Голові

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ»

Дорошенко Артему Олександровичу

ПІП___________________________________

«_____»_________________ року народження

тел.:__________________________________

______________________________________

ел.адреса:______________________________

ЗАЯВА

Про вступ до ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ»

Я,      ______________________________________________________________, ознайомився(лась) з положеннями Статуту ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ». Згоден(на) з ним і зобов’язуюсь його дотримуватись. Ознайомлений(на) з діяльністю організації та підтримую її.

Зобов’язуюсь підтримувати постійний інформаційний зв’язок з організацією, та брати участь у діяльності ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ».

В разі порушень мною зазначених у статуті положень в період мого членства в ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ», я усвідомлюю і визнаю, що це може стати причиною мого виключення з лав Організації.

Прошу прийняти мене в члени ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСТ ЄДНОСТІ».

Дата «       »                      201   року                         Підпис:________________

До заяви додається копія паспорту (1, 2 сторінка та прописка) та Ідентифікаційний номер фізичної особи.