Vaktavlösning i ratingverkstaden     

                                                     

Per-Åke Björlin 2015-01-10.jpg

Björn Lindskog 2015-01-10.jpg

Per Åke Björlin  

Avgående ratingbokhållare

Björn Lindskog

Ny ratingbokhållare

Vid årsmötet i februari 2015 överlämnade Per Åke Björlin ratingbokföringen till Björn Lindskog efter sju års arbete. Föreningens webmaster som inte är insatt ratingräknandet ställde då några frågor som Per Åke besvarade så här:

Hur sätts ratingen för nya medlemmar Göteborgs Schackveteraner (GSV)?

- Ratingtal för en ny medlem bedöms från fall till fall, kanske kommer han (eller hon) från en annan förening och får då behålla tidigare ratingtal.  

Vilka partier räknas in?

- Partiernas betänketiden måste vara minst 90 minuter. Snabbschack och blixttävlingar räknas inte. Eftersom GSV inte är anslutet till Sveriges Schackförbund, räknar vi bara  partier som spelas mellan medlemmar i GSV egna turneringar. Nya ratingtabeller beräknas två gånger per år den 1 januari och den 1 augusti.


Varför har GSV ratingbokföring?

- Ratingen utgör utgångspunkten vid den lottningen som utförs inför varje ny turnering.  Dessutom brukar GSV dela ut ratingpris som belöning till de lite lägre rankade spelarna om de presterat bättre än vad som kunde förväntas med hänsyn till deras rating.

Hur påverkar vinst eller förlust ratingtalet

- Om två spelare möts som har lika rating, får den som vinner plus 16, förloraren får minus 16 poäng.  När spelarna har olika ratingtal förändras ratingen för spelarna enligt en fastställd tabell: Tabell för beräkning av rating Om Medlemmar i GSV tävlar för en annan klubb  t.ex. i DM eller i SM  räknas inte vunna eller förlorade ratingpoäng hos GSV.

Har det varit jobbigt att sköta ratingbokföringen?

- Det är ganska många tal att räkna. Eftersom vi spelar två turneringar per år, blir det med 60 deltagare per tävling och med 9 ronder. drygt 1000 ratingtal att räkna ut. Det finns en del hjälpmedel som tabeller, och datorprogram som är till stor hjälp, men dock, alla siffror måste skrivas och kontrolleras noggrant så att allt stämmer.