11. Latvijas kausa izcīņas galda hokejā reglaments.

1. Mērķi un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Latvijas kausa uzvarētāju un citu vietu ieguvējus individuālajā vērtējumā OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem;

1.2. Noskaidrot Latvijas reitingu OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem izmantojot Latvijas kausa izcīņas posmus;

1.3. Galda hokeja popularizēšana un attīstība Latvijā;

1.4. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību aizvadot Latvijas kausa posmus Rīgā, Inčukalnā, Ventspilī un Jēkabpilī.

2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas GHF tiesnešu kolēģija, Rīgas GHK, Inčukalna GHK un Jēkabpils GHK.

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Latvijas Kauss notiek 4 posmos:

1.posms -Ventspils, 12.10.2013. ( sestdiena );

2.posms - Rīga, 09.11.2012. ( sestdiena );

3.posms - Rīga, 18.01.2013. ( sestdiena );

4.posms - Jēkabpils, 01.03.2013. ( sestdiena );

3.2. Latvijas Kausa posmu organizētāji un tālruņu numuri informācijas iegūšanai:

1.posms - Sandis Kalniņš ( 29108316 );

2.posms - Edgars Caics ( 29888643 );

3.posms - Edgars Caics ( 29888643 );

4.posms - Kristaps Zarinieks ( 26985902 );

3.3. Sacensību sākums pulksten 10.00;

3.4. Sacensību dalībnieku piereģistrēšanās sekretariātā (vai pa tālruni 29108316)

no pulksten 9.00 - 9.45.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Latvijas Kausā drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir vismaz 10 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi;

4.2. Latvijas kauss tiek izcīnīts visās nominācijās ( OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem ),bet sacensības visām grupām tiek rīkotas kopīgas un visi kvalifikācijas kārtā tiek izsēti pēc kopīgā Pasaules reitinga;

4.3. Junioru, sieviešu un senioru rezultāti tiks iekļauti arī OPEN klasē.

4.4. Latvijas kauss ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju spēlētāji tiek iekļauti kopvērtējuma tabulā;

4.5. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.

5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus;

5.2. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz dalībnieku pieteikuma lapu;

6. Sacensību norises kārtība.

6.1. Sacensības notiek pēc galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF noteikumiem;

6.2. Sacensības notiek 3 kārtās;

- 1.kārta: spēlētāji vadoties pēc kopīgā Pasaules reitinga, tiek sadalīti pa groziem un tiek veikta izloze pa apakšgrupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

- 2.kārtā spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai apakšgrupā spēlētāji tiek sadalīti pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai.

Sacensību dalībniekiem, kuri no apakšgrupas ir nokļuvuši 1. līgā, tiek ņemti līdzi savstarpējo spēļu rezultāti.

- 3. kārtā sacensības rit pēc PLAY-OFF sistēmas;

1.līgā PLAY-OFF piedalās 12 labākie spēlētāji sākot ar 1/8f ( astotdaļfinālu )

1/8f ( astotdaļfināls ) nepiedalās apļa turnīra 4 labākie spēlētāji, kuri automātiski nodrošina vietu 1/4f (ceturtdaļfinālā).

1/8f ( astotdaļfinālā ) spēlē 5. -12.vietu ieguvēji. Spēlētāji tiek sadalīti pa pāriem: 5.v.-12.v.(a); 6.v.-11.v.(b);

7.v.-10.v.(c) un 8.v.-9.v.(d). 1/4f ( ceturtdaļfināls ) spēlē apļa turnīra 1.vietas ieguvējs ar d pāra uzvarētāju (a1), 2.v.- c pāra uzvarētāju (b1), 3.v.-b pāra uzvarētāju (c1) un  4.v.-a pāra uzvarētāju (d1).

1/2f ( pusfinālā ) spēlē a1 un d1 pāra uzvarētāji un b1 un c1 pārā uzvarētāji.

Finālā spēlē abu pāru uzvarētāji, bet spēlē par 3.vietu abu pāru zaudētāji.

1/8f ( astotdaļfināls ) notiek līdz 3 uzvarētām spēlēm.

1/4f; 1/2f un fināls notiek līdz 4 uzvarētām spēlēm. Spēle par trešo vietu notiek līdz 3 uzvarētām spēlēm.

PLAY-OFF spēlē arī 1.līgas četru pēdējo, 2.līgas četru pirmo, 2.līgas četru pēdējo un 3.līgas četru pirmo vietu ieguvēji. Spēlētāji tiek sadalīti pa pāriem un tiek izspēlēts 1/4fināls, 1/2pusfināls un fināls pēc 1.līgas PLAY-OFF izspēles principiem.

Ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli notiek līdz 3 uzvarētām spēlēm.

PLAY-OFF spēļu zaudētāji spēlēt neturpina un gala rezultātā ieņem vietu vadoties pēc otrajā kārtā izcīnītās vietas.

7. Diskvalifikācija ( sods ):

7.1. Sacensību tiesnešu komiteja var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu rezultātu;

- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

7.2. Ja spēlētājs nospēlē mazāk par 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, tad šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un viņš ieņem pēdējo vietu;

7.3. Ja spēlētājs pirms izstājas nospēlē vismaz 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, visi viņa rezultāti tiek skaitīti un vietu kārtība netiek pārrēķināta;

7.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām ( starp grupu un līgu turnīriem vai līgu turnīriem un  izslēgšanas spēlēm ), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;

7.5. Ja spēlētājs tiek diskvalificēts, visas šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu kārtība tiek pārrēķināta.

Ja nākamā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vai izslēgšanas spēles jau ir sākušās, tad iepriekšējā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu secība netiek mainīta;

7.6. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10;

7.7. Spēlētājs, kurš izstājas vai tiek izslēgts no sacensībām, iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

8. Protesti.

8.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;

8.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

9. Sacensību tiesneši.

9.1. Sacensības tiesā Latvijas GHF valdes apstiprināts Latvijas reitinga turnīru galvenais tiesnesis;

9.2. Ja ir nepieciešams, tad galvenais tiesnesis var sev izvēlēties tiesnešus un asistentus, kā arī nozīmēt to tiesāšanas vietas;

9.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;

9.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;

9.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;

9.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiemtiesnešiem un asistentiem.

10. Uzvarētāja noteikšana.

10.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

par uzvaru - 2 punkti;

par neizšķirtu - 1 punkts;

par zaudējumu - 0 punkti;

10.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē;

10.3. Ja cīņā par pirmo vietu visu posmu kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemti vērā tādi kritēriji:

- augstāka vieta posmā;

- nākamā augstākā vieta posmā utt;

- augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma augstāku vietu pēdējā posmā;

10.4. Latvijas kausa godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tiek noskaidroti vērtējot visus 4 posmus;

10.5. Latvijas kauss tiek ieskaitīts Latvijas reitinga turnīru kategorijā un tā dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu reitinga punktu skaitu.

11. Finansiālie noteikumi.

11.1. Sacensības notiek uz pašfinansēšanās noteikumiem;

11.2. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa - EUR 5;

11.3. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana.

- sacensību katrā posmā,  pirmo trīs vietu ieguvēji OPEN klasē tiek apbalvoti ar kausiem;

- pirmo vietu ieguvēji sievietēm, senioriem un junioriem tiek apbalvoti ar kausiem;

- pirmo sešu vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām;

- kopvērtējumā ar kausiem tiek apbalvoti pirmo triju vietu ieguvēji visās nominācijās.

2013.gada 1.septembris

                                                                   LGHF prezidents

R.Blumentāls_________________

                                                                   LRT galvenais tiesnesis

S.Kalniņš____________________