ART GÒTIC

L’art gòtic és propi de la Baixa Edat mitjana (S.XIII – XV) que es caracteritza per grans canvis socials i econòmics.

L’església va continuar tenint molta importància i poder, tot i que naixerien les Universitats a les ciutats per trencar amb el monopoli cultural. Crist deixà de ser aquell Déu temible, distant, solemne, jutge per convertir-se en un Déu més humanitzat, que ama i perdona els homes i els hi promet la salvació.

La revitalització de les ciutats i la burgesia comportarà la construcció de grans catedrals. Quan més alta i gran fos la catedral més important era la ciutat i més rics els burgesos que la finançaven i per tant a més comerciants atreien. Les Catedrals eren símbols de la importància de la ciutat. També es construïren edificis civils: palaus, ajuntaments, llotges.

ARQUITECTURA

- Edificis més alts i més grans que en el romànic.

- Les característiques principals de l’arquitectura gòtica van ser:

ESCULTURA

- Es situaven sobretot a les portalades de les esglésies.

- Els temes eren menys dramàtics i radicals que en el romànic.

- Es representaven moltes marededéus amb el nen.

- El centre principal de l’escultura gòtica va ser França.

PINTURA

- Es va caracteritzar per l’assoliment progressiu de les lleis de la perspectiva i de l’anatomia, i per esforçar-se a mostrar més naturalitat.

- L’espai a l’interior de les esglésies destinat a les representacions pictòriques va minvar atesa la major grandària i nombre d’obertures fetes als murs.

- Les característiques principals de la pintura gòtica van ser:

- La pintura sobre fusta i els retaules van assolir un alt grau de perfeccionament.