SEDU Q&A

  1. Hỏi: Khá đầy đủ, nhưng chưa rõ có chức năng theo dõi tiến độ/kết quả học tập của từng học viên không?

Đáp: Tiến độ học tập của học viên được theo dõi chi tiết trên từng khóa học, từng bài học, từng bài kiểm tra.

Học viên truy cập vào mục Báo cáo để xem tiến độ học tập của bản thân.

(link http://hoc.sedu.vn/main/auth/my_progress.php)  

Chức năng báo cáo tiến độ học tập cho phép xem tổng hợp tất cả các khóa học mà học viên đã tham gia cũng như xem chi tiết từng khóa học

Tổng hợp tình hình học tập

Xem chi tiết khóa học và Timeline quá trình học tập của bản thân theo từng ngày

Học viên cũng có thể theo dõi tiến trình học tập của mình ngay tại giao diện khóa học:

Tiến độ học tập của bài học

Hay tại giao diện bài học, học viên có thể xem bài nào đã học, bài nào chưa học, bài tập nào đã làm, kết quả như thế nào, tiến độ học tập chung:

Bài tập đã làm

2. Hỏi: Ngoài ra, từ thông tin theo dõi tại phần mềm này giáo viên có thể gửi thông báo cho 1 /một số hoặc đồng loạt tới các học viên tại mục thông báo tại trang này hoặc qua email học viên đã đăng ký không

-> Đáp: Hệ thống cho phép gửi tin nhắn đến một hoặc nhiều thành viên thông qua các chức năng tương tác. Các thông tin này cũng đồng thời được gửi qua email cho người nhận được tin nhắn.

Tin nhắn hoạt động như một hòm mail cá nhân, có thể gửi tới 1 hoặc nhiều thành viên. Tin nhắn cũng nhận được các thông báo từ hệ thống như khi có thành viên gửi kết bạn, chấp nhận kết bạn, tham gia học hoặc làm bài tập…

3. Hỏi: Hệ thống có hỗ trợ như thế nào về việc quản lý và sinh đề thi, bài kiểm tra

-> Đáp: Hệ thống có nhiều tính năng hỗ trợ việc nhập liệu nhanh chóng và nhiều tùy biến để tự sinh các bài kiểm tra cũng như đề thi. Cụ thể như sau