Generelt

I tilfælde af eventuel skade eller diskvalifikation, må den resterende spiller på et hold spille videre, ved at kaste eet kast per lie (det samme som at spille singles).

Enhver advarsel eller straf der påføres en enkelt spiller kan af modstanderholdet vælges at blive påført holdet.

Best Shot

Hver spiller på hvert hold skiftes til at kaste. Efter tee-off spilles videre fra det bedste af de to tee-skud og så videre indtil den første spiller har spillet hullet færdigt (ved at discen hænger i kæderne eller ligger på indersiden af kurven).

Holdet skal have tid til at vælge det bedste af de to kast før 30-sekunders reglen træder i kraft

Et lie der er er samlet op uden at være blevet markeret er væk for evigt, og der skal spilles videre fra det andet lie. Bliver dette også samlet op uden at blive markeret, så skal det genplaceres i overensstemmelse med PDGAs retningslinier. Alle lies skal markeres efter PDGAs retningslinier.

Såfremt den første spiller kaster fra det forkerte lie, må den anden spiller stadig gerne kaste fra det korrekte lie.

Tough Shot

Begge spillere kaster, men der skal spilles videre fra den dårligste placering af det foregående kast. Modstander-holdet vælger hvilken placering (lie) der er den dårligste.

Hullet er spillet færdigt så snart den ene af spillerne har fået discen i kurven eller kæderne.

30 sekunders reglen starter så snart den dårligste placering er udpeget

Et lie der er samlet op uden at blive markeret skal gensplaceres i overensstemmelse med PDGAs retningslinier.

Et hold der skønnes at have tildelt deres modstandere bedre lies kan diskvalificeres for usportslig opførsel.

Alternating Shot

Hvert hold vælger ved starten af hvert hul hvem på holdet der starter. Den næste spiller spiller derefter videre fra den anden spillers lie (placering). Man spiller reelt som singles. Hullet er spillet færdigt så snart discen hænger i kæderne eller hviler på indersiden af kurven.

Et lie der er samlet op uden at blive markeret skal genplaceres i overensstemmelse med PDGAs retningslinier.