iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. november

Összeállította: Zantleitner Laura (2018)

1953 november elején Magyarországon az utolsó rabok és az ÁVH-s őrség is elhagyja a recski kényszermunkatábort. Lvovból Nyíregyháza-Sóstófürdőre érkezik a Gulag-rabok első, 750 fős csoportja. Titoktartásra kötelezik, majd hadifogoly-igazolvánnyal, ingyen vasúti jeggyel és 30 forinttal hazaengedik őket. A hónap végére a második csoport is megérkezik Nyíregyházára.

November 15-én a Magyar Honvédség létszáma 155 ezer főre csökken. Bevezetik az állami és hivatali vezetők gépkocsijainak megkülönböztető jelzését, a kürtöt és a lámpát. Börtönbüntetésre ítélik Gát Zoltán volt ezredest, a HM Hírszerzési Csoportfőnökségének egykori vezetőjét. A Legfelső Bíróság életfogytiglani börtönre ítéli a “szociáldemokrata szervezkedéssel vádolt Laborcz Istvánt és Zeiner Ferencet. A katolikus püspöki kar bizalmas körlevélben tájékoztatja az espereseket a Nagy Imre miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokról.

November végén Bukarestben kezd tárgyalásokat a Majláth Jolán vezette magyar kulturális küldöttség. A Munka Törvénykönyvébe új törvényerejű rendelet kerül, ami a vállalatigazgató előzetes belegyezésével lehetővé teszi, hogy a munkavállaló második állást vállaljon, valamint havi 8 órára korlátozza a túlóráztatást.

A magyar labdarúgó- válogatott Londonban „az évszázad mérkőzésén” 6:3-ra győz Anglia csapata ellen.

Ebben a hónapban közli az Irodalmi Újság Kucka Péter “Nyírségi napló” című versciklusát és Örkény István “Írás közben” című tanulmányát. A művek nyomán vita indul az irodalom kritikai hivatásáról és az író szerepéről. Ülést tart az Írószövettség költői szakosztálya. Zelk Zoltán “vénasszonyok módjára való jajveszékelésnek” nevezi a vidéki helyzetről szóló irodalmi beszámolókat. A Nemzeti Színház bemutatja Urbán Ernő Uborkafa című darabját.

1953 novemberében a Magyarországon kívüli világban is számos esemény történik. Kilencedikén Kambodzsa elnyeri függetlenségét, királya Norodom Szihanuk lesz. Sztálin holttestét elhelyezik a moszkvai Lenin-mauzóleumban. Földrengés rázza meg Japánban Honsú szigetét.

A hónap legnépszerűbb dala az Egyesült Államokban a Billboard magazin szerint a “You, you, you” volt az Ames Brothers előadásában. A mozikat a hónapban a “Hogyan fogjunk milliomost?” című romantikus vígjáték uralta a legendás Marilyn Monroe főszereplésével.

1953 novemberének híres szülöttei között köszönthetjük Alan Moore angol írót 18-án, és Fábry Sándor magyar újságírót, humoristát huszadikán.

Napi események

november elején - Az utolsó rabok és az ÁVH-s őrség is elhagyja a recski kényszermunkatábort. A barakkokban 1953–54 telén honvédségi raktár működött. A tábort később teljesen felszámolták.

november 5. - Bevezetik az állami és hivatali vezetők gépkocsijainak megkülönböztető jelzését (kürt és lámpa).
november 7. - Az Irodalmi Újság közli Kuczka Péter „Nyírségi napló” c. versciklusát és Örkény István „Írás közben” c. tanulmányát. Az írások nyomán vita indul az irodalom kritikai hivatásáról és az író szerepéről az „új szakasz” viszonyai között.
november 9. - Kambodzsa elnyeri függetlenségét. Az ország vezetője Norodom Szihanuk király.
november 11. - Az MDP PB megtárgyalja a Péter Gábor ügyében folytatott vizsgálatról szóló jelentést.
november 15. - A honvédség létszáma 155 ezer főre csökken.
november 16. - Ötévi börtönre ítélik az 1949 decemberében letartóztatott Gát Zoltán v. ezredest, a HM Hírszerzési Csoportfőnökségének v. vezetőjét.
november 17.- Az Legfelsőbb Bíróság másodfokon életfogytiglani börtönre ítéli a „szociáldemokrata szervezkedéssel” vádolt Laborcz Istvánt és az első fokon halálra ítélt Zeiner Ferencet. Bechtler Péter, Budapest alpolgármestere 8 évet kap.

Ülést tart az Írószövetség költői szakosztálya. Felszólalásában Zelk Zoltán „vénasszony módjára való jajveszékelésnek” nevezi a vidéki helyzetről szóló irodalmi beszámolókat.

