LLIBRES  DE  TEXT  2018 – 19          FPB 2

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica

Aplicaciones básicas de ofimática

9788490033104

Editex

Luis G. Carvajal/ Josefa Ormeño y otros

Atenció al client

Atención al cliente

9788490785157

Editex

Luis G. Carvajal/ Josefa Ormeño y otros

Ciències aplicades II

No hi ha llibre de text

Comunicació i societat II

No hi ha llibre de text

 

 

Preparació de comandes i venda de productes

Preparación de pedidos y venta de productos

9788490780787

Editex

Luis G. Carvajal/ Josefa Ormeño y otros