Prosedyre for vedlikehold av buldrerom i Steinkjerhallen

FORMÅL

Ved å gjennomføre jevnlig vedlikehold av vegg og installasjoner i og rundt veggen, skal vi legge forholdene til rette for at all klatringen kan skje på en trygg og sikker måte.

Vi skal til enhver tid ha full oversikt over alder og tilstand til veggen og installasjonene på og rundt veggen.

OMFANG

Rutinemessig vedlikehold av vegg og installasjoner gjennomføres som sjekker en gang i måneden og hvert 1/2-år. I tillegg vil vedlikehold skje fortløpende, mellom disse rutinemessige kontrollene, etter behov.

Alt skal loggføres i loggbok.

DEFINISJONER

ANSVAR

Det er sikkerhetsansvarlig som har ansvar for at denne prosedyren blir gjennomført etter planen.

HANDLING

Dersom andre graderinger skal benyttes er dette oppgitt spesielt.         

Månedlig sjekk:

Gjennomføres første uke hver måned

Ved skade, skal den delen av sikkerhetsgulvet skiftes ut/repareres umiddelbart.

1/2-års sjekk:

Gjennomføres i mai og november hvert år.