TASQUES CULTURA AUDIOVISUAL 16/17

roto-internet.gif

- Imatge i anàlisi de la nostra intel·ligència múltiple.

- Autobiografia fílmica.

- Presentació del nostre perfil en el projecte Erasmus +

- Lleis i funcionament dels Mapes Mentals amb un mapa mental de creació pròpia.

- Creació de Taulers de PINTEREST sobre els diferents temes que hem treballat a les diferents assignatures: “comèdia de l’art”,  la denúncia de la "violència de gènere", el vostre estil pictòric preferit, la recerca de l'argument de la literatura universal al cinema, etc. Aquesta és una tècnica de documentació multimèdia sobre un tema i serveix per a l'alfabetització visual.

- Fotografia del vostre pòster a partir del hashtag #noalaviolènciadegènere i anàlisi de l'educació en valors.

- Treball sobre els aforismes Pòster o postal amb text d’aforisme i imatge que estiguen relacionats. Veure l’exemple i realitzar de 5 a 10 pòsters i utilitza totes les llengües que desitges però com a mínim 3 han de ser en valencià.

No es tracta que copies pòsters d’aforismes que ja existeixen en la xarxa (aquesta seria una tasca típica dels consumidors d’imatges i d’informació). Ara el que et proposem és que sigues PROSUMIDOR que sigues tu el creador d’informació nova.

- PPT d'un film en blanc i negre seleccionat per vosaltres. Els que no han presentat cap pel·lícula han d'enviar-me un PPT sobre la pel·lícula que triaren per a presentar a la classe.

2a AVALUACIÓ

Aquesta avaluació ens obrirem un blog personal en el que anirem pujant entrades de les activitats que fem a l’assignatura “Cultura audiovisual”. A la llarga, el blog es convertirà en una eina de reflexió sobre les metodologies d’aprendre formals i no formals que més s’adeqüen a nosaltres. En certa manera és una continuació de la investigació sobre les Intel·ligències múltiples que férem la primera avaluació, però ara utilitzant tota mena d'artefactes digitals.

A continuació posem el llistat de les activitats:

Altra mena d’entrades

  1. Entrada sobre la vostra música favorita i incorporar un vídeoclip seleccionat. Cal redactar l'entrada introducctoria i Embeber/Insertar el llenguatge HTML del YouTube.  A l'entrada del blog heu de canviar Redactar/HTML i amb control C i control V afegir el codi html del vídeo.
  2. Crear un tauler de PINTERST personal sobre els  SWINGJUGEND i embeber-lo a una entrada del blog on conteu els plans de la vostra disfressa de Carnestoltes.

Configuració del blog

A classe aprendrem també a configuar totes les parts del blog per a fer d’aquesta un autèntic PLE (Entorn Personal d’Aprenenatge). En aquest sentit aquestes són algunes de les activitats que farem:

- Configuració de la barra lateral per a afegir-hi widgets com per exemple: llistat de blogs dels companys de la classe i del professor; llistat de pàgines web de consulta; imatges que resumisquen la nostra identitat digital; etc. No oblidar d’afegir el blog de l'assignatura:
http://intertextualitatsiesisabeldevillena.blogspot.com.es/   

- Configuració de les entrades amb links imprescindibles, imatges i etiquetes que ens ajuden després a navegar pel nostre propi blog.

- Incorporació de xarxes socials que actuen com a finestres de divulgació del nostre blog: Facebook, Twitter, Pinterest, canal YouTube,

- Completar la barra lateral amb els GADGETS següents:
-
Insertar Imatge. Seleccioneu un quadre del vostre artista plàstic favorit i insertar-lo en la barra lateral.

- Insertar comptador de visites.
- Insertar seleccionador d'
entrades populars.
- Insertar
arxiu del blog.
- Insertar
etiquetes.
- Insetar
traductor.
- Insertar
buscador.

Estructura d’una entrada del blog

Anàlisi semiòtic de les falles

Les falles podrien ser considerades un art total encara que siga des d’un punt de vista popular. De fet, per a interpretar una falla necessitem una gran quantitat d’informació sociològica, artística i en el cas de les falles innovodares, fins i tot, estètica.

El treball consistirà en presentar la temàtica d’una falla tot utilitzant qualsevol de les metodologies i tècniques que hem vist fins ara: intel.ligències múltiples, PPT, podcast, teatre del lector, draw my life, vídeoresum, lliga de debats (a favor o en contra), mapa mental, infografia, etc.

El treball es pot fer per equips d’un màxim quatre persones.

Les tasques de cada persona en l'equip han d’estar clarament definides.


3a AVALUACIÓ

Com vaig comentar a principi de curs en aquesta assignatura hem aplicat el que es coneix com avaluació continua i ara per a l'avaluació final us propose una auto-avaluació. Alguns de vosaltres heu fet cas als suggeriments meus com a professor i a mesura que anàvem  fent les activitats anàveu escrivint una entrada al blog o un resum en el Google Drive. Felicitats perquè ja teniu la meitat de la feina feta.

Per a l'auto-avaluació final es tracta d’escriure un document en forma d’arxiu (o document Doc) o en forma de Google Presentacions (PPT) en el que comenteu totes i cadascuna de les activitats culturals que hem realitzat al llarg del darrer trimestre. Si a alguna d'elles no vàreu poder assistir escriviu només el títol i baix comenteu les raons per les quals no hi participàreu. Es valorarà la vostra opinió sobre dita activitat a partir de las referències que tingau dels companys.

A continuació teniu el llistat complet de les activitats culturals que formen part d'allò que podríem anomenar com la vostra formació d'espectadors  o usuaris de la cultura. Feu servir aquest llistat a manera de guió per tal de redactar la vostra auto-avaluació però no us talleu a l'hora d'inventar formes originals de presentació.

En el títol poseu AUTO-AVALUACIÓ 1 NOM + COGNOM

Link del meu blog:

Anàlisi de l’obra de BANKSY:

Què és la gamificació?

La gamificació és el procés pel qual s'apliquen els plantejaments i les altres mecàniques de joc per involucrar als usuaris. (Zichermann, 2012)

Anàlisi del taller d’escriptura teatral amb Gabi Ochoa:

Anàlisi del film EL PROFESOR/DETACHEMENT:

a) Exercici d'escriptura a partir de la proposta del professor en la que escrigues quin discurs faria un familiar o amic el dia de la teua mort;

b) PPT on analitzes la pel·lícula: tema, temps, espais, personatges, argument, etc.el·lícula;

). Insertar el vídeo del poema final La Caída De La Casa Usher - Edgar Allan Poe​ en l'entrada comentaràs el significat d'aquest vídeopoema en la pel·lícula.Escriure les paraules (en forma de panegíric o qualsevol altre estil) que algú, un familiar o amic, escriuria el dia de la nostra mort.

Anàlisi del taller PAM (Produccions Artístiques i Multimèdia):

TÍTOL DE L’ACTIVITAT:  V MOSTRA d’ART DE LA UPV  - PAM!17 “El valor d’allò diferent”.  Anàlisi de la participació en el festival de la Universitat Politècnica de València. PAM https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8892-pam-17-es.html?tl=a

Anàlisi del film SLAM:

Explicar què és el Slam poetry a partir del film SLAM

Manteniment del blog:

Repàs de les imatges del blog: en la barra lateral recordeu que heu de tenir una imatge del vostre PINTOR PREFERIT; una imatge d'alguna creació de BANKSY; i ara afegir una vinyeta de EL ROTO.

Resum de les activitats culturals i educatives en les que hem participat:

Com a conclusió de tot el que he exposat anteriorment pense que aquesta és la nota que em meresc aquesta avaluació.

NOTA: ……………

WEBS DE REFERÈNCIA: