Agenda  en notulen ouderbijeenkomst

4-4-2016

 1. Welkom

 2. Voorstellen

 3. opzet
  Eens per kwartaal overleg, alle ouders zijn welkom, notulen worden gemaakt.
  Zijn er verwachtingen vanuit jullie?

 4. Doel van deze bijeenkomsten
  Praten over kansen/ontwikkelpunten;
  feedback geven op voorstellen/ideeën;
  bespreken/monitoren van afgesproken actiepunten (zoals uit de kwaliteitsenquête) => hoofddoel: waar zien ouders kansen/mogelijkheden/gewenste ontwikkelpunten voor het team van BijBiezonder

 5. concreet:

 1. inzichtelijker maken wie waarvoor benaderd kan worden / hoe staat het hiermee, kunnen jullie je hierin vinden, hoe ervaren jullie dit?
 2. algemene communicatie
 3. communicatie programma en de uitvoering daarvan
 4. activiteiten pubers
 5. afwisseling programma (cyclus met uitstapjes en ‘de basis’)
 6. wat leeft/speelt er
 7. zijn er ideeën?
 1. Organisatie & communicatie
 2. Aanbod en invulling
 3. Personeel en benadering
 4. Locatie
 5. Algemeen en overig

===============

Notulen bijeenkomst 4 april 2016

Aanwezig: Sebastiaan, Christel, Silvie, Miriam, Jules en Afke

1. Welkom

2. Alle ouders stellen zich voor met naam en wat informatie over hun kind dat bij BijBiezonder zorg afneemt.

3. De uitleg wordt gegeven door Jules en Afke. Vanuit de kwaliteitsenquête zijn er actiepunten naar voren gekomen waar wij als team aan gaan werken. Graag willen we van de ene kant bekijken wat er al gedaan is en hoe dit wordt ervaren. Maar ook willen we van de andere kant graag de meningen/ideeën/kritische opmerkingen van ouders ontvangen.

4. Het doel van deze bijeenkomst wordt toegelicht. Aan het einde van de avond willen we graag concrete actiepunten hebben waar we als team weer mee aan de slag kunnen gaan om BijBiezonder verder te ontwikkelen. Dit kan op alle genoemde gebieden ( zie punt 5 g)

5.De punten a,b,c en kunnen worden samengevat omdat het allemaal over de communicatie gaat.

Er komen een aantal opmerkingen naar voren waar we als team zeker aandacht aan gaan besteden.

De afspraak wordt bij dezen vastgelegd: Ouders kunnen voor alle zaken terecht bij hun mentor. De mentor is dan verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit bij de juiste persoon in het team terugkomt.

De afspraak die er ligt is dat er over de reguliere zaterdagen, de dagen dat we niet weg gaan maar op locatie blijven, geen mail worden verzonden. Alleen naar degene die vervoer hebben.

Op deze zaterdagen is het de bedoeling dat uw kind oudere kleding aan heeft en laarzen of ouders schoenen. En zijn/haar eigen lunch meeneemt. Voor drinken , een soepje en wat lekkers zorgen wij.

Mocht het anders zijn dam wordt iedereen geïnformeerd. dat geldt dus op dagen dat we hier koken of dat we een uitstapje maken.

Afke geeft aan dat dit haar taak is en dat het inderdaad klopt dat ze de planning graag op tijd af heeft.

Ze is zich niet bewust geweest van het feit wat voor druk dit bij ouders kan opleveren.

De afspraak is dat het programma wel op tijd verzonden gaat worden maar ouders tot twee weken voor de vakantie zich kunnen opgeven.

Vragen of uw kind mee kan mag altijd, zelfs een dag van te voren!

d. wat betreft de pubergroep geeft een ouder aan heel blij te zijn met deze ontwikkeling. Het blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is wanneer iemand bij deze groep hoort of kan aansluiten. In principe  mogen kinderen hier aan deel nemen als ze op het voortgezet onderwijs zitten en 12 jaar of ouder zijn. Maar BijBiezonder zal altijd openstaan voor andere redenen om al eerder aan te sluiten. Dit in goed overleg met ouders.

Na dit punt besluiten we te gaan afronden;

Er wordt een afsluitend rondje gemaakt voor nog vragen en /of opmerkingen:

 1. Er wordt besloten dat deze ouderbijeenkomst 1 keer per kwartaal zal plaatsvinden.
 2. De notulen worden naar alle ouders gestuurd.
 3. De volgende keer komt er een concrete agenda waarop men kan inschrijven of men wil deelnemen aan deze avond.
 4. Ouders kunnen zelf agendapunten aangeven.
 5. Het zou fijn zijn als alle ouders ombeurten een keer deelnemen zodat wij alle meningen horen.
 6. dat betekent voor u 1 keer per jaar 1 uurtje vrijhouden voor een succesvolle groei van BijBiezonder die past bij uw kind.
 7. De volgende ouderbijeenkomst is op maandag 4 juli van 19:00 tot 20:30. Alle ouders zijn van harte welkom. Opgeven kan door te mailen naar afke@bijbiezonder.nl.

Tot zover bedankt!

Team BijBiezonder

320.png

BijBiezonder

Jan van Swolgenstraat 52

5866 AV Swolgen

samen@bijbiezonder.nl

0623171738

KVK 62343076

IBAN NL04 RABO 0301 5886 00