Arbeidsliste Risør II

Vanlig årlig vedlikehold er ikke med på denne listen, se derfor også

Vedlikeholds-Veiledningen og  Årskontroll-lista

 

*********************************************************’’’’’’

Mangler som oppdages må noteres på denne lista.

*************************************************''''''

Understreket, Fet skrift i Kursiv = Må utføres/avklares før fart.

*************************************************'''''' 

Utførte arbeider overstrykes (gjennomstreket) og ev. fet, kursiv, understreking oppheves.
Utførte arbeider kan føres opp i
Utført lista

Utførte punkter strykes på møte i Teknisk komite.

****************************’’’’’’’’

Nye mangler

 1. Seil demonteres og legges på lager på skomakerskjær eller Stake bua eller Tollboden!
  Husk toppselmasta ligger på Skomakerskjær!
 2. Dekskasser leveres KWN
 3. Alle bunnventiler stenges og Ferskvann tappes ut
 4. Aktre Dieseltank lekkasje (frakoblet), må tas ut og vurdere hva som må gjøres! JTR
 5. Det må kjøpes inn en elektrisk keramisk kokeplate for landstrøm! JTR
 6. Nytt trekk til Kartplotter.
 7. Kloa må smøres med talg flere ganger i sesongen, ref Vedlikeholds-veiledningen. Hvor er talgen? - JJN
  Snakke med Yngve Matisen om han kan skaffe fåretalg fra Eide slakteri!
  Fåretalg er skaffet, jeg har smeltet det ned og laget klumper, ligger i fryseboksen på Kastellet!
 8. Elektrisk lensepumpe stopper ikke i auto. Nivåbryter renses og muligens heves. - JJN
 9. Rorbeslaget i vannlinjen er det litt bevegelse i/litt løst. Det må tas høyde for rep ved neste slippsetting. Muligens også lage stopper for rorkulten så roret ikke bender i beslagene når man bakker og roret slår ut.-JJN
 10. Enda en ny fender trengs hengt opp helt på enden der fronten av båten ligger!
 11. Fuger i dekket bør erstattes med Sikafleks, nåværende Linoljekitt er dårlig! Bør kunne ta et lite felt av gangen! JTR (JP)
 12. Det må kjøpes inn reserve impeller! Dag?!

Skrog

 1. Kjølboltene strammes. Flere muttere står i det fri under pga. avslitt betong:
 1. Kjølbolter strammet midtskips.
 2. Forut og akter gjenstår. Strammede bolter noteres på tegningen.
 1. Jernsko under kjølen forlenges med leppe under roret som på tegningen.

På dekk

 1. Halegatt for spring: Reparert og montert.
 1. På sikt kjøpe nytt eller støpe i bronse.
 1. Løygangen.
 1. Den er rusten mot treverket. Jernet blir tynnere og treverket kan bli angrepet.
 2. Den begynner å bli slitt under i endene og derfor henger storseilblokka igjen i bautene. Dette er et sikkerhetsproblem. Tas av for å sveise opp dette.  
 3. Galvaniseres.
 1. Ekstra anker tas ombord.
 1. Ekstra ankers skarpe kanter avrundes med vinkelsliper og ankeret sendes til galvanisering.
 1. Dekkskassene må vi få en bedre surring på så de står stødig mot rekka. Nå vipper de og sklir ut på dekket. Dagens øyebolter står også for langt framme i forhold til redningsleider. Muligheter:
 1. Avstandskloss på kasse så lokk kan åpnes uten å presse mot rekkesepter. Surrebeslag på rekka.
 2. Eller. Klosser på dekk for labank kan styre posisjonen?
 1. Båtshake: 2 nye lages, kort og lang. Beslag er om bord.
 2. Kasteline: Skulle gjerne ha nye med mindre kule.
  2 nye er laget en stor og en litt mindre henger på Kastellet!

Rigg & Tau & Seil

 1. Lanternekasse styrbord side, skruer må festes/byttes.
 2. Tauverk i riggen må gås over og slitt tau skiftes.
 3. Mastekrave må lages ny (råtten) Karl Wilhelm har påtatt seg å fikse dette!
 4. Stormast flyttes forover på i bunn ved å løsne fokkestag slakke taljerep.
 1. Kloss settes i sporet for å holde masten riktig.
 2. Dørk tilpasses.
 1. Pæreblokk til klyverseil må ha ny!-TR - Midlertidig stroppeblokk er satt inn, men tauet er for tykt så den hopper ut. Nye stroppeblokker på lager. -JJN
 2. Blokkenes lagre smøres. Blokker tas ned for smøring av lagre. Blokkene lakkes på slitasjepunkter, ev. hele.
 3. Ny klyverbom er 2 cm for tynn ved stevnen.
 4. Flere jomfruer er sprukket. Det må sjekkes om de likevel er sterke nok og ikke skader tauet (taljerepet)
 1. Kan kanskje limes eller nye bestilles.
 2. De som er i nede er i beslag og kan lett skiftes. Oppe må ev. bendslingene gjøres om, bruke wireklemme eller vente til wirene utbedres,
 1. Halstalje beslag lages og halstalje monteres igjen. – Jeppe tegner, og AMO lager?
 2. Bøyd kryssholt rettes opp.
 3. Toppseil driter pukkenholtkause i masta er sprukket så dritern kan slites. Dette sjekkes. Kan kanskje slipes, limes? Ellers må den skiftes.
 4. Storseilskjøte slites av blokka og blokka av tauet. Vi kan prøve å skjære om storseilskjøtet, vri blokka oppe, for å se om det kan hjelpe. Hvis ikke må vi se på å montere en blokk til under bommen, som på mesanen.

Mesan

 1. Mesangaffel piggfall klosser flyttes til der de sto før så presenningen passer, eller presenning sys om.
 2. Beslag med stang for flagg bygges om og monteres.
 3. Mesanmasten er for tynn. Planlegge ny.

Under dekk, div teknisk

 1. Lensepumpe elektrisk. Nivåbryter skrudde seg ikke av under Isegran-turen.
 1. Kan være skitt eller om den står for lavt.
 2. Nivåbryter er monter på regulerbar arm. Hvis ikke rensing og heving hjelper, byttes vippebryter til elektronisk nivåbryter med tidsforsinkelse.
 1. Kartbordlemmen er løs så den faller av, sammen med kart og diverse.
 2. Renner veldig sent ut av oppvaskkummene i byssa.
 3. Det kommer ikke vann fra aktre tank i byssa, dvs kun rett etter tanken er fylt. Slangen kan være koblet feil ved tanken? Sjekkes og utbedres.
 4. Er primusbenk festet? Var delvis løs tidligere.
 5. Primus slingresikring løsner i sjøgang. Finne en måte å feste permanent, patentbånd?
 6. Noen stuerom-lemmer under dørene i byssa setter seg fast, må høvles av litt.
 7. Leidern akter mangler fester.
 8. Luke i cockpit til kartbord lages og monteres. (Hvor er den gamle?)

WC

 1. Skrog/ kuleventil WC lekker og må byttes JTR
 2. Septiktank bør lages. Muligheter må utredes og diskuteres.
 1. Bruke dieseltanken på wc til septik. Pumpes til bunnen med stoppekran.
 2. Eller ny tank under dørk under leider. Pumping? Tannhjulspumpe? Manuell lensepumpe, ev med elektrisk i serie?
 1. WC har feil på spyle- og stengekran. Den kommer ut av stengt posisjon og gjør det umulig å pumpe. Sikkert noe som er kommet ut av stilling. - Alle pakninger skiftes.
 2. Pumpetut på wc er løs og lekker.
 3. Vannslange til ferskvann på WC har knekk. Armert slange eller bend må settes inn.

Motor

 1. Kjølevannspumpa eller flensene til slangene lekker.
 2. Brannslukking av motorrom. Innkjøpt slukker monteres.
 3. Turteller virker ikke.  (Ny er kjøpt inn og skal monteres JTR)
 1. Turteller er koblet til Dynamo, men virker ikke, stopper på 1400omd. Elektriker og/eller ny kjøpes.
 2. Det må sjekkes at turtallet på full fart kommer opp i 2000-2100 omdr. Motoren overbelastes med for mye stigning. Dette må også sjekkes jevnlig gjennom sesongen.
 1. Hydraulikk må nå sveives ca 1,5 omdr tilbake på gefyl. Stigning skal justeres riktig så det ikke behøves å sveive tilbake.
 1. Skipperne må være oppmerksom på at propellen ikke alltid kommer helt til kjørestilling så dette må sjekkes etter at giret er satt i forover. Stigningen må også sjekkes jevnlig ved kjøring da stigningen vandrer til mere stigning så motoren går tungt. Det er drepen for en motor å gå tungt.
 1. Motor alarmer virker ikke. Instrumenter? Bringes i orden.
 2. Diesel nivåslange på tanken skiftes.
 3. Lensepumpe på motor har slakk kilerem. Pumpen har strammeskrue som er fastrustet.
 1. Pumpens bolter til fundament løses.
 2. Strammeskruen løses og oljes, skrus opp så remmen er stram.
 3. Pumpen smøres, ref vedl.liste og årskontroll.
 1. Det kommer en del oljedamp fra røret på toppen av motoren. Kunne denne tas til luftinntaket? Eller en slange opp i en cockpitluke så denne dampen ikke kommer under dekk (skipperlugaren!)
 2. Håndtakene på kranene på Dieseltank på WC er rustet i stykker. Nye håndtak monteres eller kranene skiftes.

