LLIBRES  DE  TEXT  2017 – 18        4t ESO

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Voices 4 Student’s book

978-0-230-03371-9

Macmillan

Catherine Mcbeth

Biologia i Geologia

 Biologia i Geologia

978-84-218-6089-2

 Casals

A.Jimeno, I. Saumell i L Ugedo

Ciències Socials

Història

978-84-682-3680-3

Vicens-Vives

Autors diversos

Física i Química

Materials d’elaboració pròpia.  S’informarà a l’alumnat a la 1a classe del curs.

Llengua Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

978-84-6735-845-2

(Anual)

978-01-9050-287-4

(Per trimestres)

Oxford

Varios

Llengua  Catalana i Literatura

Tell. Llengua catalana i literatura 4t ESO

 978-84-9804-597-0

Castellnou

Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig Joan Marc Ramos i Carles Ribó,

Matemàtiques Acadèmiques

ESO 4 MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS

978-84-698-1236-5

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, M.ªJ. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas

Matemàtiques Aplicades

ESO 4 MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS

978-84-698-1238-9

Anaya IIlles Balears

J. Colera Jiménez, M.ªJ. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas

Matemàtiques Seccions Europees

No hi ha llibre de text

Alemany

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de l’Aula Virtual

Educació Plàstica i Visual

No hi ha llibre de text

TIC

No hi ha llibre de text

Tecnologia

No hi ha llibre de text

Economia

No hi ha llibre de text

Llatí

Lingua Latina (4t ESO)


DICCIONARIO ILUSTRADO LATIN-ESP

978-84-7153-916-

Ciències aplicades a l’activitat professional

No hi ha llibre

Religió

La Bíblia didàctica, bci

978 8482 861395

Cruïlla

Associació Bíblica de Catalunya

Valors ètics

No hi llibre de text

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs