht er niet is, levert dat hier per definitie -7).

Iwanjka: Er is iig nagedacht over een migratie beleid en dat dat niet met een ‘big bang’ kan, dat geeft al een score hoger dan 2. Het voorgestelde omvormtraject lijkt me te complex en onzeker (koppelen aan lonen). In het PzP wordt voorgesteld om rentes te bevriezen ‘as is’ en dat per jaar die rentes met 20% dienen te zakken. Dus rente nu op lening Y is 5%, dan na jaar in wordt dat 4%, na jaar 2 3,2% etc. Indien een instelling dit te complex vindt, mag ze ook een schikkingsvoorstel doen, en als de schuldnemer accoord gaat is de shuld van de baan. Of de rente wordt per direct op nul gesteld, als de schuldeiser het mechanisme niet kan implementeren in haar organisatie (veel financiele producten kennen al complexe aflossingsschemas). [TODO: In PzP item opnemen, dat is er uberhaupt nog niet]. Scorevoorstel: 3 [Eval datum: 26-11-2012].

3

25

75

460

Noten:

 1. Elke scoringstabel kent maximaal drie elementfocuspunten, dit om het balanced score mechanisme beheersbaar te houden. Bij verdere opschaling / automatisering kan dat aantal uitgebreid worden.
 2. Score is een getal tussen -10 (maximaal tegensgesteld met het PzP) tot +10 (maximaal in lijn met het PzP).
 3. Weging is een getal tussen nul en honderd. De wegingen samen tellen op tot 100.
 4. Het kan ook zijn dat een partij programmapunt in de ogen van de PzP raad ‘beter’ is dan het betreffende PzP (score) punt. In dat geval wordt de laatste bijgesteld. Op die manier ontstaat een ‘collectief lerend’ geheel.
 5. Het totaal aantal punten wordt opgenomen in de verzamelstaat (balanced score card) aan het begin van het programma.


Ergens plaatsen nog

http://www.destaatsschuldmeter.nl/


[1] Opmerking op fb wall Jolanda Verburg bij navraag door Iwanjka of zij de oprichters kende: “Ik weet wie Manfred van Doorn is, heb veel van zijn werk gezien en gelezen. Leuk dat hij daar aan meedoet. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ben wel met hem geLinked (via LinkedIn). Een mooi moment om contact definitief te maken. Samen een keer met hem afspreken in januari?”

[2] Vertaling naar het Nederlands loopt [“Ik wil helpen een hoofdstuk naar het Nederlands te vertalen (uit het Engels)” mail aan iwanjka@gmail.com]

[3] De som van onze inkomens per jaar ligt rond de 250(?) miljard. Dan is 2 miljard lekken op heffen belastingen best veel. Maar dat is wel weer goed voor de iconomie: levert banen op en dus weer BNP groei, Zie daar hoe het Bruto Nationaal Product spook fungeert (GDP Beast). Todo: link naar dit concept in Deniesa’s Manifest of Novaglobe boek opvoeren.

[4] Zie ook dit PzPVoorbeeld over het goedkeuren van verkrachting door mannen.