iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. június

Összeállította: Bakonyi Zsófia Magdolna 2018.

1947 júniusában több politikus is lemondott tisztségéről. Kezdve Nagy Ferenc miniszterelnökkel, aki június első napján írta alá lemondó nyilatkozatát Svájcban. Még ugyan ezen a napon az Amerikai Egyesült Államokban Arthur Schoenfeld is elhagyta posztját. Pár nappal később Magyarországon a Független Kisgazda Párt kizárja Varga Bélát és Nagy Ferencet, ezt követően pedig Dobi István lesz a párt elnöke. Majd  Budapest polgármestere, Kővágó József mond le tisztségéről. A kormány felmenti Szegedy-Maszák Aladár washingotni és Gordon Ferenc berni követet, majd lemond Auer Pál párizsi követ.

Ebben a hónapban a tárgyalások, a kivégzések és halál esetek száma is nagy volt. Kivégzik Cser István detektívet június negyedikén, aki a Hain Péter vezette politikai rendőrség tagjaként Budapesten, Csillaghegyen és Soroksáron résztvett emberek megkínzásában. Raczkiewicz halála után August Zaleski lesz az emigráns lengyel államfő, a miniszterelnök pedig Tadeusz Komorowski lesz. A Budapesti Népbíróságon megkezdődik Mistéth Endre és 43 társának a Magyar Közösség-ügyhöz kapcsolódó pere. Kivégzik Bajla Sándort, aki szolgálatvezetőként agyonvert egy munkaszolgálatost. És még e hónapban kivégzik Illés Ferencet, aki a nyilaskeresztes párt-szolgálat főnökeként zsidók meggyilkolására adott utasításokat.

Szabad Nép arról tudósított, hogy ezen hónapnak a 4. napján érkezett az első szovjetunióban tartozkodó hadifoglyokat szállító szerelvény Debrecenbe, de csak Ujhelyi Szilárd utazik Moszkvába ennek ügyében. A hadifoglyok első csoportja végül június 18-án érkezik meg Debrecenbe.

Június 5-én George Marshall amerikai külügyminiszter meghirdeti az Európának szánt gazdasági segélyprogramot (Marshall-terv). És még ezen a napon Harry Truman beszédében elítéli és “felháborítónak” nevezi a magyarországi vörösek államcsínyét. Június 24-én Lengyelország bejelenti, hogy részt kíván venni a Marshall-tervben.Három nappal később Párizsban a szovjet, a brit és a francia külügyminiszter tárgyalásokat indít a Marshall-tervről.

A hónap első felében Indiában Lord Mountbatten (az indiai alkirály) bejelnti, hogy Indiát két független államra osztják fel. Majd nem sokkal később bejelnetette, hogy a birtek 1947 augusztus 15-én vonulnak ki a tervezett 1948 júniusa helyett.

Az Amerikai Egyesült Államok is sokat foglalkozott Európa helyzetével a Marshall-terven túl. A Marshall-terv meghirdetésének napján az USA Szenátusa jóváhagyja a Magyarországgal kötött békeszerződést. Négy nappal később Vlagyimir Szviridov altábornagy visszautasítja az amerikai és brti kormány kérését, hogy tájékoztassa őket a magyarországi események hátteréről. Az USA SZEB-képviselője utasítást kap, hogy tiltakozzon a Szovjetunió önkényes magyarországi beavatkozása miatt. Nem sokkal első elutasítása után Vlagyimir Szviridov elutasítja azt az amerikai kérést, hogy a három nagyhatalom együtt vizsgálja ki a magyarországi hatalomváltás körülményeit.

Több tárgyalás is folyik a kisebbségek ügyében. Az első ilyen a hónapban, amikor a magyar kormány jegyzékben kéri a SZEB-et, hogy járuljon hozzá a magyarországi németek kitelepítésére Németország szovjet zónájába. Majd egy nappal később június 12-én Reszlovakizációs Bizottság intézkedéseket sürget a déli határvidék elszlovákosítása érdekében. Június 23-25-e között Rákosi Mátyás és Farkas Mihály Prágában tárgyal a csehországi magyar kisebbség helyzetéről.

Június nyolcadikán az SZDP követeli, hogy a vegyipart és nagybankokat azonnal államosítsák.

De a politikán túl is történt pár említésre érdemes esemény. Június 19-én megnyílik a Maszovlet első külföldi járata a Budapest-Prága útvonalon. Ugyanezen a napon Leslie Smith és Rodney Smith megalakították a Lesney Products társaságot, ami a Matchbox autók gyártásáért volt felelős. E hónap utolsó napján megrendezik az Országos Könyvnapot. Megjelenik 96 könyv, 94 magyar szerző műve.

Napi események

Június 1 - A Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc miniszter elnök aláírja lemondó nyilatkozatát.

Távozik posztjáról Arthur Schoenfeld, az Amerikai Egyesült Államok budapesti követe.

Június 2 - Emigrál az Ngy kisgazdapárt elnöke, Varga Béla.

