Allmänna villkor för Vinteruppställning

I fakturerat pris 220 kr/kvm inkl moms för Vinteruppställningstjänsten ingår:

Tillkommer: Stöttor i antal som rekommenderas av varvet a 395 kr inkl moms

Ansvar etc

 1. Varvet ikläder sig inte något förvaringsansvar under tid för Vinteruppställningstjänsten. Det åligger därför Båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke, stöttor etc som kan ha ändrat läge.
 2. Varvet ansvarar för skada på båten, inkl tillhörande utrustning, under tid som Varvet direkt befattar sig med dessa, dvs huvudsakligen under lyft, transport och hantering.
 3. Varvet ansvarar för skada på båten, inkl tillhörande utrustning, som orsakas av Varvets personal under tid för Vinteruppställningstjänsten.
 4. Varvet ansvarar inte för skada på båt eller utrustning där skadan enligt Varvets bedömning är hänförbar till ålder eller slitage
 5. I övriga fall ansvarar Båtägaren för båten, inkl tillhörande utrustning, fast eller lös, under tid för Vinteruppställningstjänsten.

Speciellt gäller:

 1. Stöldskador, och skador genom åverkan av utomstående, är alltid Båtägarens ansvar försåvitt inte Varvet  åtagit sig förvaring av specificerad utrustning, ex.vis genom beställning av inomhusförvaring av specifika artiklar.
 2. Skador på egen och andras båtar, exvis fallskador eller skador genom kringflygande föremål, täckning som lossnat etc, är Båtägarens ansvar. Dock är Varvet ansvarigt för fallskada om Varvet ansvarat för uppallningen med material tillhörig Varvet. Varvet är inte ansvarigt för följdskador av fallskada, såsom skada på annan båt som skadas genom fallskada oavsett om Varvet ansvarat för uppallningen av annan båt.
 3. Viktigt: Båtägaren är skyldig att hålla båten helförsäkrad under den tid som Vinteruppställningstjänsten avser. Försäkringen skall täcka nödvändiga skademoment inkl ansvarsförsäkring mot tredje man, exvis för fallskada mot annan båt.
 4. Varvets ekonomiska ansvar är begränsat till normal självrisk för Båtägarens försäkring. Skulle det visa sig att Båtägarens försäkring inte täcker viss skada eller har högre självrisk, är Varvets totala ansvar begränsat till 10.000 kr.
 5. Inför torrsättning skall båten vara förberedd för lyft. Ev. toalettankar skall vara tömda.
 6. Båtägaren skall senast 1 vecka innan sjösättning meddela Varvet för överenskommelse om exakt datum och tid.
 7. Båtägaren skall efter sjösättning städa den plats där båten varit uppställd och bortforsla/slänga färgburkar, penslar, maskeringstejp och dyl. Varvet debiterar för städning ifall så inte sker.

I dessa villkor är:

”Varvet” Öckerö Bil och Båtlack Nya AB.

”Båtägaren” den andra parten i detta avtalsförhållande

”Båten” objektet som omfattas av dessa villkor

Ver 1.3 2018-09-01