Sztálin holttestét a moszkvai Lenin-mauzóleumban helyezik el.

november 20. - Lvovból Nyíregyháza-Sóstófürdőre érkezik a Gulag-rabok első, 750 fős csoportja. Néhány napos vizsgálódás után mindenkit hazaengednek; az elbocsátás előtt titoktartásra kötelezik, hadifogoly-igazolvánnyal, ingyen vasúti jeggyel és 30 forinttal látják el őket.
november 23. - Piros László belügyminiszter-helyettes e napon kelt feljegyzése szerint az amnesztia során a polgári és katonai börtönökből 15 761, a rendőrségi internálótáborokból 478, az ÁVH táboraiból 5075 fő szabadult; a hortobágyi táborokból 7281 főt engedtek szabadon, és feloldották 13 670 kitelepített kényszerlakhelyhez kötését.
november 24. - Az Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdet a szociáldemokrata „ózdi üzemi háló” ügyében; a 21 vádlott közül Mauks Miklóst 15 évi börtönre ítélik.

Dalibor Soldatićot nevezik ki a budapesti jugoszláv diplomáciai képviselet vezetőjévé.

november 25. - Bukarestben kezd tárgyalásokat a Majláth Jolán vezette magyar kulturális küldöttség. A magyar labdarúgó- válogatott Londonban „az évszázad mérkőzésén” 6:3-ra győz Anglia csapata ellen. A Nemzeti Színház bemutatja Urbán Ernő Uborkafa c. darabját.
november 26. - Nyíregyházára érkezik a volt Gulag-rabok második, szintén 750 fős csoportja.

november 28. - Az 1953: 25. tvr. módosítja és kiegészíti a Munka Törvénykönyvét. A tvr. a vállalatigazgató előzetes írásbeli jóváhagyása mellett lehetővé teszi, hogy a munkavállaló foglalkoztatása mellett második állást, mellékfoglalkozást vállaljon, valamint havi 8 órára korlátozza a túlóráztatást. A Munka Törvénykönyve végrehajtása tárgyában kiadott 53/1953. sz. Mt-rendelet húsvét hétfőjét és karácsony másnapját (december 26-át) nem említi a munkaszüneti napok sorában. (Van olyan adat, hogy húsvét hétfőjét ekkor ismét munkaszüneti nappá nyilvánították, majd Nagy Imre bukása után ismét munkanap lett.)

november 30. - A katolikus püspöki kar bizalmas körlevélben tájékoztatja az espereseket a Nagy Imre miniszterelnökkel folytatott tárgyalásoktól.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kronológia

Lvovból Nyíregyháza-Sóstófürdőre érkezik a Gulag-rabok első, 750 fős csoportja. Néhány napos vizsgálódás után mindenkit hazaengednek; az elbocsátás előtt titoktartásra kötelezik, hadifogoly-igazolvánnyal, ingyen vasúti jeggyel és 30 forinttal látják el őket.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

A pártaktíva a Központi Vezetőség októberi harározatának végrehajtását tárgyalja. Ez a határozat felméri a június óta megtett utat, és kijelöli a további tennivalókat.

A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 35. Évfordulója alkalmából ezen a napon ünnepi gyűlést rendez az EFEDOSZ székházában.

A MÁVAG dolgozói közül eddig összesen 351 dolgozó jelentette be ötéves tervének befejezését. A komlói bányászok munkakörülményeit számos intézkedéssel javítják. Földalatti segélyhelyeket létesítettek, fejlesztetik az ivóvízhálózatot és a légcsatornát. A pécsi szénbányáknál egyre nagyobb figyelmet fordítanak az új bányászokra. A tapasztalt, öreg bányászok veszik őket a szárnyaik alá, és szerettetik meg velük a mesterséget.

Veszprémben csütörtökön átadták a felépült irodaházat. Mintegy 15 hivatal, vállalat és közület költözik és az így megüresedett helyiségeket lakásokká alakítják át.

A tatai Öreg tavon, az ország egyik legnagyobb halastaván megkezdődött a piacra kerülő halállomány halászata.

A Fillharmóniai Társaság fennállásának 100. évfordulója alkalmából megkoszorúzta Erkel Ferencnek, a nagy magyar zene költőnek és a társaság megalapítójának sírját. A Kodály Zoltán Kultúrotthonban megrendezett Lemez-esteket szívesen látogatják a zenekedvelő budapestiek. Csütörtökön a Don Carlos volt műsoron. Két éves lett a tatabányai bányászrádió. A tervek szerint bekapcsolódnak a műsorba a tatabányai állami zeneiskola növendékei is.

Harmincöt évvel ezelőtt, hatalmas harcokban teremtette meg a magyar munkásosztály a kommunista pártot. Az egész dolgozó magyar nép szeretettel és ragaszkodással ünnepli születésnapján vezetőjét, a Magyar Dolgozók Pártját. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a miniszter javaslatára kitüntetéseket oszt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. Évfordulója alkalmából.

George Peter Labouchere, az Egyesült Királyság követe bemutatkozó látogatást tett Rónai Sándor elvtársnál, az országgyűlés elnökénél. A Magyar Népköztársaság Elknöki Tanácsa magas kormánykitüntetésben részesítette a kiemelkedő építészi és városépítészi alkotások tervezőit.

November 21-én ruházati kiállítás nyílik a sztálinvárosi Dózsa-moziban. A megnyitó utáni napon, vasárnap délelőtt divatbemutatót rendeznek.

Felhős idő, az ország északi részében kisebb eső várható.

Zantleitner Laura gyűjtése (2018)


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Londoni győzelem

Délután 5 órakor a magyar-angol labdarúgó-mérkőzés 6:3-as magyar győzelemmel ért véget.


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források