Június 3 - Az Nemzetgyűlés kisgazdapárti elnöke Szabó Árpád lesz.

A Független Kisgazda Párt kizárja Varga Bélát és Nagy Ferencet, Dobi István lesz párt elnök.

Megalakul a föderalista irányzatú Szocialista Mozgalom az Európai Egyesült Államokért.

Az indiai alkirály, Lord Mountbatten bejelnti, hogy Indiát két független államra osztják fel.

Június 4 - A hadifoglyok hazaszállítása ügyében Ujhelyi Szilárd Moszkvába utazik, ahol csatlakozik hozzá Bíró Zoltán. Három hetes útjuk semmilyen eredményt nem hoz. A hadifoglyok hazaszállítását rendező szovjet-magyar egyezmény aláírására nem kerül sor. Az Szabad Nép arról tudósított, hogy ezen a napon érkezett az első hadifoglyokat szállító szerelvény Debrecenbe.

Az Független Kisgazda Párt főtitkára Implom Ferenc lesz.

Kivégzik Cser István detektívet, aki a Hain Péter vezette politikai rendőrség tagjaként Budapesten, Csillaghegyen és Soroksáron résztvett emberek megkínzásában.

Lord Mountbatten, indai alkirály egy sajtótájékoztató keretein belül bejelnti, hogy a birtek 1947 augusztus 15-én vonulnak ki a tervezett 1948 júniusa helyett.

Június 5 - Az USA Szenátusa jóváhagyja a Magyarországgal kötött békeszerződést.

Harry Truman (amerikai elnök) beszédében elítéli és “felháborítónak” nevezi a magyarországi vörösek államcsínyét.

George Marshall amerikai külügyminiszter meghirdeti az Európának szánt gazdasági segélyprogramot (Marshall-terv).

Június 6 - A kormány felmenti Szegedy-Maszák Aladár washingotni és Gordon Ferenc berni követet, lemond Auer Pál párizsi követ.

Bulgáriában letartoztatják Nikola Petkovot a Földműves Szövetség vezetőjét.

Raczkiewicz halála után August Zaleski lesz az emigráns lengyel államfő, a miniszterelnök pedig Tadeusz Komorowski lesz.

Június 7 - Budapest polgármestere, Kővágó József (Független Kisgazda Párt), lemond tisztségéről.

Június 8 - Az SZDP vezetősége követeli a nagybankok és a vegyipar azonnali államosítását.

Június 9 - Vlagyimir Szviridov altábornagy visszautasítja az amerikai és brti kormány kérését, hogy tájékoztassa őket a magyarországi események hátteréről.

Június 11 - A magyar kormány jegyzékben kéri a SZEB-et, hogy járuljon hozzá a magyarországi németek kitelepítésére Németország szovjet zónájába.

Felállítják az Országos Tervhivatalat (OTh). Elnöke Vajda Imre (SZDP), főtitkára Berei Andor (MKP).

Az USA SZEB-képviselője utasítást kap, hogy tiltakozzon a Szovjetunió önkényes magyarországi beavatkozása miatt.

Június 12 - A kormány elfogadja a három éves tervről szóló törvényjavaslatot.

A Budapesti Népbíróságon megkezdődik Mistéth Endre és 43 társának a Magyar Közösség-ügyhöz kapcsolódó pere.

Mindenszenty József bíboros Kanadába utazik az ottawai Mária kongresszusra. Utazása során találkozik számos magyar emingránssal és Habsburg Ottóval.

A Reszlovakizációs Bizottság intézkedéseket sürget a déli határvidék elszlovákosítása érdekében.

Június 14 - Kivégzik Bajla Sándort, aki szolgálatvezetőként agyonvert egy munkaszolgálatost.

Június 15 - Vlagyimir Szviridov elutasítja azt az amerikai kérést, hogy a három nagyhatalom együtt vizsgálja ki a magyarországi hatalomváltás körülményeit.

Június 17 - Rákosi Mátyás az SZN-ben visszautasítja az amerikai jegyzék személyére vonatkozó megállapításait.

Június 18 - A Szovjetunióból hazatér a hadifoglyok első csoportja, akiket Rákosi Mátyás fogad.

Június 19 - Megnyílik a Maszovlet első külföldi járata a Budapest-Prága útvonalon.

Ernest Bevin brit külügyminiszter figyelmezteti a Szovjetuniót, hogy a megbékélés politikája véget ért.

Leslie Smith és Rodney Smith megalakították a Lesney Products társaságot, ami a Matchbox autók gyártásáért felelős.

Június 23-25 - Rákosi Mátyás és  Farkas Mihály Prágában tárgyal a csehországi magyar kisebbség helyzetéről.

Június 24 - Lengyelország bejelenti, hogy részt kíván venni a Marshall-tervben.

Június 26 - Megalapul a Magyar Országos Szövetkezeti Központ és az Országos Szövetkezeti Hitelintézet.

