Vaktavlösning i ratingverkstaden     

                                                     

Per-Åke Björlin 2015-01-10.jpg

Björn Lindskog 2015-01-10.jpg

Per Åke Björlin  

Avgående ratingbokhållare

Björn Lindskog

Ny ratingbokhållare

Vid årsmötet i februari 2015 överlämnade Per Åke Björlin ratingbokföringen till Björn Lindskog efter sju års arbete. Föreningens webmaster som inte är insatt ratingräknandet ställde då några frågor som Per Åke besvarade så här.

Hur sätts ratingen för nya medlemmar Göteborgs Schackveteraner (GSV)?

- Ratingtal för en ny medlem bedöms från fall till fall, kanske kommer han (eller hon) från en annan förening och får då behålla tidigare ratingtal.  

Vilka partier räknas in?

- Partiernas betänketiden måste vara minst 90 minuter. Snabbschack och blixttävlingar räknas inte. Eftersom GSV inte är anslutet till Sveriges Schackförbund, räknar vi bara  partier som spelas mellan medlemmar i GSV egna turneringar. Nya ratingtabeller beräknas två gånger per år den 1 januari och den 1 augusti.


Varför har schackveteranerna ratingbokföring?

- Ratingen utgör utgångspunkten vid den datalottning som utförs inför varje ny turnering.  Dessutom brukar GSV dela ut ratingpris som belöning till de lite lägre rankade spelarna om de presterat bättre än vad som kunde förväntas med hänsyn till deras rating.

Hur påverkar vinst eller förlust ratingtalet

- Om två spelare möts med lika tal, får den som vinner plus 16, förloraren får ett minus på 16 poäng. Om skillnaden mellan spelarna är över 500  får den som var lägst rankad vid vinst ett plus på 31, medan den med det högre ratingtalet vid förlust får ett minus på 31 poäng. Om resultatet hade blivit det troliga nämligen, att den bäste hade vunnit så hade han fått plus 1, förloraren hade fått minus 1. Här här finns dock ett undantag. Om den högst rankade har ett tal på över 2200  minskats hans rating med hälften av 31, alltså 15½. Halva tal räknas, men vid sammanräkningen höjs talet så att summan blir jämn. WO vinster eller förluster räknas inte. Vid remipartier gäller om skillnaden i rating är 500 vinner den med lägst rating 15 poäng och den andra förlorar 15 poäng. Har de samma rating sker ingen förändring. Eftersom GSV arrangerar DM för veteraner, så kommer det in deltagare från andra klubbar, och här används det ratingtal som deltagaren har i sin klubb. Detta är anledningen till att vi redovisar två ratingtal i vissa sammanhang. Medlemmar i GSV som tävlar för en annan klubb  t.ex. i DM eller i SM kan inte räkna in vunna eller förlorade ratingpoäng hos GSV.

Har det varit jobbigt att sköta ratingbokföringen?

- Det är ganska många tal att räkna. Eftersom vi spelar två turneringar per år, blir det med 60 deltagare per tävling och med 9 ronder. drygt 1000 ratingtal att räkna ut. Det finns en del hjälpmedel som tabeller, och datorprogram som är till stor hjälp, men dock, alla siffror måste skrivas och kontrolleras noggrant så att allt stämmer.

Mera information och tabeller http://www.schack.se/tavling/tabell-for-ratingberakning/