Samhällskunskap 01b: BG15B

 

Grupparbete om metod och trafik

 

Redovisning:                

a) muntligt inför klassen med fokus på metoden

b) skriftligt i form av en rapport med fokus på resultatet av er  undersökning

I Planering

  1. Diskutera frågan: Vad är det egentligen ni vill veta → Behöver ta reda på?

  1. Diskutera metoden: Hur ska ni göra i praktiken?

    Avgränsa  undersökningen i tex tid, plats och antal.

II Förbered undersökningen

  1. Skapa de verktyg ni behöver tex enkät, protokoll eller intervjufrågor

Observationsprotokoll

  1. Bestäm vem som ska göra vad när.

III Genomför undersökningen

  1. Undersökningen = faktainsamling genom att tillämpa er metod

IV Sammanställ fakta

  1. Lägg samman den information ni samlat in.

  1. Analysera →  Dra slutsatser

 

V Förbered presentation

  1. Skriv rapporten i det delade dokumentet   Exempelrapport

  1.  Förbered den muntlig redovisningen. Den muntliga redovisningen ska genomföras med någon form av visuellt hjälpmedel

A

Hur tar sig eleverna i BG15 till Pauliskolan?

→ enkät

Richard, Millena, Jonathan, Anna

B

Hur många fordon passerar Pauliskolan på Föreningsgatan?

→ observation

Patrycja, Max, Shawan, Vicente, Lukas

C

Vad tycker rektor om trafiksituationen vid Pauliskolan?

→ intervju

Ismail, Måns, Alexandra

D

Är det skillnad på hur många bilar som stannar vid ett övergångställe om det är en person eller flera personer som står och väntar?

→ experiment

Klara, Johannes, Noël, Ibrahim, Eryk

E

Vad skriver Sydsvenskan om trafiken på Föreningsgatan och Amiralsgatan?

→ skrivbordsstudie

Ajla, Fawad, Anton, Emma

F

Varför cyklar så många till Pauliskolan?

→ enkät eller intervju

Gustav, Collin, Ali, Beste

 

Examensmålen

Kunskapskrav som ni potentiellt kan visa nivå på i denna uppgift

E

 C

A

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon

 

* några

 

* flera

I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

 

* med säkerhet

**  samt värderar med nyanserade omdömen

Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.

* översiktligt

 

* utförligt

 

* utförligt och nyanserat

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

* med säkerhet

**  samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.