Június 27 - Párizsban a szovjet, a brit és a francia külügyminiszter tárgyalásokat indít a Marshall-tervről.

Június 28 - Kivégzik Illés Ferencet, aki a nyilaskeresztes párt-szolgálat főnökeként zsidók meggyilkolására adott utasításokat.

Június 30 - E hónapban megrendezik az Országos Könyvnapot. Megjelenik 96 könyv, 94 magyar szerző műve.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére


11 |vissza a lap tetejére

szerda

Kronológia

A magyar kormány jegyzékben kéri a SZEB-et, hogy járuljon hozzá a magyarországi németek kitelepítésére Németország szovjet zónájába.

Felállítják az Országos Tervhivatalat (OTh). Elnöke Vajda Imre (SZDP), főtitkára Berei Andor (MKP).

Az USA SZEB-képviselője utasítást kap, hogy tiltakozzon a Szovjetunió önkényes magyarországi beavatkozása miatt.

Kivonat a napisajtó híreiből (Szabad Nép)

Kapócs Ferenc Nagy Ferenc személyi titkára vallomásában beismeri, hogy Nagy Ferencnek része volt az összeesküvésben. Igazolja, hogy Szentiványi Domokos és Arany Béla korábbi vallomásai a két érintettről teljes mértékben igazak.

A Szovjetunió és az angolszászok közötti együttműködést a Szovjetunióban tartózkodó külföldi újságírók cenzúrája okozza. A cikk írója szerint a sajtó Szovjetunióról kialakított negatív megítélése újabb háborús légkört teremthet.

A Kisgazdapárt kijelenti, hogy semmiféle közösséget nem vállal a köztársaság ellenségeivel, Nagy Ferenccel és Varga Bélával.

A Dinnyés miniszterelnök szerint csak rágalmazók állíthatják, hogy itt puccsszerű változás történhetett. Emellett ismerteti külügyi, belügyi, földművelésügyi, pénzügyi, ipar- és kereskedelemügyi, igazságügyi, közoktatásügyi, honvédelmi, népjóléti, közlekedésügyi törekvéseit.

A vasutasok után a világítási munkások és a közalkalmazottak is sztrájkba lépnek. A munkásosztály egységesen áll a kormánnyal szemben.

Angliában elismerik a magyar válság megoldásának alkotmányosságát. Amerikai egyetemi tanárok harmadik párt megalakítására kéri Wallacet.

Törvényjavaslat jön létre a Hároméves tervről, a Tervgazdasági Tanácsról és a Tervhivatalról. A hétfői párt értekezleten megszületett a döntés a bankok államosításáról.

Rajk László beszéde: „Munkásokat és parasztokat a közigazgatásba!”

Megkezdődik Foksániból is a hadifoglyok továbbítása Debrecen felé. A Román Kommunista Párt támogatást adott a hazatérés gyors lebonyolításának érdekében.

Az átmeneti és végleges munkanélküliség csökkentésének tárgyalása.

Telefonos riportok, olasz est bemutató, színházak (Háry János és az Esőgép) és mozik (Ray Milland - Férfiszenvedély) műsora, regénypályázat,opera vizsga.

Filmváros épül Belgrád mellett.

A magyar ifjúság is résztvesz a prágai világifjusági találkozón.

A lakosság színházba, moziba mehet a dolgozók villamos jegyével.

Fehér könyvet ad ki a kormány az összeesküvésről. Rónai elvtárs a moszkvai kereskedelmi tárgyalásokról beszél. Diáktájékoztató szolgálat állt fel MEfEsz néven. Magyar felszólalás a Szakszervezeti Világszövetség prágai értekezleten. Kodály Zoltán beszámol moszkvai útjáról június 14-én a Művelődési Társaság Zenei Szakosztályának. Az MKP Arany-emlékünnepet tart június 13-án, pénteken délután 5 órakor a Zeneakadémia nagy termében.

A Fogaskerékgyár vezetősége pályázatot indított olyan hajtómű előállítására, ami tökéletesebb és könnyebb az előállítása is. Az első két helyet Göröndgyi Mihály és Mann Viktor nyerte meg, a harmadik és negyedik helyet Ulrich Sándor és Kertész Sándor nyerték meg.

A Pázmány Péter Tudományegyetem Dolgozóinak Fogyasztási Szövetkezete alapszabály módosító rendkívüli közgyűlést tart.

Az állam prémiumrendszere szerint, ha a munkások előbb fejezik be a munkájukat juttatásokban részesülnek. Így öt nappal az előírt időpont előtt beemelték a Margit-híd budai nyílásának két főtartóját. De a prémium rendszer nem érint mindenkit, ezért bevezették a mutató számos akkordot. Ennek segítségével csökkentek a különbségek.  

A magyar-csehszlovák légiforgalmi egyezmény megkötésére Prágába a közlekedésügyi bizottság tárgyalásait eredményesen befejezte. Ennek következtében légijárat indul Budapest és Prága között.

Bakonyi Zsófia Magdolna gyűjtése


12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források