Elektrisk

 1. Kabler ved startbatteri har overganger til myke kabler og de ligger ikke kortslutningssikkert. Dette må bringes i orden, helst bør kablene skiftes til myke kabler hele veien. Uansett må alle koblinger til hovedbrytere etc. sjekkes og ev. renses og settes inn med vaselin.
 1. Kablene til 2 sammenkoblede batterier (parallell) skal ikke komme fra samme batteri. Dette for å få symmetrisk kabellengde for lik ladespenning på begge batteriene. Sjekkes og bringes ev. i orden.
 2. Det må sjekkes at startbatteriene har god kraft til å dra startmotoren også når motoren er varm (større kompresjonsmotstand) og batteriene ikke nyladet. Hvis dette er et problem også etter at kabler er godkjent, må det sjekkes at vi har den beste starteren til motoren. Den originale starteren og kabelopplegget dro motoren lett rundt.
 1. Koblingsskjema for ladelamper tegnes.Ligger i sikringsskap! - Skannes og legges på nettet. (er gjort JTR)
 2. Batterikasser.
 1. Lokk må lages som ligger stødig uten berøring med poler og kabler og være festet så de ikke kan falle av.
 2. Lokkene må ha kanter som gjør dem vanntette eller så må lukelemmene hengsles så de er lukket til enhver tid.
 3. Alternativt flyttes batteriene ned på batterihyllene hvor de sto før og lufting bedres for motorrommet (burde gjøres uansett).
 1. Brytere i cockpiten ferdig?
 2. Lanterner:
 1. Bicolour virker ikke
 2. Ved pæreinnkjøp kjøpes LED pærer.
 1. Lys i forpigg virker ikke.
 2. Nye LED-pærer litt for svake og blålig lys. Nye skaffes.
 3. Bryter i salongen til lys: Her står det en bryter uten innmat. Ny innmat eller skiftes til en Tranbergbryter.

VHF

 1. VHF batteri flatet ut på en dag fra Stavern til Isegran. Sjekke batteri og utbedre.
 2. VHF batteri: Montere sikring ved batteriet i vanntett boks. Alternativt må kabler legges opp kortslutningssikkert, dobbeltisolert kabel eller hver kabel i eget rør/slange.
 3. Strømtilførsel VHF ny: Vendebryter så man også kan velge strøm fra forbruksbatteriene.- Fikset på dugnad.
 4. Strømtilførsel gammel VHF og nødlys: Vendebryter så man også kan velge strøm fra forbruksbatteriene.
 5. Gammel VHF. Håndsett ute virker ikke. Håndsett inne; display virker ikke.
 6. Sjekke sendereffekt av VHF'ene.
 7. Den nye VHF'en kobles til GPS for nødsending av posisjon
 8. Den nye VHF'en kobles til høyttaler, både under dekk og i cockpit. Bryter på de under dekk.

Sikkerhet og navigasjon

 1. Alarmsentralen virker ikke. Elektriker kontaktes for utbedring.
 2. Redningsleider nr 2 fikses.

Diverse

 1. Årer: Nye årer lages.
 2. Nedgangslukene: På disse er det en liten klaff for lufting. Den akter har falt av, hengslene er løsnet/ødelagt, monteres igjen. Den framme må også justeres litt da den er trutnet.
 3. Forluke presenning: For å hindre vann å komme ned i friskt vær, må vi sy en presenning over forluka.
 4. Seilpresenning: Forlenge stortrekket.
 5. Tolleganger eller åregafler på rekka for årene: To stk på hver side, en foran vanta og en ved akterluka.
 6. Ballastsjau: Det er på tide å rense opp under dørken og ballast stablingen bør gjøres om. Denne jobben innebærer at all blyballasten (7 tonn) må tas opp. Den legges på sidedørkene og benkene. Så spyles og vaskes skutebunn før ballasten legges ned igjen.

Gummibåten:

 1. Fortøyningsline, lengre og tykkere?
 2. Er årefestene ok?
 3. Hvis motoren en dag må byttes, kjøpes elektrisk 3 hk Toqeedo ev. tilsvarende med integrert batteri.
 4. ?

Trejolla:  Jolla ligger på lager på Hammeråker!

 1. Veldig fin å ha med når man har med folk som vil ro på tur i havn, f.eks. ungdommer.
 2. Gjøres ferdig – hva gjenstår?
 3. Aktertofte lages. Den som er ombord nå tilhører ”Stavanger”s jolle og passer ikke helt.
 4. Presenning til å ha over jolla for solbeskyttelse for jolla på dekk. Må være seilduk som spyles sammen med dekket. Eller plast/epoksy-belegge bunnen.
 5. Pose for tollepinner som kan henge under esingen.

Skomakerskjær:

 1. Materiell fra kastellet flyttes over 75% utført
 2. Systematiseres med verktøy, maling, tauverk, blokker diverse. På gang.
 3. . Leider må vedlikeholdes.
 4. Spribommen
 5. Nye årer
 6. Stormasta
 7. Lanternkassen
 8. .

ANNET:

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .